Hvordan ser fødevarelovgivning ud om 5 år?

Karin og gundula

fødevarelovgivningskonferencen den 10. & 11. juni kan du opleve Gundula Maria Kjær, senior regulatory affairs manager, Bech-Bruun og Karin Frøidt, koncernkvalitetschef, Dagrofa. De er ordstyrere hver sin dag på konferencen og holder ligeledes hver især et indlæg. Gundula kommer omkring seneste nyt inden for markedsføring af fødevarer og brugen af anprisninger. Karin holder et indlæg om lovgivning om berigede fødevarer og hvilke fødevarer der skal og må beriges.

Inden konferencen kan du læse et interview med Karin og Gundula her.

Hvad er jeres baggrund, og hvordan arbejder I med fødevarelovgivning til dagligt?

Gundula: Jeg er uddannet cand.merc.jur fra CBS. Jeg har arbejdet 10 år i Fødevareministeriet – både i Departementet og i forskellige fagkontorer i Fødevarestyrelsen. Jeg har desuden været udstationeret to år i DG Sante, EU-Kommissionen, i Bruxelles, som national ekspert. Jeg har arbejdet indgående med EU-procedure, herunder forhandlet EU-lovgivning. Jeg har også arbejdet fokuseret med fødevarepolitik, herunder de nationale politiske beslutningsprocesser og med udarbejdelse af danske regler. De seneste otte år har jeg arbejdet i Bech-Bruuns Life Sciences-team, hvor jeg rådgiver bredt inden for fødevarepolitik og -lovgivning, herunder deltager jeg i fødevarekontrolbesøg og rådgiver om eventuel opfølgning ved administrative sager eller retssager.

Karin: Jeg er, som koncernkvalitetschef for Dagrofa, ansvarlig for blandt andet overholdelse af fødevarelovgivning i hele vores koncern, som både har egne produktionsvirksomheder, engroshandel, detailsalg og foodservice. Jeg har arbejdet med fødevarelovgivning i mere end 25 år og er beskikket sagkyndigt medlem af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvad glæder I jer til at høre og opleve på årets program?

Karin: Jeg synes altid, det er spændende at høre om fødevarelovgivning under forhandling i EU, men klimamærkning af fødevarer og de mange krav til fødevareemballage bliver helt sikkert også interessante på årets program.

Gundula: Ja, enig. Jeg synes, at konferencen er en god anledning til at blive opdateret på trends og tendenser inden for fødevareområdet, og hvad der rører sig på den mere fødevarepolitiske side – både nationalt men også på EU-plan. Derudover er konferencen et godt sted at netværke blandt ligesindede fødevareregulatoriske specialister. Personligt synes jeg, at det bliver specielt spændende at høre Morten Damkjær Nielsen fra Landbrug & Fødevarer og Per Haugaard fra EU-Kommissionens repræsentation i Danmark sætte rammen for hvad der sker nationalt, i EU og internationalt.

Hvordan ser fødevarelovgivning ud om 5 år?

Gundula: På EU-plan vil man forhåbentlig fortsat fokusere på effektivisering af fødevarekontrollen, herunder afbureaukratisere, hvor det er muligt, og sikre, at fødevarerisikohåndteringen er videnskabeligt baseret.

Karin: Jeg er bange for, at fødevarelovgivningen ikke bliver mindre kompliceret i de kommende år. Vi ser desværre at nogle EU-lande indfører national lovgivning, hvilket ikke ligefrem gør det lettere at samhandle fødevarer, og samtidig ser vi, at der fra EU’s side vedtages lovgivning, som adresserer klima, madspild og sundhedsudfordringer i samfundet ved at regulerer blandt andet fødevareområdet.

Hvad er det vigtigste inden for fødevarelovgivning lige nu?

Gundula: Der er meget fokus på at benytte miljømarkedsføring af fødevarer. Der er to relevante myndigheder på området, Forbrugerombudsmanden og Fødevarestyrelsen. Praksis giver forhåbentligt endnu bedre vejledning vedrørende, hvordan myndighederne indbyrdes fordeler kompetencen på området. Fødevarevirksomhederne skal have fokus på, hvorvidt forbrugerne reelt forstår markedsføringen og sikre sig den nødvendige dokumentation for anprisningerne. Desuden venter vi i spænding på det nationale klimamærke.

Hvilke udfordringer og muligheder ser I inden for området?

Karin: Det er desværre en utrolig stor opgave for små og mellemstore virksomheder at følge med i de mange nye krav og ansvarsområder, og jeg kan godt frygte at nogle innovative virksomheder vil kaste håndklædet fordi de administrative byrder simpelthen bliver for store.

Gundula: Det meste af fødevarelovgivningen er EU harmoniseret. Det skal gøre det lettere at samhandle et produkt på flere markeder uden at skulle ændre i indhold eller mærkning. Desværre ser vi, at EU-reglerne på nogle områder, fortolkes vidt forskelligt af de nationale fødevaremyndigheder. Det skaber store udfordringer for fødevarevirksomheder, der opererer på flere markeder. I Danmark er det svært at få omgjort en fødevarekontrolafgørelse. Selvom man administrativt kan klage over en afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hører det til sjældenhederne, at en virksomhed lykkedes med at få medhold. Det kan i sig selv indikere usædvanlig høj kvalitet i Fødevarestyrelsens afgørelser eller måske nærmere understøtte nogle virksomheders bekymring om, hvorvidt klageadgangen har et reelt indhold.

Hvilke tendenser ser I inden for fødelovgivning lige nu?

Karin: Nogle lande vil ikke vente på harmoniserede EU-regler og indfører nationale regler, og det stiller krav om at fødevarevirksomhederne skal bruge meget større ressourcer på at sikre regelefterlevelse, hvis ens virksomhed agerer på flere markeder. Vi ser også at myndighederne fortolker og håndhæver den fælles lovgivning forskelligt, hvilken bestemt heller ikke er ønskværdigt.

Gundula: Enig med Karin. Af mere konkrete tendenser – oplever vi, at der er meget fokus på markedsføring af fødevarer på sociale medier, herunder brugen af influencere, samt som nævnt ovenfor miljømarkedsføring af fødevarer.

Hvad skal I tale om på konferencen, og hvad håber I deltagerne får ud af at deltage?

Gundula: Jeg vil præsentere seneste nyt indenfor markedsføring af fødevarer, med fokus på brugen af grønne anprisninger, markedsføring på sociale medier, samt brugen af influencere. Fremfor kun at fokusere på fødevarelovgivningen, vil jeg også gerne henlede deltagernes opmærksomhed på Forbrugerombudsmandens område, herunder de generelle markedsføringsregler, som man i højere grad også skal iagttage, når man markedsfører fødevarer – særligt når man gør det via de sociale medier. Der er således to myndigheder at tage hensyn til, som arbejder på meget forskellig vis, og sanktionerer vidt forskelligt i tilfælde af non-compliance. Det kommer jeg nærmere ind på i oplægget, som jeg holder sammen med min kollega, Julie Christiansen.

Karin: Mit indlæg handler om berigede fødevarer, og jeg vil bl.a. komme ind på, hvad man må berige fødevarer med, om der er grænser for berigelse, og hvordan berigede fødevarer skal registreres og mærkes.

Vil du gerne høre mere fra Karin og Gundula?

På konferencen fødevarelovgivning den 10 & 11. maj kan du opleve Karin og Gundula som ordstyrere og oplægsholdere. Karin kommer blandt andet ind på lovgivning af berigede fødevarer, og Gundula kommer omkring seneste nyt inden for markedsføring af fødevarer. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.