Virksomheder der aktivt investerer i medarbejdere er mere attraktive

Kim på konferencen Forsikring om Vertikal udvikling

konferencen Forsikring 7. & 8. december holder Kim Hafjall, der er executive coach, rådgiver & katalysator for udvikling hos Hafjall Consulting et oplæg omkring vertikal udvikling af de fem forskellige ”ledelsesstadier”, og vil belyse hvad der typisk kendetegner disse.

Læs et spændende interview med Kim her.

Hvordan er din baggrund og professionelle erfaring med forsikringsbranchen?

Min baggrund er økonom/finans så min professionelle erfaring inden for forsikringsbranchen er relativt begrænset. Dog faldt forsikring og Enterprise Risk Management (ERM) under mit ansvarsområde, da jeg havde stillingen som koncernfinansdirektør i Skandinavisk Tobakskompagni i 2007/08, inden British American Tobacco købte tobaksaktiviteterne. Her havde jeg en dedikeret og meget kompetent ERM medarbejder som gav mig et godt indblik i koncernens eget forsikringsselskab (captive) samt de forskellige aspekter omkring ERM på daværende tidspunkt.

Hvad er de største udfordringer inden for forsikringsområdet i dine øjne?

Umiddelbart tænker jeg klimaudfordringerne. Om end der bliver klimasikret i mange vestlige lande, er udviklingen for langsom. Endvidere er store dele af verden slet ikke i stand til at investere og forberede sig på de stigninger i verdenshavene, tørker, brande, skybrud, storme og orkaner som i stigende grad vil ramme stort set alle verdensdele. Om end, Danmark som rig nation, til en vis grad kan forberede sig, så hænger forsikringsverdenen sammen, idet alle genforsikrer med andre internationale forsikringsselskaber. Store stigninger i skader i øvrige dele af verden vil derfor også påvirke danske forsikringer både på priser og vilkår. 

Hvordan tror du fremtiden og udviklingen ser ud for forsikringsbranchen de næste 5-10 år?

Umiddelbart tænker jeg, at foruden klimaudfordringer, så kan teknologi/cyberangreb vise sig udfordrende og endvidere den geopolitiske uro i verden. Krigen i Ukraine viser, at verdenssituationen endda meget hurtigt kan ændre sig. Om end jeg formoder, at krig typisk falder under force majeure, tænker jeg, at det på sigt vil påvirke forsikringsselskaberne, når infrastruktur, cyberangreb og øvrige trusler påvirker verden. Teknologiske fremskridt rummer også muligheder, ikke mindst i takt med at ny teknologi indarbejdes i biler, trafikken samt øvrige transportmidler og dermed gør dem sikrer. Også inden for sundhed og velvære tænker jeg, at den teknologiske og lægefaglige viden vil påvirke vilkår og priser.

Hvad taler du om på konferencen Forsikring, og hvad håber du, at deltagerne får ud af det?

Jeg taler om lederudvikling og de forskellige ledelsesstadier i vertikal udvikling. Jeg håber, at deltagerne vil få en et større indblik i de forskellige ledelseskapaciteter der eksisterer og hvordan denne viden aktivt kan bruges til at udvikle og fastholde talenter. Virksomheder der aktivt investerer i medarbejder og lederudvikling er mere attraktive og ”high potentials” vil i stigende grad søge mod virksomheder som giver dem både faglig og personlig udvikling. De virksomheder der har de bedste medarbejdere og ledere vil være dem som skaber unikke resultater.   

Vil du gerne høre mere om forsikring fra Kim Hafjall?

konferencen Forsikring 7. & 8. december kan du blive klogere på hvordan dig som leder kan fastholde nøglemedarbejdere ved dels at forstå de kapaciteter og begrænsninger, der kendetegner medarbejderen, samt kan indlægget også hjælpe dig til at forstå dine egne styrker og udviklingsområder som leder.

Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.