Udvalgte sektorer

Insight Finance

Insight Finance arrangerer og afvikler konferencer inden for økonomi og finans. Du kan blandt andet deltage på faglige konferencer inden for den finansielle sektor med emner som risici i den financielle sektor, Fraud og IT-relateret kriminalitet, ESG og bæredygtighed i den finansielle sektor, hvidvask, Cash & Treasury Management, outsourcing og Cloud, forsikring, compliance, liv og pension, cybersikkerhed og mange flere. En lang række finansvirksomheder fra både den private og den offentlige sektor deltager årligt på vores konferencer.

Insight IT

Insight IT events og konferencer opdaterer dig på relevante IT-udfordringer, og du får mulighed for at mødes med andre fra IT-branchen til udveksling af erfaringer, og du kan blandt andet deltage på konferencer med emner som cybersikkerhed i den finansielle sektor, cybersikkerhed i sundhedssektoren, IT-kontrakter, Fraud og IT-relateret kriminalitet, outsourcing og cloud, IT Business Continuity Management og mange flere. Vores konferencer er en oplagt mulighed for at udveksle erfaringer og netværke med andre fra branchen og udvide dit professionelle netværk.

jura og legal events

Insight Legal

Insight Legal arrangerer og afvikler konferencer inden for det juridiske og erhvervsretlige område. Du kan blandt andet deltage på konferencer med emner som juridiske udfordringer i bygge og anlæg, selskabsret, IT-kontrakter, udbudsret, bæredygtige værdikæder i fødevareindustrien, Contract Management, fødevarelovgivning, compliance, fraud og IT-relateret kriminalitet, hvidvask, fødevarelovgivning, miljølovgivning, bæredygtighed i den finansielle sektor,liv & pension, forsikring, risici i den finansielle sektor, og mange flere.

Insight Food & Health

Insight Food & Health arrangerer og afvikler konferencer og kurser inden for fødevarer-, pharma-, medico- og biotech-området. Du kan deltage på en række forskellige konferencer, der giver dig ny viden og inspiration til relevante problemstillinger i fødevare- og sundhedsbranchen, hvor du for eksempel kan deltage på konferencer inden for fødevareemballage, bæredygtige værdikæder i fødevareindustrien, kliniske forsøg, fødevarelovgivning, miljølovgivning, kosttilskud, cybersikkerhed i sundhedssektoren og mange flere.

Insight Energy

Insight Energy arrangerer og afvikler konferencer og kurser inden for energi, byggeri og transport med årlige netværksarrangementer. Du kan blandt andet deltage i konferencer med temaerne gadebelysning, bæredygtigt byggeri, juridiske udfordringer i bygge og anlæg, træbyggeri, miljølovgivning, biodiversitet, bæredygtig byggeproces og mange flere, og Insight Energys konferencer arrangeres og udarbejdes i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, og deltagerne er beslutningstagere fra både den private og den offentlige sektor.

Building Green

Building Green er et community for fagfolk med interesse for bæredygtigt byggeri, der samler alle lige fra arkitekter, bygherrer, leverandører, håndværkere og byplanlæggere for at skabe den nødvendige grønne forandring i byggeriet. Vi står blandt andet bag Building Green København, Nordens største event inden for bæredygtigt byggeri med 8000 deltagere over to dage, og arrangerer også Building Green Aarhus, og konferencer som Build in Wood, Build for Biodiversity og andre konferencer inden for bæredygtigt byggeri.

Vi tilbyder

Vi udvikler konferencer og fagevents målrettet det danske erhvervsliv, hvor du kan få ny viden
om relevante og vigtige emner og udvide dit professionelle netværk.

