Forebyggelse, tidlige indsatser og sundhedstilbud er nu lige så vigtige som selve forsikringerne

Janni Bové Schou om forebyggelse i finanssektoren

Hvordan sikrer vi som branche at være en attraktiv arbejdsplads/sektor i fremtiden, der både imødekommer nuværende og nye generationer? Janni Bové Schou er chief commercial officer i AP Pension og er desuden taler på konferencen Liv & Pension den 11. & 12. september, hvor hun giver dig sit perspektiv, og hvilke udfordringer og muligheder vi står over for som branche, og hvordan AP Pension arbejder målrettet for at tilpasse sig samfundssituationen.

Inden konferencen kan du fordybe dig i et spændende interview med Janni her.

Kan du kort fortælle om din karrierevej, og hvordan du endte i din nuværende rolle inden for liv- og pensionssektoren?

Som nyuddannet cand.scient.adm. i 2009 havde jeg en årrække i Danske Bank, hvor jeg fik mulighed for at arbejde indenfor flere forskellige forretningsområder. Efterfølgende var jeg konsulent i PwC, og det var her, jeg for alvor fik øjnene op for liv- og pensionssektoren. Siden min ansættelse i AP Pension i 2019 har jeg haft flere ledende roller, inden jeg i august 2022 indtrådte som en del af direktionen og i dag sidder med det kommercielle ansvar.

Sundhed fylder meget for branchen i form af stigende antal langtidssygemeldinger og flere medarbejdere, der oplever stress eller depression. Hvordan kan pensionsbranchen bidrage til at afhjælpe disse udfordringer, og har det ændret jeres tilgang til pensions- og livsforsikringstjenester?

Tiden, hvor pensionsselskabernes opgave alene var at udbetale en ydelse til kunderne, hvis de mistede erhvervsevnen, er for længst forbi. I dag er forebyggelse, tidlige indsatser og sundhedstilbud nærmest en lige så vigtig og integreret del af vores produkter som selve forsikringerne. I AP Pension er vi optagede af, at vores kunder er sunde og raske og kan deltage aktivt i livet. Og hvis vi kan hjælpe kunderne, enten ved at fange udfordringerne i opløbet, helt undgå sygdom eller få dem hurtigere tilbage på arbejde, hvis de bliver syge, så er det en gevinst for både kunden, arbejdsgiveren, AP Pension og for samfundet som helhed.

Vores indsatser spænder bredt over forebyggende indsatser, hvor vi f.eks. bidrager til at reducere stress ude på arbejdspladserne, så vi forhåbentlig helt kan undgå en del af de stress-relaterede sygdomsforløb. Vi har også tilbud, hvor vi sætter tidligt ind med f.eks. vejledning og samtaler, når kunderne oplever tegn på mistrivsel eller når de første symptomer på stress melder sig. Det gør vi for at forebygge, at små problemer udvikler sig til mere alvorlige tilstande eller langvarige sygdomsforløb. Endelig har vi indsatser, der fokuserer på at hjælpe kunderne hurtigt tilbage i arbejde, når de er i en periode med sygemelding. Det er alt sammen vigtige indsatser for at begrænse antallet af langtidssygemeldinger, og det er et område i konstant udvikling, hvor vi løbende prøver nye indsatser af – blandt andet internt i AP Pension.

Hvordan påvirker teknologiske fremskridt og kulturelle ændringer arbejdsmiljøet, og hvordan tilpasser AP Pension sig disse dynamikker?

AI og de mange teknologiske muligheder er en kæmpe gamechanger både for vores kontakt med kunderne og internt i organisationen. Kunderne, både i vores branche og i andre sektorer, forventer at kunne betjene sig selv hurtigt og effektivt. Mange processer vil derfor blive automatiseret, og de opgaver, som vores medarbejdere skal løse i fremtiden, bliver nogle andre, end de var for bare et par år siden. Det stiller andre krav til både uddannelse og videreuddannelse, end vi hidtil har set. Samtidig er der meget stor rift om de dygtigste udviklingsprofiler. Det betyder, at alle opper deres game for at være en attraktiv arbejdsplads. Et dilemma her er, hvordan vi skaber en stærk kultur og sammenhængskraft, der gør, at de mest attraktive medarbejdere har lyst til at blive hos lige præcis os – samtidig med, at vi har den fleksibilitet og selvbestemmelse, som gør os attraktive.

Hvad motiverer dig personligt i dit arbejde, og hvordan ser du din rolle udvikle sig i de næste fem år inden for denne sektor?

Hvis jeg skal opsummere det, handler det om at arbejde med mennesker. At involvere mennesker omkring mig i det, der betyder noget, og ad den vej motivere og inspirere til bedre resultater, gør mit arbejde meningsfuldt.

Jeg får energi af at bevæge mig ud i uprøvede områder, og det bliver der brug for i de kommende år, hvor AP Pension står overfor en stor digital transformation. Det stiller krav til både at skabe nye arbejdsformer, men også til at ændre måden at gå til ledelse på. Her bliver den menneskelige faktor afgørende som grundlaget for det fællesskab og dermed den kultur, der skal til for at lykkes med vores transformation.

Hvordan tilpasser AP Pension sig den aktuelle samfundssituation for at sikre en moderne og inkluderende arbejdspladskultur?

Vi har haft et stort fokus på diversitet og ligestilling. Det bunder i en helt klar overbevisning om, at diversitet og inklusion giver bedre beslutninger. Når vi har en virksomhedskultur med diversitet og inklusion, så får vi en organisation, hvor forskellige perspektiver belyses, og hvor vi får udfordret hinanden. Det skal der til for at skabe innovation, der gavner vores kunder. Derfor har vi i en årrække arbejdet målrettet med diversitet og inklusion i AP Pension. Det har ført til, at vi i flere år stort set har haft en 50/50 kønsfordeling på alle ledelseslag inkl. direktionen, og efter vores generalforsamling i april i år opnåede vi det også i bestyrelsen. AP Pension var samtidig den første danske virksomhed til i forsommeren 2023 at blive certificeret i diversitet og ligestilling gennem DS5001-standarden. En certificering, vi lige har fået fornyet.

Vil du høre mere fra Janni Bové Schou?

På konferencen Liv & Pension den 11. & 12. september kan du blive klogere på fremtidens arbejdsplads i den finansielle sektor, når Janni Bové Schou går på scenen. Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her.