Kan en god strategi og en sund dialog beskytte mod den benhårde jura?

Martin Stæhr er advokat i Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann og på Udbudskonferencen den 29. & 30. maj kan du høre et spændende indlæg med Martin om afløftning af udbudspligt – når det ikke lykkes i praksis. Martin kommer blandt andet med eksempler fra Klagenævnets praksis, hvor udbudspligten ikke blev afløftet og om det evt. kunne være undgået. Der er masser af spændende viden at hente, når Martin går på scenen på konferencen.

Inden da kan du læse et spændende interview med Martin her.

Hvordan er din baggrund og professionelle erfaring med udbudsretten? 

Jeg er uddannet jurist og advokat og har rådgivet specialiseret om udbudsreglerne de seneste i 17-18 år.

Hvad er de største udfordringer inden for udbudsretten i dine øjne?

Jeg synes faktisk, at det går virkelig godt med udbudsretten i Danmark. Kompetenceniveauet hos de personer, der sidder og gennemfører udbuddene, er tårnhøjt og højere end det nogensinde har været. Den største udfordring er, som jeg ser det, at udbudsreglerne og den måde reglerne bliver fortolket ved Klagenævnet og domstolene ind i mellem spænder ben for den sunde fornuft og kloge kommercielle hensyn. Det indebærer blandt andet, at der er stor usikkerhed omkring, hvordan vi får inddraget miljøhensyn i vores udbud, og at mange ordregivere er tilbageholdende med at søge mangelfulde ansøgninger og tilbud berigtiget.   

Hvordan tror du fremtiden og udviklingen ser ud på det udbudsretlige område om 5-10 år?

Det er et super godt spørgsmål. Jeg tror måske, at udbudsreglerne i endnu højere grad går fra at være procesregler til at være regler, hvor lovgiver også vil varetage politiske hensyn. Jeg vil eksempelvis ikke blive overrasket, hvis der inden for de nærmeste år bliver vedtaget regler, der indebærer, at det vil være obligatorisk at anvende miljøkriterier ved tildelingen af offentlige kontrakter.

Hvilke muligheder som ikke eksisterer i dag, håber du bliver muligt i fremtiden?

Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Jeg håber, at det i endnu højere grad bliver muligt at anvende udbud med forhandling i forbindelse med udbud efter udbudsloven. Jeg har meget svært ved at se hvilke hensyn, der skulle tale imod, at ordregivere, der udbyder efter udbudsloven, på samme måde som ordregivere, der udbyder efter forsyningsvirksomhedsdirektivet, altid skal have mulighed for at vælge udbud med forhandling. Erfaringen viser, at der modtages flere konditionsmæssige tilbud og flere bud, der i sidste ende kan opfylde ordregiverens behov bedst muligt.

Hvad taler du om på Udbudskonferencen, og hvad håber du, at deltagerne får ud af det? 

Jeg skal tale om et emne, som jeg ofte også rådgiver om i praksis, nemlig hvordan man lovligt får afløftet udbudspligten i gråzonetilfælde. Det kan være i de klassiske situationer, hvor en ordregiver simpelthen har for travlt til at kunne nå at gennemføre en udbudsproces, eller når ordregiver vurderer, at der kun findes en relevant leverandør. Men det kan også være i de mere komplekse situationer, hvor noget bringes i udbud, men hvor det af forskellige årsager ikke er muligt at evaluere alle de dele, der indgår i kontrakten. Det er mit håb, at jeg med indlægget kan få aflivet nogle udbudsretlige spøgelser og kan give deltagerne nogle tips og tricks til, hvordan vi får begrænset klagerisikoen, når de står med denne type sager.

Hvad er dine egne forventninger til konferencen?

Jeg glæder mig rigtig meget. Udbudskonferencen er kendetegnet ved, at der er indlægsholdere fra rigtig mange forskellige dele af det udbudsretlige landskab og med forskellig baggrund. Det betyder, at der altid er basis for mange interessante diskussioner, der bliver videreført i pauserne og til frokosten. Jeg har deltaget regelmæssigt i konferencen de seneste 15 år, og det er altid en stor fornøjelse.

Vil du gerne høre mere om udbudsretten fra Martin Stæhr?

Udbudskonferencen den 29, & 30. maj kan du høre et spændende indlæg med Martin om afløftning af udbudspligt, hvor det ikke er lykkes i praksis. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.