Hvordan kan vi komme i gang med at innovere, men på en forsvarlig og etisk måde?

Lennart Schou Jensen er senior data science expert i PA Consulting og holder desuden et spændende indlæg på konferencen Risici i den finansielle sektor den 3. & 4. juni om risikoen for misinformation. Lennart kommer blandt andet omkring den seneste udvikling indenfor kunstig intelligens og sprogmodeller og hvordan risikoen for misinformation har udviklet sig. Lennart adresserer også hvad der er på spil, og hvad det betyder for den finansielle sektor.

Inden konferencen kan du læse et spændende interview med Lennart her.

Hvad er din baggrund, og hvilke arbejdsopgaver og processer sidder du med til daglig?

Jeg arbejder som seniorkonsulent inden for data science i det globale konsulenthus PA Consulting. Her har jeg et fokus på, hvordan virksomheder i den finansielle sektor kan realisere værdien af data og kunstig intelligens. Senest har der været en enorm nysgerrighed for at komme i gang med brug af kunstig intelligens, men også en stor påpasselighed med at tage det i brug. Et af de helt centrale spørgsmål, som vores kunder sidder med, er: ”Hvordan kan vi komme i gang med at innovere, men på en forsvarlig og etisk måde”?

Hvilke muligheder og udfordringer er der inden for feltet?

Den seneste udvikling inden for generative AI har gjort modeller og værktøjer til allemandseje. Det er sjældent, at vi oplever så banebrydende en teknologi blive tilgængelig for så mange mennesker på én gang. Det åbner naturligvis op for helt nye muligheder i forhold til at optimere processer og måden, hvorpå vi arbejder i dag. Samtidig gør det også samfundet, virksomheder og mennesker enormt sårbare over for den information, som vi bliver præsenteret for. Dette er en af årsagerne til, at misinformation er blevet vurderet til at være den største globale risiko over de næste to år.

Kan du fortælle om nogle af de vigtigste ting, der er sket inden for udviklingen af risikofunktionen? 

Vi ser en stigende grad af kompleksitet i risikotyper, hvor det bliver mere udfordrende at styre sine risici på tværs af forretningen. Det betyder også, at compliance og risikofunktioner i stigende grad er med tidligt i udviklingsfasen, når der kravstilles og nytænkes digitale løsninger. Det er helt centralt, at virksomheder har viden nok til at kunne balancere denne risiko og innovation.

Hvordan ser fremtiden ud inden for risici i den finansielle sektor?

Jeg vurderer, at sammenspillet mellem it, data, risiko og jura bliver endnu mere central i fremtiden. Der er allerede i dag et stort fokus på, at udviklingen af AI-modeller er forsvarlig og etisk uden at afkoble sig fra de store potentialer, som er forbundet med brug af kunstig intelligens. Men det er samtidig også et område, hvor man hurtigt mister sine konkurrencefordele, hvis man ikke har risikovilligheden til at kaste sig ud i brugen af kunstig intelligens.

Hvad vil du tale om på konferencen, og hvad håber du, at deltagerne får med hjem?

I mit oplæg vil jeg tale om, hvorfor misinformation er blevet et af de største globale temaer, som samfundet og virksomheder skal forholde sig til i dag. Jeg vil i oplægget adressere, hvad der er på spil, og hvad det betyder for den finansielle sektor. Jeg håber, at deltagerne går derfra med en oplevelse af alle de muligheder, som kunstig intelligens kommer med, og nogle overvejelser omkring, hvordan de kan høste værdien på en forsvarlig og etisk måde.

Hvorfor skal man tilmelde sig risici i den finansielle sektor? Hvorfor er det et vigtigt område? 

Det er vigtigt, at vi i Danmark samles, videndeler og løfter innovationshøjden samtidig med, at vi er i stand til at agere i et risikobillede, som løbende udvikler sig. Det tror jeg på, at denne konference kan bidrage med.

Hvad betyder risikoen for misinformation i den finansielle sektor?

Det får du svaret på, på konferencen Risici i den finansielle sektor den 3. & 4. juni, når Lennart Schou Jensen holder et spændende indlæg om risikoen for misinformation. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.