Hvordan får man et godt samarbejde mellem compliancefunktionen og risikostyringsfunktionen?

compliancefunktionen og risikostyringsfunktionen

Annelise Warrer er head of compliance og vicedirektør i Nykredit og på konferencen Compliance og Legal i den finansielle sektor den 22. & 23. maj kan du høre et spændende indlæg med Annelise om samarbejde med og compliance af risikostyringsfunktionen. Derudover kan du også opleve Anne Warrer som ordstyrer på dag 2 af konferencen, hvor hun sørger for, at du kommer omkring alle emner.

Inden konferencen kan du nyde et spændende interview med Annelise her.

Hvad er din baggrund, og hvordan er compliance en del af dit arbejdsområde?

Jeg er oprindelig uddannet advokat og har efterfølgende taget en HD 1. del og en MBA. Jeg er i dag Head of Compliance i Nykredit-koncernen.

Hvordan forholder du dig til, at lovgivningen præsenterer nye områder såsom ESG, IT-sikkerhed osv. der skal laves compliance på?

Vi er løbende opmærksomme på nye lovområder såsom ESG. Vi har haft fokus på at sætte os ind i de nye regler og få områderne indarbejdet i vores complianceunivers. Vi er også begyndt på at lave gennemgange af områderne, så vi kan vurdere efterlevelse af reglerne og risikoen på områderne.

Hvad synes du er compliancefunktionens største udfordring? Og hvilke løsninger ser du i forhold til udfordringerne?

Jeg ved ikke om, jeg kan identificere den største udfordring – det får det jo til at lyde som om, der er et problem i forhold til compliancefunktionen, hvilket jeg ikke ser. Men hvis jeg skal pege på noget, som kan være en udfordring, så er det nok datadrevet compliance. Der er hos mange compliancefunktioner et ønske om at blive mere datadrevet. Udfordringen er, at en effektiv datadrevet compliance forudsætter, at der også er datadrevet compliance/risikostyring til stede i første forsvarslinje – så man har data flows at tappe ind i.

Hvilke tendenser inden for compliance tror du, vi vil se i fremtiden?

Jeg tror fremtiden bringer mere datadrevet compliance både i første og anden forsvarslinje – det skal være nemt at gøre rigtigt og svært at gøre forkert. Og så tror jeg, at ESG fortsat kommer til at fylde i den strategiske dagsorden og dermed også for compliancefunktionen. Og det er ikke kun ”E’et” men også S og G – ikke mindst pga. CSRD-reglerne.

Hvad taler du om på konferencen?

Jeg skal tale om compliancefunktionen og risikostyringsfunktionen – om hvordan man får et godt samarbejde mellem compliancefunktionen og risikostyringsfunktionen, og hvordan man laver gennemgange af den risikoansvarlige og risikostyringsfunktionen.

Hvad synes du er mest spændende på årets program?

Jeg synes, der er rigtig mange spændende emner på programmet – så det er svært at pege på ét område, som det mest spændende. Men jeg glæder mig blandt andet til at høre om DORA og samarbejdet mellem 2nd og 3rd line. Derudover glæder jeg mig også til at netværke med kolleger fra branchen.

Vil du gerne høre mere fra Annelise Warrer?

På konferencen Compliance og Legal i den finansielle sektor den 22. & 23. maj kan du opleve Annelise Warrer som ordstyrer på dag 2 og på scenen, hvor hun holder et spændende indlæg om samarbejde med og compliance af risikostyringsfunktionen. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.