Den teknologiske udvikling er med til at sætte skub i behovet for at tænke nyt

Michael Rehling på IT-Kontrakter

Michael Rehling er advokat (H) og partner i DAHL Advokatpartnerselskab og ordstyrer på konferencen IT-kontrakter 2023 den 24. & 25. januar, som han vil føre dig sikkert igennem. Michael Rehling er en certificeret IT-advokat med knap 20 års specialisterfaring inden for IT- og teknologiret.

Læs et spændende interview med Michael her.

Konferencen er fortsat en af de fagligt tungeste, hvorfor mener du konferencen er relevant, og det forum man går til for at få ny viden?

Jeg tror, at det har stor betydning, at man er lykkedes med at holde fast i en del gengangere blandt deltagerne – samtidig med at der kommer nye til. Dette mix giver et stærkt netværk, der er i stand til at følge med tiden.

DAHL har været samarbejdspartner på konferencen i mange år. Hvilken værdi giver det dig at deltage på konferencen?

Det giver mig en mulighed for at dyrke min faglighed og lære af dygtige kolleger og samarbejdspartnere. Samtidig giver det vigtigt input for at forstå tendenser i markedet, og hvad der er på dagsordenen for tiden.

Hvad ser du som de største udfordringer inden for det IT-kontraktretslige område lige nu?

Der er ingen tvivl om, at jeg ser nogle udfordringer i den tid, vi lever i. Vi må forholde os til problemstillinger som vi måske kendte, men ikke anså for relevante for blot nogle få år siden. Der er heller ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling er med til at sætte skub i behovet for at turde tænke nyt – også som rådgiver.

Hvis du skulle give et bud på temaer til IT-kontrakter konferencen om 5 år, hvad ville disse så være?

Hvis der kommer lige så pludselige forandringer udefra, som vi har oplevet de sidste år, så bliver det rent gætværk. Men mon ikke at en del forhold vil normalisere sig lidt igen – og så vil jeg gætte på, at vi fortsat taler om regulering af Cloud ydelser i kontraktforhold. Formentlig ud fra mere standardiserede reguleringer end vi kender dem nu. Jeg vil også gætte på at snakken om IT-sikkerhed vil fylde en del, og vi er næppe heller er færdige med at tale om NIS 2.

Hvad håber du på, at deltagerne får ud af at deltage på IT-kontrakter?

Jeg håber at deltagerne vil være med til at udvikle vores fælles sprog og forståelse på området, og dermed tage nyttig viden og fornyet energi med sig hjem.

Vil du gerne høre mere fra Michael om IT-kontraker?

På konferencen IT-kontrakter den 24. & 25. januar er Michael Rehling ordstyrer. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.