Group 4@2x
Søg events
Kommende konferencer & events
Biobaserede Byggematerialer - konference hvor du bliver klogere på mulighederne ved biobaserede byggematerialer - Building Green
21. - 22. august 2024
Regenerative og biogene materialer i byggeriet. For fjerde år i træk sætter Building Green fokus på de biobaserede materialer og inviterer branchen til at mødes og diskutere, hvordan vi kan få endnu mere biogent byggeri i den danske branche og...
IT Business Continuity Management - kursus - Insight IT
28. - 29. august 2024
Sådan planlægger og gennemfører du IT Business Continuity Management aktiviteter På kurset IT Business Continuity Management får du grundlæggende viden om Business Continuity Management, så du kan planlægge Business Continuity-aktiviteter samarbejde med den øverste ledelse om mål for aktiviteterne, igangsætte...
Biodiversitet & Arealansvar - konference om biodiversitet i bygge- og anlægsbranchen - Building Green
28. - 29. august 2024
I bygge- og anlægsbranchen I Danmark er biodiversiteten og naturværdien enormt lav sammenlignet med stort set alle andre lande. Vores arealer er optimeret til grænsen med byer, landbrug, infrastruktur m.m. og det giver meget lidt plads til vild natur. Netop...
Liv & Pension - konference om produktudvikling, sundhed, digitalisering og samarbejde - Insight Finance
11. - 12. september 2024
– Produktudvikling, sundhed, digitalisering og samarbejde Pensionssektoren står over for en række komplekse udfordringer, der kræver nye måder at tænke på og drive forretning. Digitaliseringen skaber muligheder for automatisering og kunstig intelligens, men rejser også spørgsmål om datasikkerhed og personbeskyttelse....
Juridiske udfordringer i bygge & anlæg - konference - Insight Legal
17. - 18. september 2024
Bygge- og anlægsbranchen er et komplekst område, hvor jura og byggeriet mødes, og hver eneste beslutning kan have vidtrækkende konsekvenser. Fra tvetydige kontrakter og byggeforsinkelser til uventede miljøkrav og nye lovkrav er der et utal af faldgruber, der kan føre...
18. - 19. september 2024
Tryghed, tillid og stabilitet i det finansielle system Den finansielle sektor er hjørnestenen i Danmarks kritiske infrastruktur, og det er afgørende, at sektoren fastholder et højt niveau af sikkerhed for at sikre både tillid og stabilitet i branchen men også...
Biobaserede Byggematerialer - konference hvor du bliver klogere på mulighederne ved biobaserede byggematerialer - Building Green
21. - 22. august 2024
Regenerative og biogene materialer i byggeriet. For fjerde år i træk sætter Building Green fokus på de biobaserede materialer og inviterer branchen til at mødes og diskutere, hvordan vi kan få endnu mere biogent byggeri i den danske branche og...
Biodiversitet & Arealansvar - konference om biodiversitet i bygge- og anlægsbranchen - Building Green
28. - 29. august 2024
I bygge- og anlægsbranchen I Danmark er biodiversiteten og naturværdien enormt lav sammenlignet med stort set alle andre lande. Vores arealer er optimeret til grænsen med byer, landbrug, infrastruktur m.m. og det giver meget lidt plads til vild natur. Netop...
BIM World Copenhagen - Scandinavia’s new and leading event on digitalization of the building industry
18 - 19 September 2024
Digitalization is the superpower that the building industry needs to become more sustainable. With the urgent global threat of climate change, we stand on a burning platform that demands more sustainable building practices. Time is running out, and to meet...
Bæredygtig Transformation - konference - Building Green
2. - 3. oktober 2024
Vi kan ikke løse klimakrisen med den samme tankegang, som vi brugte, da vi skabte den. Byggebranchen har længe stået over for en tid med store forandringer, og den allerede eksisterende bygningsmasse er et vigtigt værktøj i byggeriets omstilling. Vi...
Building Green København - årets største event om bæredygtigt byggeri og arkitektur
