Hvordan ser trusselsbilledet ud for svindel anno 2022?

Ketil på Fraud Konferencen

Ketil Clorius er FVP Head of Global Fraud Management i Danske Bank, og taler på konferencen Fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitet den 30. marts. I indlægget kan du blandt andet høre om hvilke metoder afdelingen for svindelbekæmpelse i Danske Bank gør brug af i kampen mod de kriminelle.

Læs et spændende interview med Ketil her.

Hvordan arbejder du med Fraud og it-relateret økonomisk kriminalitet til daglig?

Vi forsøger at sætte en langsigtet strategi for, hvordan vi i Danske Bank skal forbedre os til at bekæmpe kriminalitet. Der vil altid være sager der skal behandles, og derfor er det afgørende, at man husker at måle disse op mod den strategi man har lagt for dagen, så man hele tiden er klar til at sætte ind hvor svindlerne angriber.

Hvilke udfordringer i forhold til Fraud ser du som de største for Finanssektoren lige nu?

Hvis man kigger på det helt overordnet, så er den største udfordring et spørgsmål om tillid til de finansielle instrumenter og ydelser som vi har og hvorvidt de sikrer kunderne godt nok. Dykker vi ned i svindel-terminologi er den største bekymring ’social Engineering’, hvor kunden selv udfører transaktioner direkte til en kriminel. Vi ser desværre flere og flere kunder som bliver snydt på det område.

Hvordan ser fremtiden ud for Fraud? Vil der komme andre udfordringer og muligheder i fremtiden?

Vi tror på, at der hele tiden kommer ny teknologi som kan forbedre måden vi opfanger nye svindeltendenser på. De kriminelle lærer dog også at bruge data til at beskytte sig eller sløre deres spor. Det er med andre ord et ’våbenkapløb’ vi er med i, hvorfor vi skal forsøge at indhente de kriminelles metoder, som vi gør ved at sætte fokus på at udvikle vores teknologi.

Hvordan har corona-pandemien påvirket Fraud og IT-relateret økonomisk kriminalitet i finanssektoren de sidste par år?

Jeg håber, at kunderne kan mærke, at vi er blevet bedre. Vi er ikke verdensmestre, men vi forbedrer os hele tiden, og det har pandemien også været et resultat af.

Hvad taler du om på konferencen?

Jeg vil gerne tale om nogle af de typiske svindelmetoder, som vi ser flest af. Derudover vil jeg gerne forsøge at give deltagerne et indblik i det trusselsbillede, som vi ser det i 2022. Sidst men ikke mindst, vil jeg komme ind på, hvordan vi de senere år er begyndt at intensivere vores indsats mod lånesvindel.

Hvad er dine egne forventninger til konferencen?

For mig handler det om at blive klogere på hvad andre gør i sektoren, hvordan andre brancher bliver ramt, samt hvilke teknologier andre bruger. Generelt at blive inspireret af hvad andre gør gennem et netværk af mennesker, som gør tingene på en anden måde. Det kan man lære meget af.

Vil du gerne høre mere om Danske Banks langsigtede strategi?

Ketil Clorious taler på konferencen Fraud & It-relateret økonomisk kriminalitet den 30. marts. Du kan læse mere om konferencen her og tilmelde dig her.