Omfanget og kompleksiteten i de finansielle regler bliver fortsat større

Peter Jayaswal er direktør for realkredit- og ejendomsfinansiering i Finans Danmark. På konferencen Risici i den finansielle sektor den 3. og 4. juni vil han i et spændende indlæg fortælle om blandt andet den endelige Basel IV implementering i EU set fra Finans Danmarks side og implementeringen af de nye regler, der nu er i gang hos banker og realkreditinstitutter.

Inden konferencen kan du læse et spændende interview med Peter her.

Hvad er din baggrund og hvilke arbejdsopgaver og processer sidder du med til dagligt?

Jeg er direktør for realkredit- og ejendomsfinansiering i Finans Danmark, hvor vi har fokus på ejendomsmarkedet og det omfattende kompleks af regler, der er knyttet til finansiering af ejendomme. Det spænder bredt over bl.a. låneregler, krav til kapitaldækning, regler for dækkede obligationer og panteretlige emner. Regler som fastsættes både nationalt og i EU.

Hvilke muligheder og udfordringer er der inde for feltet?

Jeg vil med fokus på udfordringer og nye tiltag tale om outputgulv i beregningen af bankers og realkreditinstitutioners kapitalkrav, ESG-risici og kompleksiteten i reglerne for kapitalkrav og kapitalbuffere.

Det nye såkaldte ”outputgulv” i beregningen af bankers og realkreditinstitutters kapitalkrav betyder, at institutternes interne modeller og egen tabshistorik sættes ud af kraft ved beregningen af deres kapitalkrav, hvis risikoen på lånene er meget lav. Et krav som ikke harmonerer med, at vi i Finans Danmark lægger vægt på, at kapitalkrav bør være baseret på risiko.

ESG-risici er et centralt område, som er på dagsordenen hos alle. Det bliver en vigtigere del af risikostyringen, og banker og realkreditinstitutter er i gang med at indarbejde klimarisici i risikostyringen.

Kompleksiteten i reglerne for kapitalkrav og kapitalbuffere er stor. Der er også stor bevågenhed fra myndighedsside på, om der er risici på ejendomsmarkedet, som ikke er afdækket. Senest har vi i oktober 2023 set Det Systemiske Risikoråds komme med en henstilling om aktivering af den systemiske buffer for eksponeringer til ejendomsselskaber. Finans Danmark mener ikke, at der skulle være udækkede risici på ejendomsmarkedet, og bufferen er unødvendig. Og en sådan buffer kommer med en pris for samfundet, da den gør lån til ejendomsselskaber dyrere og risikerer dermed at bremse byggeriet af boliger og den grønne omstilling. 

Hvordan ser fremtiden ud inden for risici i den finansielle sektor?

Jeg tror, at ESG-risici kommer til at fylde mere. Det hænger naturligt sammen med øget fokus på klimarisici, og hvordan vi kan være med til at realisere den grønne omstilling. Jeg vil også nævne cyber-risici, som vel nok er den vigtigste operationelle risiko, som bankerne står over for.

Hvad vil du tale om på konferencen, og hvad håber du deltagere får med hjem?

På konferencen vil jeg tale om resultatet af den endelige Basel IV implementering i EU set fra Finans Danmarks side og implementeringen af de nye regler, der nu er i gang hos banker og realkreditinstitutter. Jeg vil også give et overblik over de emner, som vi i Finans Danmark i øvrigt er optaget af i forhold til kapitalkrav og på andre centraler områder.

Hvorfor skal man tilmelde sig Risici i den finansielle sektor? 

Omfanget og kompleksiteten i de finansielle regler bliver fortsat større, og derfor er det nyttigt at få seneste nyt på området fra både myndighedsrepræsentanter og repræsentanter fra sektoren.

Vil du gerne høre mere om Risici i den finansielle sektor?

Konferencen Risici i den finansielle sektor den 3. og 4. juni er det oplagte forum for dig, der beskæftiger sig med risikofunktionen, og som ønsker at blive opdateret på lovgivning, procedurer og praksis på området. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.