30. - 31. oktober 2024
Beyond the Roadmap Building Green København stiller skarpt på, hvordan en branche, der lever op til Parisaftalen og klimavidenskaben ser ud – og hvordan vi kommer vi mål! Store dele af den danske byggebranche er i fællesskab gået sammen om...
Outdoor Lighting Design - konference - Building Green
7. - 8. november 2024
– Belysningsdesign på veje og i det urbane miljø På de nordlige breddegrader oplever vi dvælende overgange fra dag til nat, tidlige mørke vintereftermiddage og lange lyse sommernætter. Der er markante kontraster mellem årstiderne, og det stiller komplekse rammer til...
Juridiske udfordringer i bygge & anlæg - konference - Insight Legal
17. - 18. september 2024
Bygge- og anlægsbranchen er et komplekst område, hvor jura og byggeriet mødes, og hver eneste beslutning kan have vidtrækkende konsekvenser. Fra tvetydige kontrakter og byggeforsinkelser til uventede miljøkrav og nye lovkrav er der et utal af faldgruber, der kan føre...
Outdoor Lighting Design - konference - Building Green
7. - 8. november 2024
– Belysningsdesign på veje og i det urbane miljø På de nordlige breddegrader oplever vi dvælende overgange fra dag til nat, tidlige mørke vintereftermiddage og lange lyse sommernætter. Der er markante kontraster mellem årstiderne, og det stiller komplekse rammer til...
12 - 13 - 14 November 2024
Join the event of the year for industrial security and get new knowledge and information on how to take the necessary steps to protect your organization and how you can stay ahead when it comes to IT/OT cyber security and protecting critical infrastructure from cyber-attacks...
Vei- og gatebelysning - konferanse - Insight Energy
21. - 22. november 2024
Har du oversikt over dagens og morgendagens lysteknologi? Insight Energy ønsker for syvende gang velkommen til konferansen Vei- og gatebelysning – bransjens viktigste konferanse der du får innsikt i de nyeste erfaringene, problemstillingene, anbefalingene og kunnskapen innen vei- og gatebelysning. Når det...
Bæredygtig Byggeproces - Bliv klogere på ambitiøst og bæredygtigt byggeri - Building Green
27. - 28. november 2024
Bliv klogere på ambitiøst og bæredygtigt byggeri. I 2023 trådte regler om dokumentation og måling af et projekts CO2-aftryk via en LCA i kraft. I 2024 kommer endnu flere regler til for byggebranchen, denne gang om selektiv nedrivning. Ikke bare...
Liv & Pension - konference om produktudvikling, sundhed, digitalisering og samarbejde - Insight Finance
11. - 12. september 2024
– Produktudvikling, sundhed, digitalisering og samarbejde Pensionssektoren står over for en række komplekse udfordringer, der kræver nye måder at tænke på og drive forretning. Digitaliseringen skaber muligheder for automatisering og kunstig intelligens, men rejser også spørgsmål om datasikkerhed og personbeskyttelse....
18. - 19. september 2024
Tryghed, tillid og stabilitet i det finansielle system Den finansielle sektor er hjørnestenen i Danmarks kritiske infrastruktur, og det er afgørende, at sektoren fastholder et højt niveau af sikkerhed for at sikre både tillid og stabilitet i branchen men også...
Hvidvask & Terrorfinansiering - konference - Insight Finance
9. - 10. oktober 2024
Hvidvask-konferencen er årets samlingssted for dem, der arbejder med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. På konferencen får du det fulde overblik: du bliver både opdateret på regulering, tilsyn og myndighedernes fokus med indlæg fra blandt andre...
Risk Academy - kursus - Insight Finance
22. oktober 2024
Indsigt i nutidens operationelle udfordringer inden for 2nd line styring og ledelse På dette kursus stiller vi skarpt på den operationelle styring og ledelse af Risikostyringsfunktionen. I løbet af den spændende dag vil du blandt andet få: Dagen vil være...
Bæredygtighed i den finansielle sektor - konference - Insight Finance
5. november 2024
