Tilmeld dig nu!

MILJØLOVGIVNING 2020

Mængden af regulering på miljøområdet bliver hele tiden større. Virksomheder, der er underlagt miljømæssig regulering, er ofte i en situation, hvor lovkomplekser, vejledninger og standarder i forskellig grad har indflydelse på, hvilke regler det præcist er man skal leve op til. At navigere i forskellige lovkomplekser, standarder og diverse vejledninger fra både danske og europæiske myndigheder er ofte komplekst og ressourcekrævende.

Derfor har konferencen til formål at kaste lys over problemstillinger og udfordringer, dels ved indlæg fra eksperter og dels ved indlæg, som vil dele praktiske erfaringer fra hverdagen. Du får belyst de mest aktuelle problemstillinger og nyeste tendenser.

På konferencen i miljølovgivning kan du blandt andet høre mere om:

 • Nyeste domme og afgørelser inden for miljølovgivningen
 • Lugt- og luftvejledningerne – revision af vejledningerne, og hvor bevæger de sig hen?
 • Lugtudfordringer for virksomheder
 • BAT/BREF og nyt fra EU – fokus på luftemissioner
 • Energisyn i praksis – hvordan foregår det, og hvad kommer der ud af det?
 • Energisyn i virksomhederne og nyt om overskudsvarme
 • Hvad kan man som virksomhed bruge et energisyn til?
 • Opdatering på basistilstandsundersøgelserne
 • Ny klimalov og vejen mod 70 % reduktion af CO2-udledningen i 2030?
 • Sæt ambitiøse bæredygtighedsmål for din virksomhed
 • Miljøledelse som ISO 14001 og lignende, som værktøj til arbejdet med verdensmålene
 • Novo Nordisk præsenterer deres Miljøstrategi Circular for Zero
 • Verdensmål som værdiskabelse i virksomheden
 • Udvidet producentansvar for emballage
 • Arbejdet med at se på plast som en ressource frem for et affaldsprodukt

Hvad får du ud af at deltage på konferencen?

 • Opdatering og overblik over seneste nye inden for Miljølovgivningen
 • Spændende cases og erfaringer fra Miljøvirksomheder
 • Fokus på ny klimalov, bæredygtighedsmål og cirkulær økonomi
 • Mulighed for at stille spørgsmål direkte til myndigheder og aktører i branchen og tage del i aktuelle miljødebatter
 • Oplagte rammer for at netværke med kollegaer i branchen

.
Der er dermed lagt op til en interessant konference med talere og indlæg på højt fagligt niveau kombineret med praktiske erfaringer. Konferencen er relevant for dig, som til daglig arbejder med regulering inden for miljøområdet i en virksomhed, der er underlagt regulering.

Jeg glæder mig meget til at byde dig og dine kollegaer velkommen på konferencen Miljølovgivning 2020.

Med venlig hilsen

Louise Starklint
Project Manager
Insight Events

Corona-information: Du kan trygt og sikkert tilmelde dig konferencen
Vi følger naturligvis altid sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og vi tager alle de gældende forholdsregler og overholder eventuelle restriktioner. Derfor kan du og dine kollegaer trygt tilmelde jer konferencen.

Vi tager blandt andet følgende forholdsregler:

 • Håndsprit tilgængelig ved ankomst og i alle lokaler
 • Altid minimum den påkrævede afstand mellem alle deltagere og indlægsholdere
 • Grundig rengøring af alle kontaktpunkter og overflader
 • Forplejning bliver serveret i henhold til retningslinjerne

Vi glæder os til at byde dig velkommen på konferencen – i sikre og trygge rammer.

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE

12 lektioner

TALERE

Anne Jensen Anne Jensen
Civilingeniør
Miljøstyrelsen
Peter Pagh
Professor
Det Juridiske Fakultet
Københavns Universitet
Julius Møller Meilstrup Julius Møller Meilstrup
Konsulent
Dansk Industri
Jacob Krog Søbygaard Jacob Krog Søbygaard
Sekretariatschef
Klimarådet
Kåre Appel Weng Kåre Appel Weng
Salgschef
DNV GL Business Assurance Denmark
Dorthe Aaboe Kallestrup
CSR Manager
Ege Group
Klaus E. Christensen
Lead Senior Project Manager EHS
Grundfos
Ole Kristensen
Specialkonsulent
Miljøstyrelsen
Christian Eriksen
Ekspertisechef Klima- og Bæredygtig Udvikling
NIRAS
Lars Lindgaard
Forretningschef
Energi og Industri
MOE
Dorethe Nielsen Dorethe Nielsen
Vice President, Corporate Environmental Strategy
Novo Nordisk
Flemming Elbæk
Advokat (L), HD(Ø)
Haugaard-Braad
Henrik Borg Kristensen
Chefkonsulent
Miljø, klima & bæredygtighed
Landbrug & Fødevarer
Louise Lerche-Gredal Louise Lerche-Gredal
Adm. direktør & Plastic Changer
Plastic Change
Jesper Ditlefsen
Specialkonsulent
Center for energieffektivisering
Energistyrelsen
Susie Björch
Funktionsleder
Miljøstyrelsen

Ordstyrer:

John Adams
Seniorprojektleder
Renovering og industri
MOE

SAMARBEJDSPARTNER

MOE

HENT PROGRAM

Miljølovgivning 2020

TILMELDING

Pris:

Tilmelding senest 26. juni 2020 Tilmelding senest 28. august 2020 Tilmelding efter 28. august 2020
kr. 8.495,- kr. 9.495,- kr. 9.995,-
Alle priser er ekskl. moms.

For leverandører:
Er du leverandør af løsninger & serviceydelser og ønsker at deltage, så kontakt Thomas Klindt på telefon 41951431 eller tk@insightevents.dk

VENUE

KONTAKT

Project Manager
Louise Starklint
E-mail: ls@insightevents.dk
Telefon: +45 40 10 90 42

Kundeservice
E-mail: info@insightevents.dk
Telefon: +45 35 25 35 45

Sales / Partnership
Senior Sales Manager Thomas Klindt
Email: tk@insightevents.dk
Telefon: +45 41 95 14 31