Insight Finance

InsightFinance

Insight Finance arrangerer og afvikler konferencer inden for økonomi og finans. Du kan blandt andet deltage på faglige konferencer inden for den finansielle sektor med emner som risici i den financielle sektor, Fraud og IT-relateret kriminalitet, ESG og bæredygtighed i den finansielle sektor, hvidvask, Cash & Treasury Management, outsourcing og Cloud, forsikring, compliance, liv og pension, cybersikkerhed og mange flere.

Finance events med de dygtigste eksperter

Gennem grundig research i samarbejde med målgruppen sikrer vi, at vores konferencer omhandler netop de udfordringer, den pågældende målgruppe står over for. Vi udvælger med omhu de dygtigste praktikere og eksperter som indlægsholdere, således at budskab og formidling sker på et højt fagligt niveau, så du kommer hjem med ny viden og konkrete værktøjer.

En lang række virksomheder fra både den private og den offentlige sektor deltager årligt på vores konferencer, og derfor er vores konferencer en oplagt mulighed for at pleje og udvide dit netværk.

Finance konferencer der giver ny inspiration

Som deltager på en af vores konferencer eller kurser er du garanteret inspiration, ny viden og konkrete værktøjer, som du kan implementere direkte i din organisation. Ofte er vores konferencer opbygget af spor, så du har mulighed for at vælge det mest relevante emne for dig.

Insight Finance’s konferencer arrangeres og udarbejdes i samarbejde med relevante og aktuelle samarbejdspartnere.

Vil du vide mere om Insight Finance’s konferencer?

Du kan læse mere om vores aktuelle konferencer herunder. Vi lægger også løbende nyheder, artikler og interviews op, hvor du kan få ny viden og inspiration fra konferencerne og branchen.

Du skal også være velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere.

Seneste Nyheder
Deltagernes evaluering af Insight Finance
Vores deltagere har evalueret vores konferencer til

