Tilmeld dig nu!

JURIDISKE UDFORDRINGER I BYGGE & ANLÆG 2018

Med særlig fokus på AB 18, ABT 18 og ABR 18

Med en anelse forsinkelse kulminerede års arbejde med revision af AB 92 og ABT 93, da AB-udvalget den 21. juni 2018 offentliggjorde de nye almindelige betingelser for bygge- og anlægsarbejder, AB 18.

Formålet med revisionen har været at sikre et transparent og effektivt aftalesystem. At skabe et system, der er fremtidssikret, og som er mere internationalt genkendeligt. De nye regler er af eksperter udpeget som en af de vigtigste byggejuridiske systemer i 25 år.

For at komme i dybden med de nye regler og forklare forskellene fra det gamle system har vi afsat to dage til gennemgangen. På den måde sikrer vi at nå hele vejen omkring, tage de nødvendige diskussioner og identificere de områder, der forventes at give de største udfordringer.

For at sikre størst muligt udbytte har vi allieret os med flere af udvalgsmedlemmerne. Sammen med en række andre byggejuridiske specialister repræsenterer talerlisten den absolutte elite og er din garanti for et frugtbart udbytte, når du afsætter to dage i et travlt efterår.

Der er rig lejlighed til at få stillet alle de spørgsmål, der har rejst sig i kølvandet på de nye regler.

Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen på konferencen.

Med venlig hilsen

Henrik Ulander
Adm. direktør
Insight Events

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg er en juridisk konference, og den opfylder kvalitetskravene for advokaters obligatoriske efteruddannelse: 12 lektioner

TALERE

Bo Kobber Petersen Bo Kobber Petersen
Kontorchef
Bygningsstyrelsen
Erik Simonsen Erik Simonsen
Group Legal Director
Rambøll / FRI
Niels Grubbe Niels Grubbe
Medlem af AB-udvalget,
tidligere dommer i Højesteret
Peter F. Tommesen Peter F. Thommesen
Partner, advokat
VILTOFT
Peter Andersen Peter Andersen
Chefjurist
SMV Danmark
Niels Christian Toppenberg Niels Christian Toppenberg
Seniorprojektleder
COWI A/S
Bo Schmidt Pedersen Bo Schmidt Pedersen
Partner, advokat
Kammeradvokaten
♦ Læs interview
Rasmus Holm Hansen Rasmus Holm Hansen
Partner, advokat
Kammeradvokaten
Anders Vestergaard Buch Anders Vestergaard Buch
Partner, advokat, Ph.D.
Molt Wengel
Steen Hellmann Steen Hellmann
Partner, advokat
VILTOFT
Henrik L. Bang Henrik L. Bang
Direktør
Bygherreforeningen
Torben Steffensen Torben Steffensen
Advokat, mediator, fagleder
MT Højgaard
♦ Læs interview
Michael Gjedde-Nielsen Michael Gjedde-Nielsen
Partner, advokat
VILTOFT
Holger Schöer Holger Schöer
Partner, advokat
Kromann Reumert

Ordstyrer:

Henrik Hauge Andersen Henrik Hauge Andersen
Partner, advokat
VILTOFT

SAMARBEJDSPARTNER

HENT PROGRAM

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg

Behandling af personoplysninger

TILMELDING

Pris:

Tilmelding senest 29. juni 2018 Tilmelding senest 17. august 2018 Tilmelding efter 17. august 2018
kr. 12.995,- kr. 13.995,- kr. 14.995,-
Alle priser er ekskl. moms.

For leverandører:
Er du leverandør af løsninger & serviceydelser og ønsker at deltage, så kontakt Thomas Klindt på telefon 41951431 eller tk@insightevents.dk

VENUE

KONTAKT

Behandling af personoplysninger

Adm. direktør
Henrik Ulander
E-mail: hu@insightevents.dk
Telefon: +45 20 40 30 83

Kundeservice
E-mail: info@insightevents.dk
Telefon: +45 35 25 35 45

Sales / Partnership
Senior Sales Manager Thomas Klindt
Email: tk@insightevents.dk
Telefon: +45 41 95 14 31