The cyber security threat will evolve as long as there is a business model or need for it

Jens Christian Vedersø is risk and governance manager at Hempel, and he is one of the speakers at the new international Industrial Security Conference in Copenhagen on the 15th to the 17th of november. At ... Læs mere

How do you cover and validate security requirements in tenders for your suppliers?

René Matthiassen is Senior Security Consultant at Timmig Office Backup, and he is one of the speakers at the new international Industrial Security Conference in Copenhagen, where he will talk about how do cover and ... Læs mere

Do’s & Don’ts fra implementering og drift af Identity & Access Management

Johan Holkmann Jacobsen er Principal Solutions Architect, IAM Project & Operations, hos NNIT. Johan taler på den digitale konference Identity & Access Management den 21. april 2021, hvor du kan høre hans erfaringer og Do’s ... Læs mere

Virksomheder bør opruste på sikkerheden – med Business Continuity Management

Michael Christensen er certificeret Business Continuity Manager og han underviser på kurset Sådan planlægger og gennemfører du IT Business Continuity Management aktiviteter. Læs et interview med Michael her ... Læs mere

Implementering af Identity and Access Management: Struktur, struktur og struktur

På konferencen Identity & Access Management den 21. april kan du høre et indlæg om NSIS af Søren Bank Greenfield, der er afdelingschef for Cyber- og informationssikkerhed hos Sundhedsdatastyrelsen ... Læs mere

Seneste nyt på regelsæt og retningslinjer for outsourcing inden for bank og forsikring

Det er nu over et halvt år siden at Finanstilsynet vedtog den længe ventede outsourcingbekendtgørelse. Læs mere her og hør mere på konferencen Oursourcing & Cloud i den finansielle sektor den 28. april ... Læs mere

Samarbejde omkring cybersikkerhed på tværs af både sektoren og på nationalt plan

Søren Bank Greenfield taler om samarbejde omkring cybersikkerhed på tværs af sektoren og på nationalt plan på konferencen Cybersikkerhed i sundhedssektoren den 30. og 31. august Læs her interview med Søren her ... Læs mere

Robotterne kommer!

Robotterne kommer! Niels Chr. Ellegaard fra Plesner har skrevet en bog om robotter og Legal Tech, og han taler om Legal Tech, robotter og IT-kontrakter på konferencen IT-kontrakter den 28.-29. januar. Læs et interview med ... Læs mere

Semi-Automated Cyber Threat Intelligence – open source platform

På konferencen SCADA - oprustning af kristisk infrastruktur den 13.-14. november kan du høre Dr. Martin Eian, Project Manager (ACT), mnemonic, holde indlæg om en ACT-platform ... Læs mere

Hvordan kommunikerer du OT Cybersikkerhed til topledelsen?

På konferencen SCADA - oprustning af kristisk infrastruktur den 13.-14. november kan du høre Søren Egede Knudsen om ledelseskommunikation om OT Cybersikkerhed ... Læs mere

Sådan implementerer du LCM/IT Security i produktionen

På konferencen SCADA - oprustning af kristisk infrastruktur den 13.-14. november kan høre om Novo Nordisk succes med implementering af LCM/IT Security i produktionen, når Bent Kock fra Novo Nordisk holder et indlæg ... Læs mere

Nationalt Cyber Crime Centers samarbejde med den finansielle sektor

På konferencen Cybersikkerhed i den finansielle sektor den 25.-26. september holder Leif Andersen, IT-efterforsker i Rigspolitiet NC3, et indlæg med titlen ”Nationalt Cyber Crime Centers samarbejde med den finansielle sektor ... Læs mere

Cyber- og informationssikkerhed hos leverandører

På konferencen Cybersikkerhed i sundhedssektoren den 23.-24. oktober holder Emil Bisgaard, Kammeradvokaten, indlæg om cyber- og informationssikkerhed hos leverandører ... Læs mere

Kan du holde på en hemmelighed?

