Fraud: Det handler ikke om teknik, men om forståelse for menneskelig adfærd fra svindlernes side

Ulla Malling taler på payments and fraud konferencen

Ulla Malling er projektchef på Danskernes Digitale Selvforsvar i Forbrugerrådet Tænk, og taler på konferencen Payments and Fraud den 25. og 26. maj. Her kan du høre om appen Mit digitale selvforsvar og vigtigheden af forbrugerbeskyttelse set i et præventivt lys. Du kan også høre hvordan platformen binder en række centrale organisationer og aktører sammen på tværs i kampen mod digital kriminalitet.

Du kan læse et interview med Ulla Malling her.

Hvordan arbejder du med cybersikkerhed til daglig?

Vores fokus er forbrugerbeskyttelse – og i den kontekst har vi fokus på, at forbrugerne bliver gjort bevidst om, at de kriminelle er flyttet med os ud på internettet, og hvilke faresignaler man skal være opmærksom på. I takt med at vi flytter vores handel og transaktioner online, jo større risiko for at møde kriminalitet. Det handler ikke kun om vores penge, men også om vores digitale identitet.

Vi oplever, at det giver rigtig god mening, at vi arbejder sammen med andre om at forebygge IT-kriminalitet, og at den viden, der opbygges på tværs af sektorer, er værdifuld, når vi skal bekæmpe kriminalitet på nettet.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du som de største inden for cybersikkerhed i Finanssektoren lige nu?

Vi modtager op imod 900 tips fra appens brugere hver måned. Vores brugere modtager stadig mange falske mails, SMS’er og telefonopkald fra svindlere, som udgiver sig for at være fra eksempelvis deres bank, eller fra Nets – den klassiske phisingmetode fylder stadig meget – og svindlerne er blevet rigtig dygtige til at gøre krogen meget troværdig og personlig. Det handler ikke om teknik, men om en dyb forståelse for den menneskelige adfærd fra svindlernes side.

Vi er et digitaliseret samfund, som nyder godt af, at vi kan udnytte de digitale muligheder. Vi har stor tillid til systemerne – og det er en forudsætning for, at vi kan fastholde og videreudvikle vores digitale muligheder. Hvis tilliden til at vi kan færdes sikkert på nettet svækkes, vil det have store konsekvenser for os alle. Særligt er det vigtigt, at vi kan have tillid til NemID, og til at vores data er beskyttet, så ikke det kan havne i de kriminelles varetægt.

Hvordan ser fremtiden ud for cybersikkerhed? Vil der komme andre udfordringer og muligheder i fremtiden?

Desværre er IT-kriminaliteten i vækst – det peger alle tal på. Så opgaven for os alle er, at vi alle får de fornødne kompetencer til at kunne agere på nettet og undgå svindel og bedrageri. Problemet er blevet så stort – omkring 450.000 var forrige år udsat for it-kriminalitet og mere end 1/3 af os faldt i – men er også blevet så komplekst, at alt ansvaret ikke længere kan ligge på hver enkelt af os. Der skal fælles løsninger til – fx udveksling af erfaring om gode løsninger mellem virksomheder og trygge digitale løsninger.

Det vil fortsat være et teknologisk våbenkapløb – hvor de løsninger vi udvikler for at sikre os, vil blive forsøgt omgået af svindlerne. Og hvis løsningerne bliver for komplekse at bruge, så bliver de valgt fra af brugerne. Jeg er ikke i tvivl om at vi vil se en øget IT-kriminalitet i fremtiden – så forhåbentlig kommer vi også til at se et øget fokus på at forhindre det.

Hvordan har corona-pandemien påvirket cybersikkerhed i finanssektoren det sidste års tid?

Helt generelt oplever vi at IT-kriminaliteten nøje følger den adfærd vi har. Eksempelvis ser vi altid flere falske mail om tilbagebetaling af skat, i marts og april måned. Svindlerne ved godt hvad vi foretager os, og de tilrettelægger deres svindel, så de taler ind i en sandsynlig hændelse. I den forstand har nedlukningen i forbindelse med Covid19 faktisk betydet at vi har fået lidt færre henvendelser om svindel med betalingskort end vi plejer. Til gengæld er der rigtig mange forsøg på at høste NemID oplysninger under dække af at skulle have test-svar, eller betale porto for en pakke. Og via den vej sikre sig adgang til berigelseskriminalitet, eller digital identitets tyveri.

Hvad taler du om på konferencen?

Jeg vil fortælle om et konkret og meget brugbart værktøj, som dels hjælper forbrugerne med at være opmærksom på hvilke metoder de IT-kriminelle bruger, og på den måde give brugerne en øget cybersikkerhed. Appen Mit digitale selvforsvar er et samarbejde mellem nu 57 myndigheder, virksomheder og organisationer.

Appen har på få år skabt sig en central rolle i beredskabet omkring danskernes IT-sikkerhed. Ved udgangen af 2017, appens første leveår, havde Mit digitale selvforsvar 10.000 aktive brugere, og var i alt blevet hentet 60.000 gange. I dag er appen vokset væsentligt i sin udbredelse, og har nu omkring 85.000 brugere hver måned og er blevet hentet af flere end 240.000 danskere. Som platform tager appen udgangspunkt i borgernes behov for at kunne tilgå samlet information på tværs af myndigheder, virksomheder og organisationers individuelle kommunikation.

Vi har skabt en unik, nødvendig og relevant platform, der binder en række centrale organisationer og aktører sammen på tværs. Ved at klæde brugeren på til at træffe sikre valg, styrker appen kampen mod IT-kriminalitet.

Vil du høre mere om appen Mit digitale selvforsvar fra Ulla Malling?

Ulla Malling taler på konferencen Payments and Fraud den 25. og 26. maj. Du kan læse mere om konferencen her og tilmelde dig her.