Billede af Jane Frederikke Land, der er ordstyrer på konferencen Frivillige Fødevareanprisninger. Læs et interview om grøn markedsføring.

Jane Frederikke Land er advokat ved LIGA Advokater. Hun er ordstyrer på konferencen Frivillige Fødevareanprisninger, der finder sted digitalt den 3. maj 2021. I dette interview fortæller hun blandt andet om, hvordan virksomheder fejlagtigt markedsfører sig med grøn markedsføring, og at denne tendens desværre fortsætter i stor stil i takt med, at grøn markedsføring er det nye sort.

Hvilke problematikker ser du i forbindelse med grøn markedsføring?

Rigtig mange virksomheder anvender generelle miljøpåstande, som ikke kan dokumenteres. Det er vildledende markedsføring. Nogle gange kan virksomheden endda ikke en gang selv redegøre for, hvad de mener med de anvendte grønne budskaber.

Grøn markedsføring er et stærkt konkurrenceparameter. Derfor er vildledende grøn markedsføring ikke alene problematisk i forhold til forbrugeren, men også i forhold til de konkurrenter, som holder sig inden for lovens grænser.

Hvilke problematikker ser du i forbindelse med greenwashing, og hvordan undgår vi det?

Dem, som sidder og laver marketingkampagner, skal have en større indsigt og forståelse for reglerne, men også være klar over, at ulovlig miljømarkedsføring er strafbart.

Som jeg (desværre) ser situationen i dag, overtræder alt for mange virksomheder reglerne. De lover alt for meget, uden at de konkret kan dokumentere udsagnene. Det er svært at sige, hvad der skal til for at ændre situationen, men måske er det nødvendigt med nogle flere sager enten fra tilsynsmyndighederne, forbrugere eller brancheorganisationer.

Forbrugerombudsmanden og Fødevarestyrelsen får flere og flere klager i forhold til vildledning, hvad kan vi gøre?

Jeg tror, det er vigtigt, at der kommer nogle principielle sager, herunder straffesager, som kan lægge en linje. Det vil både skabe fokus om emnet, men også virke præventivt i forhold til andre virksomheder. Og så skal virksomhederne blive lang bedre til at komme med konkrete budskaber i stedet for generelle budskaber som kan være svære at dokumentere.

Hvad handler konferencen Frivillige fødevareanprisninger om, og hvad håber du, deltagerne får ud af det?

Deltagerne vil blandt andet få et overblik over, hvilke regler der gælder ved brug af miljø- og klimapåstande. Vi gennemgår den seneste praksis på området, men vil også have et helt indlæg om, hvilke sanktioner der er i spil, hvis reglerne overtrædes, og hvordan en sag bedst gribes an – enten hvis man selv bliver anklaget for greenwashing eller måske vil føre en sag mod en konkurrent. Derudover vil vi selvfølgelig bruge en del tid på Fødevarestyrelsens udkast til en ny mærkningsvejledning, som blandt andet har et helt afsnit om anprisninger vedrørende miljømæssige og etiske forhold.

Vi skal også høre, hvordan Dagrofa griber den grønne bølge an, ligesom Landbrug og Fødevarer kommer med deres input til den grønne debat. Og så må vi selvfølgelig vores debat, hvor både Arla, Forbrugerrådet og Paul Holmbeck (fra Holmbeck EcoConsult) deltager. Vi glæder os så meget.

Vil du høre mere om Frivillige Fødevareanprisninger?

Du kan høre meget mere om Frivillige Fødevareanprisninger og Jane Frederikke Land fra LIGA Advokater på konferencen den 3. maj 2021. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.