På konferencen Cybersikkerhed i den finansielle sektor den 25.-26 september holder Bjarke Alling, formand for IT-Branchens IT-sikkerhedsudvalg et indlæg med titlen ”Sikker digital identitet i en tid med en stigende Cybertrusel”. I denne artikel kan ... Læs mere

Vejen til en succesfuld digital fremtid går via ’security, privacy and integrity’

'Change has never happened this fast before, and will never be so slow again'. Sådan starter denne artikel af Troels Ørting, der er ordstyrer på konferencen Cybersikkerhed i den finansielle sektor ... Læs mere

SCADA-sikkerhed begynder med konsekvensprioritering og afsæt i “Best Practices Security Framework”

Combitech er udstiller på konferencen SCADA – Oprustning af kritisk infrastruktur. Combitechs holdning til "Best Practice" er meget klar. Det handler om at få afstemt med ledelsen, hvad der er kritiske systemer, og hvad der ... Læs mere

Bedre overblik over informationssikkerheden i forsyningsselskaberne

SCADA – Oprustning af kritisk infrastruktur er Neupart blandt udstillerne. Jakob Joensen, Konsulentchef i Neupart, glæder sig til at bidrage til at nedbryde nogle af de siloer, som der i dag eksisterer, når vi ... Læs mere

How to address security problems for critical infrastructure

At the SCADA-conference, Tom Van de Wiele, Principal Security Consultant at F-secure, will focus on the most common problems F-secure come across when they do security consultancy and security testing for companies working with critical ... Læs mere

IEC 62443 som standard til at sikre IT-sikkerheden i energisektoren

Lars Peter Hansen, Technology Specialist Manager hos Siemens, er blandt talerne på konferencen SCADA – Oprustning af kritisk infrastruktur. Han vil sætte fokus på, hvordan standarden IEC 62443 vil ændre hele industrien ... Læs mere

Compliance og SCADA-sikkerhed

Jesper B. Hansen, Senior Consultant hos Siscon, og Bo Skadkær, Quality Manager hos Teracom, vil på konferencen SCADA – Oprustning af kritisk infrastruktur sætte fokus på, hvordan compliance bedst sikres på tværs af ISO9001, ISO27001 ... Læs mere

Sådan forbedres sikkerheden i industrielle miljøer

Mikael Vingaard, beredskabskoordinator for IT hos Energinet, en af talerne på konferencen SCADA – Oprustning af kritisk infrastruktur. Han vil fokusere på praktiske forslag, der kan rykke sikkerheden i industrielle miljøer – uden at der ... Læs mere

Sådan forberedes organisationen inden mulige hacker-angreb

Søren Egede Knudsen, chefkonsulent i beredskabsgruppen hos Energistyrelsen, taler på konferencen SCADA – Oprustning af kritisk infrastruktur. Han vil sætte spot på IT-sikkerheden med fokus på organisationen og koblingen mellem denne og det tekniske team ... Læs mere

Mennesket er det svageste led i sikkerhedsligningen

Lasse Frost, adfærdsanalytiker hos /KL.7, er en af talerne på SCADA – Oprustning af kritisk infrastruktur. Han vil sætte fokus på, hvordan den tekniske sikkerhed ikke er bedre end det svageste led i kæden – ... Læs mere

Sådan skabes øget kontrol og sikkerhed i SCADA- og ICS-miljøer

Peter Koch, partner hos Credocom, er blandt talerne på SCADA – Oprustning af kritisk infrastruktur. Han vil sætte fokus på den manglende sikkerhed, og hvordan skabelsen af synlighed i SCADA/ICS-miljøer er fundamentet for at øge ... Læs mere

Hvordan undgås menneskelige fejl der sætter IT-sikkerheden over styr?

