Insight IT

NIS2 - Direkte ledelsesansvar, tilsyn, compliance og risiko - konference - Insight Legal
NIS2 har til formål at sikre infrastrukturen og de samfundskritiske tjenester mod nedbrud og cybertruslen via et højt, ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed på tværs af EU. Er din organisation klar til direkte ledelsesansvar og tilsyn? Med NIS2 kommer markant skærpede krav til data, IT...
17. januar 2024
IT-kontrakter - konference - Insight Legal
Fokus på øgede regulatoriske krav Vi glæder os til igen at byde velkommen til den årlige opdatering om IT-kontrakter den 30. & 31. januar. Denne gang ser vi på kendetegn og fællestræk ved fejlslagne IT-samarbejder, herunder relevante kontrakttemaer i forhold...
30. - 31. januar 2024
Identity & Access Management - konference - Insight IT
Systemunderstøttet brugerrettighedsstyring har været på agendaen i 20-25 år. Først som en måde at effektivisere IT-afdelingens arbejde på og senere som et compliance-værktøj. Alligevel er det først i de seneste år, at brugerrettighedsstyring for alvor er kommet op på CxO...
6. februar 2024
AI, Outsourcing & Cloud i den finansielle sektor - konference - Insight Finance
Bekendtgørelsen • Implementering • Praktiske erfaringer På konferencen AI, Outsourcing & Cloud i den finansielle sektor dykker vi længere ned i den praksis, bekendtgørelse og lovgivning, der er på outsourcing, kritisk vigtig outsourcing og erfaringer med implementeringen. Vi følger op...
19. marts 2024
På konferencen Fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitet får du med en blanding af indlæg fra den finansielle sektor, offentlige myndigheder, finansielle interesseorganisationer, tilsyn og fraud-praktikere henholdsvis en opdatering på den nyeste regulering på området og den nyeste viden om truslerne....
20. marts 2024
Cybersikkerhed i den finansielle sektor - konference - Insight Finance
Tryghed, tillid og stabilitet i det finansielle system Den finansielle sektor er en essentiel del af Danmarks kritiske infrastruktur. Truslen fra cyberkriminalitet mod sektoren vurderes igen til MEGET HØJ af CFCS. Cyberkriminaliteten bliver stadigt mere kompleks, og de avancerede cyberkriminelle...
18. - 19. september 2024