Insight Legal

InsightLegal

Insight Legal arrangerer og afvikler konferencer inden for det juridiske og erhvervsretlige område. Du kan blandt andet deltage på konferencer med emner som juridiske udfordringer i bygge og anlæg, selskabsret, IT-kontrakter, udbudsret, bæredygtige værdikæder i fødevareindustrien, Contract Management, fødevarelovgivning, compliance, fraud og IT-relateret kriminalitet, hvidvask, fødevarelovgivning, miljølovgivning, bæredygtighed i den finansielle sektor, liv & pension, forsikring, risici i den finansielle sektor, og mange flere.

jura og legal events

Legal events og konferencer om højaktuelle emner

Insight Legals juridiske konferencer giver dig altid den nyeste viden om ny lovgivning, reguleringer eller domme på området. Ofte er vores konferencer opbygget af spor, så du har mulighed for at vælge det mest relevante emne for dig. Flere af vores konferencerne kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. Det kan du læse mere om under hver konference.

Muligheder for networking på vores jura events

En lang række virksomheder fra både den private og den offentlige sektor deltager årligt på vores konferencer, og konferencerne er derfor en oplagt mulighed for at udveksle erfaringer og udvide dit professionelle netværk.

Indlægsholderne på konferencerne håndplukkes blandt landets aktører og eksperter inden for området. Du er derfor sikret et fagligt og relevant indblik i de nye tendenser, udfordringer og fremtidige muligheder der er inden for dit arbejdsområde.

Relevante samarbejdspartnere

Insight Legal konferencer arrangeres i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, og deltagerne er beslutningstagere fra både den private og den offentlige sektor.

Vil du vide mere om Insight Legal-konferencer?

Du kan finde alle vores aktuelle jura-konferencer her på siden. Du kan også blive klogere på vores juridiske konferencer og læse artikler, nyheder og interviews om udvalgte juridiske udfordringer fra konferencerne.

Hvis du vil have mere information, er du meget velkommen til at kontakte os.

Seneste Nyheder
Deltagernes evaluering af Insight Legal
Vores deltagere har evalueret vores konferencer til

4,6 ud af 5

Vores talere er af vores deltagere evalueret til

4,3 ud af 5

Kommende konferencer & events
Selskabsret - konference - Insight Legal
22. - 23. marts 2023
Lovgivningen for selskabsret strækker sig vidt og der er mange regler at holde styr på samtidigt med, at nye direktiver fra EU påvirker Danmark. Regler om screening af udenlandske investeringer, globale forhold som blandt andet krigen i Ukraine og konvertible...
Fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitet - konference - Insight Finance
29. marts 2023
På konferencen Fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitet får du med en blanding af indlæg fra den finansielle sektor, offentlige myndigheder, finansielle interesseorganisationer, tilsyn og fraud-praktikere henholdsvis en opdatering på den nyeste regulering på området og den nyeste viden om truslerne....
outsourcing & cloud i den finansielle sektor
30. marts 2023
Bekendtgørelsen • Implementering • Praktiske erfaringer På årets Outsourcing & Cloud i den finansielle sektor dykker vi længere ned i praksis om outsourcing, kritisk vigtig outsourcing og erfaringer med implementeringen.Vi følger op på det sidste års erfaringer og udfordringer med...
Vær med på NIS2 konferencen
13. april 2023
Med NIS2 kommer markant skærpede krav til data og IT-/cybersikkerhed, samt risiko for bøder ved manglende compliance. Er din organisation klar til direkte ledelsesansvar og tilsyn? Konferencen er relevant for dig, der arbejder med at sikre, at virksomheden er compliant inden for cybersikkerhed, dataanvendelse og datasikkerhed i virksomheder underlagt den kommende NIS2.
IT-kontrakter i Norden - konference - Insight Legal
27. april 2023
– en introduktion til norsk IT-kontraktret og de norske standard-IT-kontrakter Den 27. april afholdes IT-kontrakter i Norden for første gang i Danmark. Konferencen giver dig et lynkursus i håndteringen af IT-kontrakter på det norske marked for IT-ydelser. Konferencen henvender sig særligt til...
Vær med på konferencen DORA
10. maj 2023
– Tilsyn, compliance og risiko På konferencen DORA – Tilsyn, compliance & risiko den 10. maj har vi samlet de vigtigste aktører, der er direkte involveret i udformningen af DORA-lovpakken både på europæisk- & nationalt plan og de underliggende RTS....
Fødevarelovgivning - konference - Insight Food & Health
10. - 11. maj 2023
Man skal træde varsomt for ikke at overtræde de mange forskellige regler på et af de mest regulerede områder i EU – Fødevareområdet. Og med udsigt til endnu mere lovgivning – såsom det udvidede producentansvar for emballage og det statslige...
Financial Compliance & Legal - konference - Insight Finance
24. - 25. maj 2023
Konferencen er det oplagte forum for dig, som ønsker at holde sig ajour med lovgivning, procedurer og praksis inden for den finansielle sektor. Over 2 dage får du på konferencen viden om den nyeste lovgivning og regler, så du kan...
Udbudskonferencen - Insight Legal
31. maj - 1. juni 2023
For 23. år i træk byder vi velkommen til Udbudskonferencen. En konference, hvor du som deltager bliver udfordret og opdateret på aktuelle temaer. I et finpudset 2-dages format får du de typiske problemstillinger diskuteret i dybden, og vi samler specialister...
Risici i den finansielle sektor - konference - Insight Finance
7. - 8. juni 2023
Risikofunktionen har fået en stigende essentiel og kompliceret rolle i virksomheder i den finansielle sektor. Omfanget og kompleksiteten af den finansielle regulering er stærkt stigende, og risikofunktionen skal dække det stigende omfang på området. Den finansielle sektor er under konstant...
Hvidvask & Terrorfinansiering - konference - Insight Finance
11. - 12. oktober 2023
Hvidvask-konferencen er årets samlingssted for dem, der arbejder med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. På konferencen får du det fulde overblik: du bliver både opdateret på regulering, tilsyn og myndighedernes fokus med indlæg fra blandt andre...
Bæredygtighed i den finansielle sektor - konference - Insight Finance
5. december 2023
Bæredygtighed er i stigende grad ved at blive en vigtig del i den finansielle sektor. Reguleringen inden for ESG er stigende, flere regler er trådt i kraft, og nye er på vej. Hvad er op og ned i reglerne, og...
bæredygtig fødevare emballage - vær med nu
7. december 2023
Funktion, lovgivning, risici og fremtidens valg På konferencen Bæredygtig fødevareemballage får du konkret viden om den seneste udvikling inden for bæredygtig emballage. Med indspark fra alle dele af værdikæden får du indsigt i emballagestrategier, lovgivning på området, den seneste teknologiske...
Juridiske udfordringer i bygge & anlæg - konference - Insight Legal
12. - 13. december 2023
Konferencen har været en årlig tilbagevendende begivenhed i 12 år, og her mødes alle, der arbejder med juridiske problemstillinger i bygge- og anlægsbranchen. Viden udveksles på tværs af værdikæden i byggeriet, således vil du som deltager på konferencen modtage ny viden, udveksle...
Seneste Nyheder
Vær med på events for andre sektorer