InsightIT_fritlagt

Tilmeld dig nu!

CYBERSIKKERHED I SUNDHEDSSEKTOREN

Trusselsvurderingen fra Center for Cybersikkerhed, der er rettet imod den danske sundhedssektor, udkom i juli. Vurderingen er, at truslen mod sundhedssektoren på 2 områder er MEGET HØJ, hvilket er det højeste niveau. Det drejer sig om henholdsvis Cyberspionage, hvor det vurderes, at fremmede stater har interesse i at stjæle forskningsdata og intellektuel ejendom fra sektoren. Det andet område er Cyberkriminalitet, hvor der er risiko for, at cyberkriminelle angreb kan forstyrre patientbehandlingen. Cyberangreb kan i yderste tilfælde føre til dødsfald, personskade og tab af tillid til sundhedsvæsenet blandt befolkningen
Dette øger kravene til IT-sikkerheden, beredskabsplaner og backup-systemer.

Trusselsvurderingen analyserer Cybertruslen mod sundhedssektoren som helhed. Sundhedssektoren inkluderer i denne vurdering derfor alt fra behandlingssteder, såsom hospitaler, lægepraksisser og tandlæger, til leverandører og producenter, der understøtter behandlingen. Herunder medicinalindustrien, Life Science-industrien, medicoindustrien og udbydere af IT-løsninger til behandlingssteder. Organisationer, der beskæftiger sig med sundhedsforskning, både privat og offentligt, samt myndigheder, der beskæftiger sig med sundhed, såsom Sundheds- og Ældreministeriet.

Konferencen Cybersikkerhed i sundhedssektoren vil fokusere på, hvordan disse trusler håndteres, så organisationerne, infrastrukturen og ydelserne i videst muligt omfang og hele tiden er tilgængelige og stabile, og den daglige patientbehandling ikke forstyrres.

Emner på konferencen:

  • Cybertruslen mod sundhedssektoren
  • Strategi for cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet
  • Det svageste led i kæden – mennesket
  • PET’s erfaringer med awareness-træning
  • Persondataloven og sikker behandling af patientoplysninger
  • Implementering af nyt SCADA system
  • Konkrete erfaringer fra sundhedssektoren

.
Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen på Cybersikkerhed i sundhedssektoren.

For mere information om program og deltagelse, kontakt: Er du interesseret i at blive partner på konferencen, kontakt:
Nina Meyer
Senior Project Manager
Insight Events
nina.meyer@insightevents.dk
Telefon: +45 30553092
Thomas Klindt
Senior Sales Manager
Insight Events
tk@insightevents.dk
Telefon: +45 41951431

TALERE

Flemming Christiansen Flemming Christiansen
Vicedirektør
Sundhedsdatastyrelsen
Jesper Laisen
Sikkerhedsrådgiver
Politiets Efterretningstjeneste
Thorsten Foldager Johnsen
Chef for Trusselsvurderingsenheden
Forsvarets Efterretningstjeneste
Center for Cybersikkerhed
Lasse Frost Lasse Frost
Adfærdsanalytiker
/KL.7
Søren Bank Greenfield Søren Bank Greenfield
Chef for Cyber- og Informationssikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen

Programmet er under udarbejdelse. Talerlisten vil løbende blive opdateret.

FÅ PROGRAMMET NÅR DET ER KLART

Cybersikkerhed i sundhedssektoren

Behandling af personoplysninger

TILMELDING

Pris:

Tilmelding senest 30. august 2019 Tilmelding senest 20. september 2019 Tilmelding efter 20. september 2019
kr. 7.995,- kr. 8.995,- kr. 9.995,-
Alle priser er ekskl. moms.

For leverandører:
Er du leverandør af løsninger & serviceydelser og ønsker at deltage, så kontakt Thomas Klindt på telefon 41951431 eller tk@insightevents.dk

VENUE

KONTAKT

Behandling af personoplysninger

Senior Project Manager
Nina Meyer
E-mail: nm@insightevents.dk
Telefon: +45 30 55 30 92

Kundeservice
E-mail: info@insightevents.dk
Telefon: +45 35 25 35 45

Sales / Partnership
Senior Sales Manager Thomas Klindt
Email: tk@insightevents.dk
Telefon: +45 41 95 14 31