Nogle virksomheder skal gå forrest, og spørgsmålet er hvem der tør læne sig frem og tage stilling?

Mette Baden om ESG

Mette Ljørring Baden er head of compliance og first vice president i Danica Pension og desuden også taler på konferencen Bæredygtighed i den finansielle sektor den 5. december. I sit indlæg vil Mette fokusere på bæredygtighed i relation til pension; bæredygtighed som produktleverandør, og bæredygtighed i koncernforhold, med både en faglig og en compliancemæssig vinkel.

Inden konferencen kan du læse et spændende interview med Mette.

Hvad er din baggrund og professionelle erfaring med bæredygtighed og ESG i forhold til den finansielle sektor?

På universitetet havde jeg både klima og miljøret, som jeg fandt meget spændende. Mit første job som færdiguddannet erhvervsjurist var klimakonsulent hos Dansk Erhverv, hvor jeg var med til at arrangere og deltage i mange af Dansk Erhvervs arrangementer i forbindelse med COP15, som blev afholdt i København i 2009. Her var fokus mest på klimaaftryk (carbon foot print) og Corporate Social Responsibility. Efter COP15 virkede det dog lidt som om at luften gik ud af ballonen på klimaområdet, og jeg skiftede til Finanstilsynet, hvor fokus var på den finansielle sektor og endnu ikke på, hvordan finansielle virksomheder kunne bruge deres investeringskraft på at fremme den grønne agenda – den daværende lovgivning var også en udfordring på dette område, da den var restriktiv på bl.a. investering i alternative investeringer.

Efter Finanstilsynet boede jeg tre år i Bruxelles, hvor jeg arbejde ved Insurance Europe som Solvens II specialist. Her kom der igen mere fokus på, hvordan forsikrings- og pensionsselskaber kunne forme deres investeringsstrategi til at fokusere mere på investering i bl.a. den grønne agenda og infrastruktur fremadrettet og hvordan dette harmonerer med Solvens II Prudent Person Princippet, hvor man skal investere i kundernes bedste interesse og sikre dem det bedste afkast.

De sidste syv år har jeg arbejdet indenfor compliance med fokus på både rådgivning og kontrol af bestyrelsen, direktionen og forretningen omkring overholdelse af den finansielle lovgivning, og især med fokus på krydsrisici og konsekvenser på tværs af lovgivning, processer og forretningen.

Min tilgang er, at ESG-kravene skal håndteres som implementering af alt andet lovgivning – fokus på det gode samarbejde på tværs af forretningen, sikring af at der laves konsekvensvurderinger af dets påvirkning og pragmatisk risikobaseret tilgang, hvor ESG-kravene ikke er nærmere uddybet.

Hvad er den største udfordring i forhold til den stigende regulering på bæredygtighedsområdet?

Den største udfordring er mængden af ny regulering og hvordan den påvirker de allerede eksisterende krav og nuværende processer. På EU-niveau er der fokus på at rapporteringskravene for den finansielle sektor skal reduceres, da værdien af den stigende rapportering, bliver sværere og sværere at retfærdiggøre. Desværre er dette fokus (endnu) ikke på ESG-rapporteringskravene og der vil derfor være både en stejl læringskurve, men også implementeringskurve på tværs af alle brancher, for at kunne leve op til disse krav samt offentliggøre tal og indsigter i virksomhedens ESG-håndtering der også kan tåle offentlighedens granskning og sammenligning. Nogle virksomheder skal gå forrest, og spørgsmålet er hvem der tør læne sig frem og tage stilling?

Hvordan tror du udviklingen og fremtiden ser ud for området de næste 5-10 år?

Jeg håber, at man fra lovgivers side afventer med mere regulering indtil den nuværende reguleringstsunami er blevet implementeret, og at man ud fra en konsekvensvurdering på tværs af lovgivningen laver en reel vurdering af, om der reelt er behov for mere regulering, eller behovet faktisk er større for færre krav og rapportering. Og at man måske har fået svaret på det store spørgsmål – hvem gavner rapporteringen egentlig?

Hvad er dine visioner og håb for den finansielle sektor i forhold til bæredygtighed?

At selskaberne, herunder også pensionssektoren kan fokusere på deres hovedformål – at sikre alle nuværende og fremtidige kunder får den højst mulige levestandard samtidig med at fremtidssikre vores samfund med den investeringskraft som den finansielle sektor har.

Hvad taler du om på konferencen bæredygtighed i den finansielle sektor, og hvad håber du, at deltagerne får ud af det?

Hvad tilgangen til ESG er fra et compliancesynspunkt og hvordan man forholder sig til ESG-agendaen i et pensionsselskab, der forvalter kundernes fremtidige levegrundlag.

Hvad er dine egne forventninger til konferencen? 

 Indsigt i, hvordan andre håndtere de generelle udfordringer og inspiration til løsninger

Vil du gerne høre mere fra Mette om ESG fra et compliancesynspunkt?

Vær med på konferencen Bæredygtighed i den finansielle sektor den 5. december og hør et spændende indlæg med Mette Baden. Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her.