Den finansielle sektor får en central rolle i den bæredygtige omstilling

Anja Kruse om den grønne omstilling

Anja Kruse Christensen, ESG- Koordinator i Sparekassen Kronjylland er indlægsholder på konferencen Bæredygtighed i den finansielle sektor den 1. december og vil i samarbejde med Nanna Vetter, head of compliance fra Sparekassen Kronjylland, dele hvordan Sparekassen har organiseret arbejdet med bæredygtighed.

Læs et spændende interview med Anja her.

Hvordan er din baggrund og professionelle erfaring med bæredygtighed og ESG i forhold til den finansielle sektor?

Jeg er uddannet cand.public, der er en kandidat i Analytisk journalistik, så jeg har en kommunikationsbaggrund og har også tidligere arbejdet som kommunikationskonsulent i SEGES, der dengang var en del af Landbrug & Fødevarer. Da jeg arbejdede i SEGES, var jeg kommunikationsansvarlig for en række projekter, der omhandlede bæredygtighed i landbruget – både ift. udvikling af landbrugets ESG-værktøj (ESGreenTool) og bæredygtig finansiering i landbruget. Her stiftede jeg for første gang bekendtskab med EU-taksonomien, disclosure-forordningen og meget af den anden regulering, der er kommet på området de senere år, ligesom jeg lærte meget om ESG og bæredygtighed. Disse erfaringer har jeg bygget videre på i Sparekassen Kronjylland, hvor jeg både har fået tilføjet den finansielle sektors perspektiv på bæredygtighed og nu også arbejde med bæredygtighed fra forbrugernes og kundernes synspunkt.

Hvilke muligheder og udfordringer er der inden for bæredygtighed i den finansielle sektor?

Den finansielle sektor spiller en afgørende rolle i den bæredygtige omstilling, fordi vi gør det muligt for vores kunder at investere mere bæredygtigt og udvikle deres virksomheder og husholdninger i en mere bæredygtig retning. Udfordringen er lige nu data – at vi kan dokumentere, hvilken forskel vores rådgivning gør.

Hvordan tror du udviklingen og fremtiden ser ud for området de næste 5-10 år?

Lige nu fylder inflationen og de stigende energipriser meget, men jeg tror også på, at når inflationen og de økonomiske udfordringer har fundet et mere stabilt leje, så vil vi også se, at energikrisen og klimakrisen hænger sammen, og at de tiltag, der skal være med til at stabilisere energiforsyningen, skal være bæredygtige. Det kræver investeringer og finansiering, og derfor tror jeg også, at den finansielle sektor får en central rolle i den bæredygtige omstilling i fremtiden. Og så håber jeg selvfølgelig, at der løbende kommer mere data og større kvalitet i de data, vi kan få, så vi kan dokumentere udviklingen. Jeg tror, det er afgørende for, at der bliver sat brugbare og ambitiøse mål, at vi bliver målt på vores indsatser. Og hvis vi først kan måle, hvilken forskel det gør, at vi i den finansielle sektor snakker ESG og bæredygtig omstilling med vores kunder – både i investerings- og finansieringssammenhænge – så vil den udvikling også accelerere.

Hvad er dine visioner og håb for bæredygtighed i den finansielle sektor?

At vi kan blive den partner, som både forbrugerne og virksomhederne går til, når de vil snakke bæredygtige tiltag eller bæredygtig omstilling af deres virksomheder, fordi vi har kompetencerne og mulighederne for at hjælpe dem videre.
 

Hvad taler du om på konferencen bæredygtighed i den finansielle sektor, og hvad håber du, at deltagerne får ud af det?

Jeg skal fortælle om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i Sparekassen Kronjylland – både, hvordan vi helt konkret har organiseret arbejdet, hvilken tilgang vi har til at arbejde med bæredygtighed og hvilke ambitioner vi har på bæredygtighedsområdet, ligesom jeg vil fortælle om nogle af de til- og fravalg, vi har foretaget. Bæredygtighed er et komplekst område, og man kan arbejde med bæredygtighed på mange måder, men man kan ikke alt på én gang. Derfor har vi foretaget nogle valg, og vi har også markeret nogle holdninger til, hvad vi vil og ikke vil. Det fortæller jeg lidt om, og så kommer jeg med nogle eksempler på bæredygtige tiltag, vi har gennemført indenfor de seneste år.

Jeg håber, at deltagerne får nogle konkrete input til, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed, og hvordan man kan brække det her meget komplekse område ned i nogle konkrete fokusområder, som er til at arbejde med.

Hvad er dine egne forventninger til konferencen? 

Jeg glæder mig til at deltage på konferencen. Jeg har aldrig været med før, så jeg håber, at jeg kan lære en masse nyt og møde nye mennesker. Jeg ser frem til både at blive opdateret på reguleringen på området, og høre, hvordan andre i den finansielle sektor arbejder med bæredygtighed.

Vil du gerne høre mere fra Anja Kruse Christensen?

Hør mere på konferencen Bæredygitghed i den finansielle sektor den 1. december, hvor Anja Kruse Christensen i samarbejde med Nanna Vetter fra Sparekassen Kronjylland ud af, hvordan Sparekassen har organiseret arbejdet med bæredygtighed, opgaver, rapportering, prioritering samt til/og fravalg i forhold til bæredygtighedsdagsordenen. Derudover vil Anja og Nanna også dele, hvordan der udføres compliance på området, herunder risikovurdering, undersøgelse og rådgivning til 1st. line.

Læs mere her og tilmeld dig konferencen her.