Compliance vil blive en fast del af flere virksomheders risikostyring

Annelise Warrer om Compliance og risikostyring

På konferencen Financial Compliance & Legal den 24. – 25. maj kan du opleve Annelise Warrer, der er Head of Compliance, underdirektør, advokat (L), MBA i Nykredit-koncernen. Annelise er ordstyrer på dag 2 og holder selv et indlæg om værdiskabende compliance – om hvordan compliancefunktionen skaber værdi i forretningen og kan blive en eftertragtet sparringspartner fremfor en frygtet politifunktion.

Inden konferencen kan du læse et interview med Annelise her.

Hvad er din baggrund, og hvordan er compliance en del af dit arbejdsområde?

Jeg er oprindelig uddannet advokat og har efterfølgende taget en HD 1. del og en MBA. Jeg er i dag Head of Compliance i Nykredit-koncernen.

Hvordan forholder du dig til, at lovgivningen præsenterer nye områder såsom ESG, IT-sikkerhed osv. der skal laves compliance på?

Vi er løbende opmærksomme på nye lovområder såsom ESG. Første opgave er at sætte sig ind i de nye regler og få områderne indarbejdet i vores complianceunivers. Herefter handler det om at komme i gang med at lave gennemgange af områderne, så vi kan vurdere efterlevelse af reglerne og risikoen på områderne.

Hvad synes du er compliancefunktionens største udfordring? Og hvilke løsninger ser du i forhold til udfordringerne?

Jeg ved ikke om, jeg lige kan identificere den største udfordring – det får det jo til at lyde som om, der er et problem i forhold til compliancefunktionen, hvilket jeg ikke ser. Men hvis jeg skal pege på noget, som kan være en udfordring, så er det nok datadrevet compliance. Der er hos mange compliancefunktioner et ønske om at blive mere datadrevet. Udfordringen er, at en effektiv datadrevet compliance forudsætter, at der også er datadrevet compliance/risikostyring til stede i første forsvarslinje – så man har data flows at tappe ind i.

Hvilke tendenser inden for compliance tror du, vi vil se i fremtiden? 

Jeg tror fremtiden bringer mere datadrevet compliance både i første og anden forsvarslinje. Og så tror jeg, at ESG fortsat kommer til at fylde mere og mere i den strategiske dagsorden og dermed også for compliancefunktionen. Og det er ikke kun ”E’et” men også S og G, der bliver en del af dagsordenen.

Hvordan vil compliancefunktionen ændre sig de næste 5 til 10 år?

Jeg tror compliancefunktionens arbejde vil blive mere ensrettet på tværs af den finansielle sektor, og at compliance også vil blive en fast del af flere virksomheders risikostyring – også selvom det ikke er et lovkrav. Jeg tror, at der vil udvikle sig en compliancestandard, ligesom revisorerne har deres revisionsstandarder.

Hvad taler du om på konferencen?

Jeg skal tale om værdiskabende compliance – og om hvordan man skaber værdi i forretningen og kan blive en eftertragtet sparringspartner og ikke en frygtet politifunktion. Hvis der er tillid mellem compliancefunktionen og forretningen, så opnår man, at forretningen fortæller, hvor de oplever at udfordringerne er størst, og så kan man i fællesskab drøfte, hvordan man kan nedbringe risici i stedet for, at man skal lede efter nålen i en høstak.

Hvad synes du er mest spændende på årets program?

Jeg syntes, der er rigtig mange spændende emner på programmet – så jeg kan ikke lige vælge, hvad der er mest spændende. Men noget af det jeg glæder mig til at høre, er update fra Finanstilsynet på deres forventninger til compliancefunktionen og indlægget om bæredygtighedsregulering og compliance. Derudover glæder jeg om også til at netværke med kolleger fra branchen.

Vil du gerne høre mere om værdiskabende compliance fra Annelise?

Hvordan skaber compliancefunktionen værdi i forretningen? På konferencen Financial Compliance & Legal den 24. – 25. maj kan du høre et spændende indlæg med Annelise Warrer, der ligeledes er ordstyrer på dag 2 om compliancefunktionen, og hvordan man kan skabe et godt samarbejde med forretningen. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.