Ved at samle funktionerne kan vi opnå en del synergieffekter

Nanna Vetter om at samle funktioner og ny organisering

På konferencen Financial Compliance & Legal den 24. & 25. maj kan du høre et spændende indlæg med Nanna Vetter, der er juridisk afdelingsdirektør i Sparekassen Kronjylland, om hvordan Sparekassen Kronjylland har samlet flere funktioner i samme afdeling og derved lavet en ny organisering.

Inden konferencen kan du læse et spændende interview med Nanna her.

Hvad er din baggrund, og hvordan er compliance en del af dit arbejdsområde?

Jeg er uddannet Cand.jur. og har siden starten af 2017 været ansat i Sparekassen Kronjylland, hvor jeg blev ansat som jurist i Sparekassens compliancefunktion. Primo 2019 fik jeg muligheden for at blive complianceansvarlig og var det frem til oktober 2022, hvor jeg blev afdelingsdirektør for vores Juridiske afdeling, som rummer DPO’en, den AML-ansvarlige, Juraafdelingen, compliancefunktionen og risikostyringsfunktionen.

Hvordan forholder du dig til, at lovgivningen præsenterer nye områder såsom ESG, IT-sikkerhed osv. der skal laves compliance på?

Nye områder og lovgivning er altid lig med nye opgaver for compliancefunktionen. Når der kommer ny lovgivning på området, så undersøger vi altid hvad det medfører for Sparekassen og lægger en plan for implementeringen af lovgivningen. I forhold til compliancefunktionen så bliver de nye områder inddraget i deres risikovurdering og planlægning, ligesom de følger implementeringen af lovgivningen på sidelinjen.

Hvad synes du er compliancefunktionens største udfordring? Og hvilke løsninger ser du i forhold til udfordringerne?

De største udfordringer for en compliancefunktion er helt klart den strøm af ny lovgivning som løbende skal implementeres og dermed kontrolleres af compliancefunktionen. Kompetencerne i en compliancefunktion kan ligeledes blive udfordret, da funktionen skal kontrollere så mange forskellige lovområder. De områder der er mere komplekse både rent lovgivningsmæssigt men også forståelsesmæssigt eksempelvis IT-sikkerhedsområdet, kan volde problemer og er løbende et emne der drøftes i forskellige fora.

Hvilke tendenser inden for compliance tror du, vi vil se i fremtiden?

Jeg tror på, at der over de kommende år vil komme mere digitalisering og automatisering ind over compliancearbejdet. Men uanset hvor meget digitalisering og automatisering der udvikles, så mener jeg, at compliancearbejdet altid vil kræve menneskelige kompetencer, da compliancearbejdet også kræver tolkning af lovgivning samt forretningsmæssig forståelse, for at kunne løse arbejdet bedst muligt.  

Jeg tror også på, at vi i fremtiden vil se flere compliancefunktioner, hvor der sidder medarbejdere som er specialiserede på enkelte områder, i stedet for compliancemedarbejdere som kan afdække alle instituttets risikoområder. Det ser vi allerede i de største SIFI-institutter.

Hvordan vil compliancefunktionen ændre sig de næste 5 til 10 år?

Det er et godt spørgsmål. Jeg har kun arbejdet med compliance de seneste 6 år, men på den tid er der sket væsentlige ændringer i måden, man arbejder med compliance på. Der er tale om compliance på et helt andet niveau nu, end der var tilbage i 2017 i sektoren.

Jeg tror, at vi vil se mere specialiserede compliancefunktioner og compliancemedarbejdere, ligesom vi i dag ser i flere af SIFI-institutterne. Det vil kræve andre og nye kompetencer hos de enkelte medarbejdere og derfor tror jeg også at compliancemedarbejderne om 5-10 år har en helt anden baggrund end den typiske compliancemedarbejder har i dag.

Over de kommende 5-10 år tror jeg også på, at lovgivningen som regulerer compliancefunktionens forpligtelser vil blive strammet, og at der løbende bliver pålagt flere lovpligtige opgaver som compliancefunktionen skal udføre, ligesom vi i dag ser det på risikostyringsfunktionens opgaver og ansvar.

Hvad taler du om på konferencen?

På konferencen vil jeg fortælle om Sparekassen Kronjyllands nye organisering, hvor vi har valgt at samle Jura, DPO, den AML-ansvarlige, risikostyringsfunktionen og compliancefunktionen i en og samme afdeling. Vi ser flere og flere institutter som udskiller disse funktioner fra hinanden, men vi ser en stor fordel i at samle funktionerne i den samme afdeling. Ved at samle funktionerne kan vi opnå en del synergieffekter, som gør at vi kan supportere, udvikle og samarbejde bedst muligt med og på tværs af organisationen.

Hvad synes du er mest spændende på årets program?

Der er mange spændende emner på årets program og det er altid dejligt at blive opdateret med ny viden. Jeg ser dog særligt frem til at høre indlægget omkring MiCA, da det er endnu et nyt og spændende område.

Vil du gerne høre mere om, hvordan Sparekassen Kronjylland har samlet flere funktioner i samme afdeling?

På konferencen Financial Compliance & Legal den 24. & 25. maj kan du høre fra Nanna Vetter om Sparekassen Kronjyllands nye organisering, og hvordan de har samlet flere funktioner i samme afdeling. Hør hvilke overvejelser der ligger bag beslutningen, og hvilke synergier, de forventer at opnå med den nye organisering. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.