Hvad har Robin Hood og det danske pensionssystem til fælles?

Torsten Fels på Liv & Pension om balance

Hvad har Robin Hood og det danske pensionssystem til fælles? Glæd dig til et spændende indlæg på konferencen Liv & Pension 13. & 14. september med Torsten Fels, der er CEO i Pensam, når han blandt andet svare på spørgsmålet om hvad Robin Hood og det danske pensionssystem har til fælles.

Inden konferencen kan du læse et spændende interview med Torsten.

Hvordan er din baggrund og professionelle erfaring med liv- og pensionsbranchen?

Jeg har tilbragt det meste af min karriere i den finansielle sektor. Først i banksektoren, og siden 2013 har jeg været en del af direktionen i PenSam – de sidste 7 år som adm. direktør. Mit kendskab til PenSam går dog længere tilbage, da jeg tilbage i 2007 blev medlem af bestyrelsen i PenSam Bank.

Hvad har de største udfordringer været det seneste års tid inden for liv og pension?

Der har været mange, herunder Ruslands krig i Europa, høj inflation og øgede spændinger mellem USA og Kina. Det er naturligvis forhold, der fylder på investeringsdagsordenen i PenSam. Hertil kommer de forhold, der rammer medlemmerne i PenSam ulige hårdt. PenSam’s medlemmer tilkendes i stærkt stigende grad førtidspensioner, hvilket har fået os til at lave et omfattende analysearbejde. Når medlemmerne kommer på førtidspension, skal resten af PenSam’s medlemmer betale omkostningerne indtil pensionsalderen. Den seneste udvikling forringer pensionen med omkring 10.000 årligt per medlem. Det kalder på en bredere løsning, hvor regningen for et samfundsproblem ikke lander hos de i forvejen svageste grupper i samfundet.

Hvordan tror du fremtiden og udviklingen ser ud for liv og pension det næste års tid. Tror du markedet er blevet mere stabilt?

Der er ingen grund til at tro, at vi får skabt ro på den internationale dagsorden, og de finansielle markeder vil derfor fortsat være præget af stor usikkerhed. Så stabilitet er næppe et nøgleord for det kommende år, og netop derfor er det vigtigt, at vi som pensionsselskaber tilbyder produkter, der kan skabe overskuelighed for medlemmer og kunder i en urolig tid.


Pension, velfærdsforsikring og folkepension har jo virkeligt fyldt over sommeren. Det er meget relevant og vigtigt at diskutere, hvordan vi finansierer fremtidens pensionssystem og velfærdsydelser. Det er vigtigt, at diskussionen tager udgangspunkt i den virkelige verden, og derfor også omfatter forholdene for lavtlønsgrupper, der har krav på fornuftige rammer for deres seniorliv. Her har man ikke ekstra midler til at betale mere i pension eller til velfærdsforsikringer i alderdommen.  

Hvad glæder du dig til på konferencen?  

Jeg glæder mig til at blive fagligt opdateret, få inspiration fra og netværke med kolleger fra branchen og dygtige folk udefra.

Hvad taler du om på konferencen Liv & Pension, og hvad håber du, at deltagerne får ud af det?

Jeg vil belyse de udfordringer, som møder vores medlemmer. Jeg vil gå bag om vores store analysearbejde og beskrive, hvorledes vi omsætter analyseresultaterne til en bredere debat om rimelighed og balancer i vores fælles velfærdssamfund.

Vil du gerne høre mere om hvad Robin Hood og pensionssektoren har til fælles?

På konferencen Liv & Pension den 13. & 14. september kan du høre fra Torsten og blive klogere på spørgsmålet. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.