4,2 ud af 5

Vores talere er af vores deltagere evalueret til

4,2 ud af 5

Kommende konferencer & events
Hvidvask Academy - kursus - Insight Finance
16. april 2024
Indsigt i nutidens operationelle udfordringer inden for påbud, KYC/ODD, transaktionsmonitorering og sanktioner På Hvidvask Academy stiller vi skarpt på den operationelle styring og ledelse af hvidvaskområdet. Indholdet af dagen vil omhandle praktisk læring og reaktioner ved tilsynspåbud, KYC/ODD – processer...
Compliance & Legal i den finansielle sektor - konference - Insight Finance
22. - 23. maj 2024
Konferencen er det oplagte forum for dig, som ønsker at holde sig ajour med lovgivning, procedurer og praksis inden for den finansielle sektor. Over 2 dage får du på konferencen viden om den nyeste lovgivning og regler, så du kan...
Risici i den finansielle sektor - konference - Insight Finance
3. - 4. juni 2024
Risikofunktionen har fået en stigende essentiel og kompliceret rolle i virksomheder i den finansielle sektor. Omfanget og kompleksiteten af den finansielle regulering er stærkt stigende, og risikofunktionen skal dække det stigende omfang på området. Den finansielle sektor er under konstant...
DORA - Tilsyn, compliance og risiko - konference - Insight Finance
6. juni 2024
Vi samler de vigtigste aktører på konferencen, hvor du bliver opdateret på DORA-lovpakken og de underliggende RTS. Du får samtidig et indblik i, hvordan vi skal implementere DORA, og hvor langt vi er med den praktiske danske implementeringsproces og tidsplan...
Liv & Pension - spændende konference om pensionssektorens udfordringer og muligheder - Insight Finance
11. - 12. september 2024
– Sundhed, teknologi og produktudvikling Insight Finance byder dig velkommen til konferencen Liv & Pension den 11.-12. september 2024 – som vi afholder for 19. gang. Pensionssektoren står over for en del udfordringer, men også muligheder. Andelen af ældre borgere stiger...
Cybersikkerhed i den finansielle sektor - konference - Insight Finance
18. - 19. september 2024
Tryghed, tillid og stabilitet i det finansielle system Den finansielle sektor er en essentiel del af Danmarks kritiske infrastruktur. Truslen fra cyberkriminalitet mod sektoren vurderes igen til MEGET HØJ af CFCS. Cyberkriminaliteten bliver stadigt mere kompleks, og de avancerede cyberkriminelle...
9. - 10. oktober 2024
Hvidvask-konferencen er årets samlingssted for dem, der arbejder med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. På konferencen får du det fulde overblik: du bliver både opdateret på regulering, tilsyn og myndighedernes fokus med indlæg fra blandt andre...
Bæredygtighed i den finansielle sektor - konference - Insight Finance
5. november 2024
– Regulering, tilsyn, compliance og risiko Konferencen Bæredygtighed i den finansielle sektor er for dig, som arbejder med regeloverholdelse på bæredygtighedsområdet i eller med den finansielle sektor. På konferencen får du et overblik over reguleringen og tilsynet på bæredygtighedsområdet, både...
Forsikring - årets konference for forsikringsbranchen - Insight Finance
4. - 5. december 2024
På konferencen Forsikring får du den nyeste viden, indsigt, erfaringer og best practices inden for forsikringsbranchen, og samtidig er konferencen også årets mulighed for networking...
Hvidvask Academy - kursus - Insight Finance
16. april 2024
Indsigt i nutidens operationelle udfordringer inden for påbud, KYC/ODD, transaktionsmonitorering og sanktioner På Hvidvask Academy stiller vi skarpt på den operationelle styring og ledelse af hvidvaskområdet. Indholdet af dagen vil omhandle praktisk læring og reaktioner ved tilsynspåbud, KYC/ODD – processer...
Compliance & Legal i den finansielle sektor - konference - Insight Finance
22. - 23. maj 2024
Konferencen er det oplagte forum for dig, som ønsker at holde sig ajour med lovgivning, procedurer og praksis inden for den finansielle sektor. Over 2 dage får du på konferencen viden om den nyeste lovgivning og regler, så du kan...
Risici i den finansielle sektor - konference - Insight Finance
3. - 4. juni 2024
Risikofunktionen har fået en stigende essentiel og kompliceret rolle i virksomheder i den finansielle sektor. Omfanget og kompleksiteten af den finansielle regulering er stærkt stigende, og risikofunktionen skal dække det stigende omfang på området. Den finansielle sektor er under konstant...
DORA - Tilsyn, compliance og risiko - konference - Insight Finance
6. juni 2024
Vi samler de vigtigste aktører på konferencen, hvor du bliver opdateret på DORA-lovpakken og de underliggende RTS. Du får samtidig et indblik i, hvordan vi skal implementere DORA, og hvor langt vi er med den praktiske danske implementeringsproces og tidsplan...
Liv & Pension - spændende konference om pensionssektorens udfordringer og muligheder - Insight Finance
11. - 12. september 2024
– Sundhed, teknologi og produktudvikling Insight Finance byder dig velkommen til konferencen Liv & Pension den 11.-12. september 2024 – som vi afholder for 19. gang. Pensionssektoren står over for en del udfordringer, men også muligheder. Andelen af ældre borgere stiger...
Cybersikkerhed i den finansielle sektor - konference - Insight Finance
18. - 19. september 2024
Tryghed, tillid og stabilitet i det finansielle system Den finansielle sektor er en essentiel del af Danmarks kritiske infrastruktur. Truslen fra cyberkriminalitet mod sektoren vurderes igen til MEGET HØJ af CFCS. Cyberkriminaliteten bliver stadigt mere kompleks, og de avancerede cyberkriminelle...
9. - 10. oktober 2024
Hvidvask-konferencen er årets samlingssted for dem, der arbejder med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. På konferencen får du det fulde overblik: du bliver både opdateret på regulering, tilsyn og myndighedernes fokus med indlæg fra blandt andre...
Bæredygtighed i den finansielle sektor - konference - Insight Finance
5. november 2024
– Regulering, tilsyn, compliance og risiko Konferencen Bæredygtighed i den finansielle sektor er for dig, som arbejder med regeloverholdelse på bæredygtighedsområdet i eller med den finansielle sektor. På konferencen får du et overblik over reguleringen og tilsynet på bæredygtighedsområdet, både...
Forsikring - årets konference for forsikringsbranchen - Insight Finance
4. - 5. december 2024
På konferencen Forsikring får du den nyeste viden, indsigt, erfaringer og best practices inden for forsikringsbranchen, og samtidig er konferencen også årets mulighed for networking...
Seneste Nyheder
Vær med på events for andre sektorer