Forsikring af grøn omstilling giver nye risici, som forsikringsselskaberne skal indrette sig efter

Thomas om regulatoriske udfordringer

Thomas Brenøe er vicedirektør i Forsikring & Pension og taler på konferencen Forsikring den 6. og 7. december. På konferencen vil Thomas blandt komme ind på brancheforeningens arbejde med at synliggøre forsikringsselskabernes rolle på sundhedsområdet, imødegå myter og fordomme og bidrage til det bedst mulige samspil mellem selskaber og sundhedsaktører.

Inden konferencen kan du læse et interview med Thomas her.

Hvordan er din baggrund og professionelle erfaring med forsikringsbranchen?

Jeg har brugt det meste af mit arbejdsliv på at arbejde i og med den finansielle sektor. Primært i Finanstilsynet, hvor jeg var ansvarlig for det bl.a. det juridiske område og forbrugerbeskyttelse.

Hvad er de største udfordringer inden for forsikringsområdet i dine øjne? Og hvorfor?

Forsikring beskæftiger sig med alle dele af samfundet, så der er mange udfordringer, men hvis jeg skal fremhæve nogle, der er særligt vigtige i et dansk perspektiv, så vil det være forsikring af den grønne omstilling, forebyggelse af klimaskader og om hvordan vi sikrer, at flest muligt kan få en forsikring. Det første handler om, at vi alle sammen håber på at samfundet gennemgår en forandring i retning af mere bæredygtighed. Men med nye måder at gøre tingene på, fx inden for byggeriet, så kommer der nye risici, som forsikringsselskaberne skal indrette sig efter. Og det skal gå stærkt, så der er ikke tid til at vente på, at man har 10 års skadeshistorik. Klimaforandringerne er her nu, og i Danmark handler det om, hvordan vi som samfund beskytter os mod mere vand. Det er en fælles opgave for stat, kommuner, grundejere, forsikringsselskaber og mange andre, og i branchen efterlyser vi en national klimahandlingsplan. Den sidste udfordring handler om ligebehandling og inklusion og hvordan vi sikrer, at danskernes behov for tryghed kan leveres af forsikringsbranchen – også til dem, der har en risikoprofil, der ligger lidt ved siden af gennemsnitskunden.  

Hvordan tror du fremtiden og udviklingen ser ud for forsikringsbranchen de næste 5-10 år?

Jeg tror den vil blive præget af den fortsatte grønne omstilling, hvor der skal udvikles forsikringsprodukter til at håndtere nye risici. Den teknologiske udvikling vil også spille en rolle og bl.a. øge behovet for cyberforsikringer. Og så tror jeg at der i forlængelse af en politisk diskussion er skabt en ny arbejdsdeling i vores velfærdssamfund, hvor kollektiv opsparing og forsikring kommer til at spille en større rolle på områder end i dag.

Hvordan mener du forsikringsbranchen kan tage hånd om sundhedsaspektet bedst muligt?

Ved at supplere den offentligt finansierede kernevelfærd. Det vil sige at give borgerne en mulighed for at tegne en forsikring på de områder, hvor det er overladt til borgerne at klare sig selv. Det betyder at forsikrings- og pensionsbranchen er stor på forebyggelsesområdet i bred forstand, men særligt på muskel/skelet området og inden for det mentale område, fx stress. Så handler det også om at have det bedst mulige samarbejde med resten af sundhedsvæsenet, så branchen ses som en medspiller.

Hvad taler du om på konferencen Forsikring, og hvad håber du, at deltagerne får ud af det?

Jeg vil tale om, hvordan vi i F&P arbejder på at synliggøre forsikringsselskabernes rolle på sundhedsområdet, imødegå myter og fordomme og bidrage til det bedst mulige samspil mellem selskaber og sundhedsaktører. Og jeg tror, deltagerne vil få en bedre forståelse for, hvordan samspillet er mellem omdømme og så muligheden for at præge dansk politik, så vi ender med rammevilkår, der skaber gode muligheder for, at branchen kan løse sine opgaver.

Hvad er dine egne forventninger til konferencen? 

Jeg glæder mig til at være med og er sikker på at jeg får ny, nyttig viden med hjem. Jeg håber også der kommer noget god dialog og debatter mellem deltagerne.

Vil du gerne høre mere fra Thomas Brenøe?

På konferencen Forsikring den 6. & 7. december kan du høre et spændende oplæg af Thomas Brenøe om de seneste aktuelle nyheder og hvordan i F&P arbejder på at synliggøre forsikringsselskabernes rolle på sundhedsområdet. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.