– Regulering, tilsyn, compliance og risiko Konferencen Bæredygtighed i den finansielle sektor er for dig, som arbejder med reglerne på bæredygtighedsområdet i eller med den finansielle sektor. På konferencen får du et overblik over regulering og tilsynsaktiviteter på bæredygtighedsområdet. Gennem...
26. november 2024
– Investering, risiko og ESG Insight Finance byder dig hjertelig velkommen til konferencen Liv & Pension – som vi med stolthed afholder for 19. gang. I år har konferencen ændret form og afholdes to gange årligt for at imødekomme branchens...
Kliniske forsøg - konference - Insight Food & Health
25. - 26. september 2024
Bliv opdateret på seneste lovgivning, procedurer og praksis inden for kliniske forsøg Insight Events byder dig igen velkommen til vores årlige konference om kliniske forsøg. Konferencen er det oplagte forum for dig, der beskæftiger dig med kliniske forsøg, og som ønsker...
Bæredygtig fødevareemballage - konference - Insight Food & Health
4. december 2024
Funktion, lovgivning, risici og fremtidens valg I en tid, hvor forbrugere, politikere og andre bliver mere og mere klimabevidste, stilles der også større krav til udformningen af emballage. Det er en situation, som alle, der bruger emballage, må forholde sig...
IT Business Continuity Management - kursus - Insight IT
28. - 29. august 2024
Sådan planlægger og gennemfører du IT Business Continuity Management aktiviteter På kurset IT Business Continuity Management får du grundlæggende viden om Business Continuity Management, så du kan planlægge Business Continuity-aktiviteter samarbejde med den øverste ledelse om mål for aktiviteterne, igangsætte...
18. - 19. september 2024
Tryghed, tillid og stabilitet i det finansielle system Den finansielle sektor er hjørnestenen i Danmarks kritiske infrastruktur, og det er afgørende, at sektoren fastholder et højt niveau af sikkerhed for at sikre både tillid og stabilitet i branchen men også...
BIM World Copenhagen - Scandinavia’s new and leading event on digitalization of the building industry
18 - 19 September 2024
Digitalization is the superpower that the building industry needs to become more sustainable. With the urgent global threat of climate change, we stand on a burning platform that demands more sustainable building practices. Time is running out, and to meet...
12 - 13 - 14 November 2024
Join the event of the year for industrial security and get new knowledge and information on how to take the necessary steps to protect your organization and how you can stay ahead when it comes to IT/OT cyber security and protecting critical infrastructure from cyber-attacks...
5. december 2024
Med kun 1 måned til, at DORA skal være implementeret i den enkelte virksomhed, går konferencen mere ned i konkrete erfaringer og videndeling. Vi samler de vigtigste aktører på konferencen, hvor du bliver opdateret på DORA-lovpakken og de underliggende RTS...
21. - 22. januar 2025
Fokus på øgede regulatoriske krav I samarbejde med DAHL glæder vi os til igen at byde velkommen til den årlige opdatering om IT-kontrakter den 21. & 22. januar 2025. Programmet er under udvikling men vi kan allerede løfte sløret for...
Hvorfor deltage på et event hos Insight Events?
Stor erfaring med events

Vi er en de førende udbydere af erhvervskonferencer i Danmark. I over 20 år har vi udbudt konferencer, kurser og messer inden den udvalgte fagområder.

Eksperter som indlægsholdere

Vi udvælger med omhu de dygtigste praktikere og eksperter som indlægsholdere på vores events, så du får viden et højt fagligt niveau.

Højaktuelle emner

Gennem grundig research sikrer vi, at vores konferencer, kurser og messer omhandler netop de udfordringer, du og den pågældende målgruppe står over for.

Unikke netværksmuligheder

Udbyg dit netværk. Vores events og konferencer er oplagte fora for at knytte nye forretningsforbindelser og møde gamle kolleger.

Referencer fra tidligere deltagere
Seneste nyheder & artikler