InsightIT_fritlagt

Tilmeld dig nu!

CYBERSIKKERHED I SUNDHEDSSEKTOREN

Trusselsvurderingen fra Center for Cybersikkerhed, der er rettet imod den danske sundhedssektor, udkom i juli. Vurderingen er, at truslen mod sundhedssektoren på 2 områder er MEGET HØJ, hvilket er det højeste niveau. Det drejer sig om henholdsvis Cyberspionage, hvor det vurderes, at fremmede stater har interesse i at stjæle forskningsdata og intellektuel ejendom fra sektoren. Det andet område er Cyberkriminalitet, hvor der er risiko for, at cyberkriminelle angreb kan forstyrre patientbehandlingen. Cyberangreb kan i yderste tilfælde føre til dødsfald, personskade og tab af tillid til sundhedsvæsenet blandt befolkningen
Dette øger kravene til IT-sikkerheden, beredskabsplaner og backup-systemer.

Trusselsvurderingen analyserer Cybertruslen mod sundhedssektoren som helhed. Sundhedssektoren inkluderer i denne vurdering derfor alt fra behandlingssteder, såsom hospitaler, lægepraksisser og tandlæger, til leverandører og producenter, der understøtter behandlingen. Herunder medicinalindustrien, Life Science-industrien, medicoindustrien og udbydere af IT-løsninger til behandlingssteder. Organisationer, der beskæftiger sig med sundhedsforskning, både privat og offentligt, samt myndigheder, der beskæftiger sig med sundhed, såsom Sundheds- og Ældreministeriet.

Konferencen Cybersikkerhed i sundhedssektoren vil fokusere på, hvordan disse trusler håndteres, så organisationerne, infrastrukturen og ydelserne i videst muligt omfang og hele tiden er tilgængelige og stabile, og den daglige patientbehandling ikke forstyrres.

Emner på konferencen:

  • Cybertruslen mod sundhedssektoren
  • Strategi for cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet
  • Det svageste led i kæden – mennesket
  • PET’s erfaringer med awareness-træning
  • Persondataloven og sikker behandling af patientoplysninger
  • Implementering af nyt SCADA system
  • Konkrete erfaringer fra sundhedssektoren

.
Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen på Cybersikkerhed i sundhedssektoren.

For mere information om program og deltagelse, kontakt: Er du interesseret i at blive partner på konferencen, kontakt:
Nina Meyer
Senior Project Manager
Insight Events
nina.meyer@insightevents.dk
Telefon: +45 30553092
Thomas Klindt
Senior Sales Manager
Insight Events
tk@insightevents.dk
Telefon: +45 41951431

TALERE

Flemming Christiansen Flemming Christiansen
Vicedirektør
Sundhedsdatastyrelsen
Jesper Laisen
Sikkerhedsrådgiver
Politiets Efterretningstjeneste
Thorsten Foldager Johnsen
Chef for Trusselsvurderingsenheden
Forsvarets Efterretningstjeneste
Center for Cybersikkerhed
Lasse Frost Lasse Frost
Adfærdsanalytiker
/KL.7
Søren Bank Greenfield Søren Bank Greenfield
Chef for Cyber- og Informationssikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen

Programmet er under udarbejdelse. Talerlisten vil løbende blive opdateret.

SAMARBEJDSPARTNER

ISACA Denmark Chapter represents the international organization ISACA.ORG.
As a nonprofit, global membership association for IT and information systems professionals, ISACA is committed to providing its diverse community of more than 140,000 professionals worldwide with the tools they need to achieve individual and organizational success.
Through its comprehensive guidance and services, ISACA defines the roles of information systems governance, security, audit and assurance professionals worldwide.
With the ISACA COBIT framework, the CISA, CISM, CGEIT and CRISC certifications and the CSX certificate, ISACA brands are respected and used by these professionals for the benefit of their enterprises.

For more information: ISACA.ORG

FÅ PROGRAMMET NÅR DET ER KLART

Cybersikkerhed i sundhedssektoren

Behandling af personoplysninger

TILMELDING

Pris:

Tilmelding senest 6. september 2019 Tilmelding senest 4. oktober 2019 Tilmelding efter 4. oktober 2019
kr. 8.495,- kr. 9.495,- kr. 9.995,-
Alle priser er ekskl. moms.

For leverandører:
Er du leverandør af løsninger & serviceydelser og ønsker at deltage, så kontakt Thomas Klindt på telefon 41951431 eller tk@insightevents.dk

VENUE

KONTAKT

Behandling af personoplysninger

Senior Project Manager
Nina Meyer
E-mail: nm@insightevents.dk
Telefon: +45 30 55 30 92

Kundeservice
E-mail: info@insightevents.dk
Telefon: +45 35 25 35 45

Sales / Partnership
Senior Sales Manager Thomas Klindt
Email: tk@insightevents.dk
Telefon: +45 41 95 14 31