Er vi virkelig klar den dag, vi bliver ramt?  

Jesper Overgaard på Cybersikkerhed i den finansielle sektor

På konferencen Cybersikkerhed i den finansielle sektor den 21. & 22. september holder Jesper Bjerre Overgaard, der er økonomichef i PKA et indlæg om Forankring af IT-området herunder informations- og cybersikkerhed.

Inden konferencen kan du læse et interview med Jesper.

Hvad er din baggrund og professionelle erfaring med cybersikkerhed? og hvordan arbejder du med cybersikkerhed til daglig?

Siden 2019 har jeg haft det operationelle ansvar for IT- området i PKA. Alt IT er outsourcet så det er en del af min rolle i forhold til opfølgning på vores outsourcede aktiviteter. Vi besluttede i 2019 at vi på cybersikkerhedsområdet ville være best in class og tage udgangspunkt i bestyrelsesforeningens vejledning for cybersikkerhed. Jeg har derfor sammen med ekstern samarbejdspartner gennemført et projekt, hvor vi har gennemgået samtlige politikker, retningslinjer, beredskabsplaner mv. og sikret alt er veldokumenteret opdateret og løbende genbesøges.

I den proces har jeg samtidig udfordret vores IT-leverandør på deres setup på cybersikkerhedsområdet for at sikre den risikoappetit og de risikovurderinger vores bestyrelser har sagt ja til afspejles i de processer og tekniske løsninger der forefindes hos vores IT-leverandør. Jeg er ikke IT- uddannet, men har overblik over governance på IT-området, og sikrer de foranstaltninger der er i forhold til cybersikkerhed og beredskaber der afspejler de rammer vores bestyrelser har sat.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du som de største inden for cybersikkerhed i den finansielle sektor lige nu?

Jeg ser flere udfordringer inden for cybersikkerhed, blandt andet kritisk infrastruktur der bliver nedlagt af ondsindet hackerangreb og den markant stigende trussel og professionalisering af cybertruslen

Hvad holder dig vågen om natten i forhold til cybersikkerhed i den finansielle sektor?

Beredskabsplaner der ikke er tilpas omfattende i forhold til egen og andres organisationer. Og Er vi virkelig klar den dag, vi bliver ramt?

hvordan har de sidste års kriser med pandemi og krig i Europa påvirket dit arbejde i sektoren?

Der er kommet meget mere usikkerhed og dermed afledt fokus på cybersikkerhed hos ledelsen, så der er kommet ønske om flere tiltag og øget beredskab. Der skal bruges mere tid på at forklare og sikre ledelsen er betrygget i det eksisterende informationssikkerhedsniveau.

Hvad taler du om på cybersikkerhed i den finansielle sektor og hvad håber du, deltagerne får ud af det? 

På konferencen taler jeg om forankring af IT-området herunder informations- og cybersikkerhed i Finans. Jeg giver en praktisk fortælling om PKA’s arbejde med informations- og cybersikkerhed i et outsourcing setup.

Vil du gerne høre mere om hvordan PKA arbejder med informations- og cybersikkerhed?

På konferencen Cybersikkerhed i den finansielle sektor den 21. & 22. september holder Jesper Overgaard et indlæg på PKAs setup i forhold til cybersikkerhed. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.