Økonomisk kriminalitet flytter ind i folks stuer – vigtigt med fælles indsats

Louise om økonomisk kriminalitet

På konferencen Hvidvask, der løber af stablen den 11. & 12. oktober, kan du høre et spændende indlæg med Louise Buchter, der er AML-direktør i Arbejdernes Landsbank. Hun kommer blandt andet omkring konkrete erfaringer fra Arbejdernes Landsbank i kampen mod Hvidvask. Mere kan vi ikke røbe om indlægget, men vi glæder os til at høre mere.

Som optakt til Louises oplæg på konferencen, kan du læse et spændende interview med Louise her.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering til daglig?

Jeg er uddannet jurist og sidenhen advokat. Jeg arbejdede i mange år i Nationalbanken, hvor jeg i en del år arbejdede i bankens juridiske kontor. I de sidste tre år af min tid i Nationalbanken arbejdede jeg i Seddeltrykkeriet og Den Kgl. Mønt, hvor jeg beskæftigede mig med både udvikling af nye mønter samtidig med at jeg var ansvarlig for administration og compliance. Fra 2015-2018 var jeg kontorchef i Finanstilsynet med ansvar for blandt andet hvidvask. Jeg har siden sommeren 2021 været hvidvaskansvarlig i Arbejdernes Landsbank.

Hvad er de største udfordringer i forhold til hvidvask i dine øjne?

En af de største udfordringer vi står overfor, er vel helt simpelt, at kriminelle også er begavede mennesker, så de udvikler konstant nye metoder til at begå hvidvask.

Hvordan tror du fremtiden og udviklingen ser ud for hvidvask de næste 5-10 år?

Jeg tror, at det bliver underligt at fastholde hvidvask og fraud som to adskilte områder (og konferencer). Mange steder er det allerede samlet under samme fælles overskrift ”Økonomisk Kriminalitet” og det er vel også mest naturligt, at vi forsøger at forebygge kriminel adfærd generelt og ikke kun hvidvask. I lyset af at økonomisk kriminalitet flytter ind i folks stuer i form af scams etc. er det ekstra vigtigt, at vi sammen forsøger at dæmme op for det ved en fælles indsats.

 Hvad taler du om på Hvidvaskkonferencen, og hvad håber du, at deltagerne får ud af det?

Det har jeg ikke helt lagt mig fast på endnu, men forhåbentlig bliver det et emne som kan føre til nogle gode spørgsmål og bemærkninger fra salen, så vi kan få en god dialog.

Hvad er dine egne forventninger til konferencen og hvad glæder du dig til? 

Jeg håber at vi i fællesskab bliver klogere på de udfordringer, som vi alle arbejder med til dagligt. Forhåbentlig får vi en åben debat om en række emner. Og så glæder jeg til at høre om finansielle sanktioner, som er et virkelig komplekst område.

Vil du gerne høre mere om bekæmpelse af hvidvask fra Louise?

På konferencen Hvidvask den 11. & 12. oktober holder Louise Buchter et spændende indlæg. Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her.