Behov for tæt samarbejde og tillid mellem AML og compliancefunktionen

Louise om AML og compliancefunktionen

Hør et spændende indlæg med Louise Boye Christensen, der er senior associate i FCG på konferencen Financial Compliance & Legal den 24. & 25. maj. Louise kigger nærmere på EBA guidelines, det 6. Hvidvaskdirektiv og hvordan det regelbaseret virker i samspil med en risikobaseret tilgang.

Inden konferencen kan du læse et interview med Louise her.

Hvad er din baggrund, og hvordan er compliance en del af dit arbejdsområde?

Jeg har en baggrund inden for AML og deltager i mere og mere compliancearbejde. Der er behov for et tæt samarbejde og tillid mellem AML og compliancefunktionen for at få arbejdet til at gå op i en højere enhed.

Hvordan forholder du dig til, at lovgivningen præsenterer nye områder såsom ESG, IT-sikkerhed osv. der skal laves compliance på?

Området startede med at omhandle MiFID II og har siden udviklet sig med rivende hast. Der er meget på et compliance-skrivebord nu, og det bliver ikke mindre i fremtiden. Jeg tror, man i høj grad skal se på specialisering og ressourcer, særligt i de mindre PI’er.

Hvad synes du er compliancefunktionens største udfordring? Og hvilke løsninger ser du i forhold til udfordringerne?

Ressourcer og viden. Compliance skal have viden om en lang række emner, hvor man fx i AML ”bare” skal være ekspert i en lovgivning. Det er en kæmpe opgave, der skal løses inden for nogle meget hårde grænser.

Hvilke tendenser inden for compliance tror du, vi vil se i fremtiden? 

Inden for Compliance tror jeg, vi i fremtiden kommer til at se tendenser af specialisering og outsourcing.

Hvad taler du om på konferencen?

På konferencen skal jeg tale om AML og compliance. Det vil sige, nogle af de ting, der rammer compliance med AML-øjne. Her er der tale om EBA guidelines på compliance og spørgsmålet om placering af den hvidvaskansvarlige. Derudover kommer jeg også omkring det 6. hvidvaskdirektiv. Hvis tiden tillader det, så vil jeg gerne derudover tale om tick the box tilgang vs. en risikobaseret tilgang til AML, hvilket giver en del udfordringer.

Hvad synes du er mest spændende på årets program?

Det er altid godt at høre hvad Tilsynet siger, men min hovedinteresse er på AML-området, så det er nok talerne fra Danske Bank og Møns Bank, der taler mest til mig. Men derudover er programmet så varieret, at der uden tvivl er utroligt meget viden at hente.

Vil du gerne høre mere fra Louise om compliance fra en AML-vinkel?

På konferencen Financial Compliance & Legal den 24. & 25. maj kan du høre et spændende indlæg med Louise, som vil kigge nærmere på EBA guidelines, det 6. Hvidvaskdirektiv og hvordan det regelbaseret virker i samspil med en risikobaseret tilgang. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.