Lasse Frost er adfærdsanalytiker hos /KL.7 og blandt talerne på konferencen Cybersikkerhed i den finansielle sektor, hvor vil han give indblik i den seneste adfærdsforskning i IT-sikkerhed ... Læs mere

Cyberrobusthed og etablering af kriseberedskab i den finansielle sektor

Gustav Kaas Jacobsen er blandt talerne på Cybersikkerhed i den finansielle sektor. Han er Senior Infrastructure Expert hos Danmarks Nationalbank og vil give indblik i deres Red Team-testprogram, der har til formål at teste centrale ... Læs mere

Hvordan bekæmper vi tidens største cybertrusler?

Poul Otto Schousboe, Chief Information Security Officer hos Danske Bank, er blandt talerne på Cybersikkerhed i den finansielle sektor. Han vil sætte fokus på de største cybertrusler lige nu, og hvordan vi bekæmper dem ... Læs mere

Udgør medarbejderne en trussel for virksomhedens cybersikkerhed?

Sune Mortensen, IT-sikkerhedschef hos BEC, er blandt talerne på Cybersikkerhed i den finansielle sektor. Han vil give inspiration til, hvordan medarbejderne involveres i forhold til at være aktive medspillere i forsvaret mod cybertrusler ... Læs mere

Her hentes gevinsterne ved optimeret identitets- og adgangsstyring

Interview af Frederik Helweg-Larsen, Expert Director, Devoteam. Identity & Access Management er en disciplin, der har eksisteret lige så længe, som vi har haft IT og passwords til systemer og devices. Langt de fleste IT-afdelinger ... Læs mere

Klaus Dalgaard Hansen: IT-sikkerhedsløsninger til de mindre forsyningsselskaber

Fokus på IT-sikkerhed og IT-beredskab er vigtigere end nogensinde før, og det er et område, hvor der stilles stigende krav til den danske forsyningssektor. Her kan nedbrud have store konsekvenser, og det er derfor afgørende, ... Læs mere

Jacob Laas: Integrationen mellem OT og IT

Sikkerhed i en Information Technology-sammenhæng handler primært om beskyttelsen af data, hvor det i en Operation Technology-sammenhæng handler om at sikre kontinuerlig drift. Der kan derfor nemt opstå en række udfordringer i forbindelse med integrationen ... Læs mere

Heine Grünewald: Arbejdet med OT-sikkerhed når viden og ressourcer er begrænsede

Den teknologiske udvikling og den stigende kompleksitet giver både nye muligheder samt udfordringer for forsyningssektoren. Der er vedtaget ny lovgivning vedrørende IT-sikkerhed i el- og naturgasselskaberne, og det er sandsynligt, at dette også bliver aktuelt ... Læs mere

Peter Kjær Hansen: Vidensdeling om cybertruslen er en hård nød at knække

Danske virksomheder er under konstant angreb fra hackergrupper og IT-spioner, og det er altafgørende at forholde sig til den udfordring, som cybertruslen udgør. I energisektorerne er vidensdeling, samarbejde og erfaringsudveksling en nødvendighed for at minimere ... Læs mere

Jens Christian Vedersø: IT-styring og forsyningssikkerhed i energisektorerne

Digitale styrings- og overvågningssystemer bliver mere og mere udbredt i energisektorerne. Forsyningsnedbrud og konsekvenserne heraf kan have stor betydning, og det er derfor afgørende, at systemerne sikres mod driftsforstyrrelser, bevidste angreb og utilsigtede hændelser, så ... Læs mere

Henrik Parbo: Øgede krav til cybersikkerhed og fokus på arbejdet med Operation Technology

Den teknologiske udvikling giver de danske virksomheder nye muligheder for at udvikle deres produkter og services, men samtidig bliver truslen fra cyberkriminalitet hele tiden mere kompleks. Det er derfor vigtigt, at virksomhedernes systemer og netværk ... Læs mere

Jens Christian Vedersø: Understøttelse af IT-sikkerheden i energisektoren

Energisektorerne styres i stigende grad af digitale styrings- og overvågningssystemer. Disse IT-systemer skal sikres mod driftsforstyrrelser, bevidste angreb og utilsigtede hændelser, så risikoen for forsyningsnedbrud minimeres og eventuelle konsekvenser heraf begrænses ... Læs mere