Mulighederne er tæt forbundet med den teknologiske udvikling og økonomi

Mathias om EU's regeltsunami

På konferencen Outsourcing & Cloud i den finansielle sektor den 30. marts holder Mathias Mølsted Andersen, senior advokat i Bird & Bird et spændende indlæg om den kommende regulering såsom Data Governance Act, Digital Markets Act, Digital Services Act, AI Act og Data Act.

Inden konferencen kan du læse et spændende interview med Mathias her.

Hvordan er Outsourcing og Cloud en del af dit arbejdsområde?

Outsourcing og Cloud udgør både et vilkår og en forudsætning for store dele af mit arbejde, både som et kontraktsretligt emne men i høj grad også som regulatorisk emne. Mulighederne der ligger i outsourcing og cloud driver store mængder af forretningscases hos vores klienter, og vi har derfor konstant sager eksplicit om outsourcing og cloud, eller hvor det udgør et relevant alternativ, der derfor må inddrages i overvejelserne i en sag.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for Outsourcing og Cloud? 

Mulighederne i outsourcing og cloud er i min optik tæt forbundet med den teknologiske udvikling og økonomi. Både direkte i form af nye teknologier, fx Edge cloud og serverless computing,  AI og ML og kvantecomputer-services men også indirekte ved at virksomheders egen udvikling kan drage fordel, fx fortsat udbredelse af IoT og brug af AI og ML i virksomhedens egne processer. Alle de nye muligheder sikrer cloud og outsourcings fortsatte relevans som muligheder for en forretning til at forbedre eller effektivisere.

Udfordringerne ser jeg som tæt forbundet med den politiske verden. For første gang i mange år er der tendenser til at globaliseringen er sat på pause. Borgere og politikere er bekymrede over de negative potentialer ved visse teknologier såsom AI og potentialet for negative effekter ved dårlig sikkerhed. Disse tendenser fører regioner og lande til at opsætte begrænsninger baseret på relevante politiske hensyn, men der er ingen tvivl om, at de relevante politiske hensyn har en slagside, der gør det mere besværligt og dyrt at outsource og anvende cloud.

Hvilke tendenser inden for Outsourcing og Cloud tror du, vi vil se i fremtiden? 

Et endnu større fokus på regulatoriske forhold og sikkerhed. Mange i markedet er allerede nu frustreret over mængden af tid og ressourcer, vi bruger på at sikre lovgivningen er overholdt og sikkerheden i orden. Mit bud er, de skal forberede sig på mere af det samme.  

Hvad taler du om på konferencen Outsourcing og Cloud i den finansielle sektor, og hvad håber du, at deltagerne får ud af det?

Jeg taler om, hvordan en større mængde lovgivning fra EU kommer til at påvirke og højne kravene til vores arbejde med data, det drejer sig om Data Governance Act, Digital Markets Act, Digital Services Act, AI Act og Data Act. Mange har nok allerede hørt om disse, så min forhåbning med indlægget er, at perspektivere lovgivningen med fokus på vores fælles interesse i Outsourcing og Cloud i den Finansielle Sektor, hvor effekten ikke altid vil være direkte.

Hvad glæder du dig til i forhold til årets program?

Jeg glæder mig til at høre oplæg og syn på DORA. En regulering jeg selv arbejder indgående med.

Hvis du skulle holde et indlæg på konferencen om 5 år, hvad ville du så tale om til den tid?

Om 5 år kommer jeg sikkert til at tale om den nyeste regulering af sikkerhed på området.

Vil du gerne høre med om de 5 kommende Acts?

På konferencen Outsourcing & Cloud i den finansielle sektor den 30. marts kan du høre et spændende indlæg af Mathias, som giver dig et overblik over de forskellige regelsæt. Læs mere og tilmeld dig konferencen her.