Meld deg på i dag

VEI- OG GATEBELYSNING

Har du oversikt over dagens og morgendagens lysteknologi?

Insight Energy ønsker for fjerde gang velkommen til konferansen Vei- og gatebelysning – bransjens viktigste konferanse.

Forvaltning av vei- og gatebelysning kan være mer utfordrende enn mange tror. Det er mange elementer som må vurderes for å kunne gjøre de rette investeringene for fremtidsrettede og varige løsninger, hvilke lover og regler må følges, hvilke synergier kan utnyttes i samarbeid med andre fagetater i samme organisasjon, og hvor mye bør man egentlig overlate til utførende entreprenører?

Å skifte ut dagens belysning har store kostnader og innebærer en radikal endring som stiller helt nye krav til design, planlegging og vedlikehold av belysningsanlegg. I tillegg til overgang til ny teknologi kan du som gatelysansvarlig møte en rekke utfordringer når det gjelder offentlige anskaffelser av nye driftsløsninger, og samtidig må du forholde deg til, at det i dag finnes en rekke forskjellige aktører innen forvaltning av veilys.

På Vei- og gatebelysningskonferansen får du faglig påfyll og praktiske tips om hva du bør tenke på når du skal velge belysningsløsninger, samt hvordan du skal håndtere eventuelle problemstillinger. Dessuten er konferansen det ideelle forum for erfaringsutveksling med kolleger og fageksperter i bransjen.

Du får blant annet satt fokus på:

 • 3 kommuner blir 1, utfordring eller mulighet?
 • Strategi for Viken
 • Tilknytningsavgifter, fellesføring og tariffering av veilysanlegg
 • Oppdateringen av håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning
 • Driftsavtaler og prosjektanskaffelser – riktig leverandør til riktig pris
 • Erfaringer fra Drammen kommune
 • Effektive systemer til veibelysning
 • Highlights fra Europas mest ambitiøse samling af dynamisk lysstyring præsenteret gennem VR-platform for gadebelysning
 • Effekten av veibelysning på trafkkadferd, sikkerhet og fremkommelighet
 • Ledningsforskriften
 • Design for mørke
 • Hvordan lys og arkitektur kan lette menneskers orienteringsevne, trygghet og sikkerhet i Europas lengste Gang/Sykkelvei tunnel, Løvstakken i Bergen?

.
Programmet er utviklet i tett dialog med et bredt spekter av fagfolk og er spekket med topp aktuelle temaer, som vil bli behørig belyst og diskutert. Både eksperter og praktikere vil holde faglige innlegg, og derfor vil fokus ligge på nyheter innenfor gatebelysning samt konkrete, praktiske erfaringer.

Jeg gleder meg til å ønske deg og dine kollegaer velkommen på konferansen den 24.-25. november.

Vennlig hilsen

Louise Starklint
Senior Project Manager
Insight Energy

Vei- og gatebelysning

Hold deg oppdatert gjennom Vei- og gatebelysning – et nytt LinkedIn-nettverk som er ment for deg som jobber med vei- og gatebelysning. Gruppen er etablert med henblikk på å skape en plattform hvor ditt profesjonelle nettverk pleies og utvides.

Corona informasjon: Du kan trygt og sikkert melde deg på konferansen
Vi følger selvfølgelig alltid retningslinjene fra helsemyndighetene, og vi tar alle aktuelle forholdsregler og overholder eventuelle restriksjoner.
Nyhetsbrev

TALERE

Martin Martinsen Martin Martinsen
Leder samferdsel
Asker kommune
Karl Johansen
Prosjektleder veilys og elektro
Avdeling for drift og vedlikehold
Viken fylkeskommune
Ulf Møller
Næringspolitisk rådgiver
Energi Norge
Isabell Fjetland Isabell Fjetland
Senioradvokat
Kluge Advokatfirma
Per Løchen Westerlund
Overingeniør Veilys/Elektro
Drammen kommune
Terje Linløkken
Business Manager Smart Cities
Geodata
Tore Jensen
Teknisk Rådgiver
Geodata
Jens Hammer
Technology Lead
DOLL Living Lab
We Build Denmark
Rune Elvik Rune Elvik
Forsker, Dr.Polit. og Dr.Philos
Transportøkonomisk institutt (TØI)
Turid Åsen
Daglig leder
Vegforum for byer og tettsteder
Helga Iselin Wåseth Helga Iselin Wåseth
Stipendiat og Universitetslektor
Universitetet i Sørøst-Norge
Arne Jørgensen
Sjefingeniør
Myndighet og regelverk Vegutforming, Veg og gate
Statens vegvesen
Morten Jensen Morten Jensen
Country Manager
Light Bureau, Norge

Ordstyrer:

Øystein Johansen
Group Manager
Light Bureau, Norge

SAMARBEIDSPARTNER

Light Bureau er samarbeidspartner på konferencen Veg- og gatebelysning

Light Bureau (tidligere ÅF Lighting) ligger i forkant av utviklingen innen profesjonell lyssetting. Etter 30 år i bransjen er vi nå et av verdens største selskaper innen belysning og kan derfor tilby våre kunder et usedvanlig bredt spekter av tjenester og løsninger.

Les mer på www.lightbureau.com

PARTNERE & UTSTILLERE

DATEK LIGHT CONTROL AS
Datek Light Control AS er ledende innen trådløse lysstyringssystemer i Norden med sterk vekst i Storbritannia og resten av Europa. Vi leverer et komplett administrasjonssystem for styring og overvåking av utendørs belysning. Vi har blant annet levert løsninger til Statens Vegvesen, flere norske kommuner og Highways England. Vi gir korrekt lys på rett sted til rett tid!

Les mer på www.datek.no/city

Lampas

Lampas designer og produserer belysning til byrom, stier og plasser. Vi samarbeider med danske designere om å skape parklykter, pullerter og vegglamper med høy kvalitet, både estetisk og funksjonelt. Sammen med våre belysningsprodukter tilbyr vi rådgivning rundt lysplaner og belysningskrav. Kundene våre er typisk kommuner, boligforeninger og virksomheter. Vi produserer på egne lokasjoner, hvor vi kombinerer dansk design med solid, moderne håndverk. Med base i Kolding på Jylland leverer Lampas til hele verden.

Les mer på www.lampas.dk

Multilux

Multilux er en solid leverandør av belysning for samferdsel, infrastruktur, idrettsarenaer og en mengde andre utendørs bygg og anlegg. Vi skaper ideer, prosjekterer og leverer allsidig belysning som gir sikkerhet, stemning og identitet. Fra utelukkende norske og europeiske produsenter leverer vi alltid kvalitetsløsninger tilpasset norsk klima og nasjonale krav, og ligger i forkant av den teknologiske utviklingen innen vårt fag.

Les mer på www.multilux.no

LAST NED PROGRAM

PÅMELDING

Pris:

Påmelding senest 15. oktober 2021 Påmelding senest 12. november 2021 Påmelding etter 12. november 2021
NOK 9.995,- NOK 10.995,- NOK 11.995,-
Nettverksmiddag: NOK 650,-
Prisen er eksklusiv MVA.

Spesialpris for kommuner ved rask påmelding:

Påmelding senest 15. oktober 2021 Påmelding senest 12. november 2021 Påmelding etter 12. november 2021
NOK 7.995,- NOK 10.995,- NOK 11.995,-
Nettverksmiddag: NOK 650,-
Prisen er eksklusiv MVA.

For løsningsleverandører
Hvis du er løsningsleverandør eller konsulent og ønsker å delta, kan du ta kontakt med Thomas Klindt på tk@insightevents.dk eller telefon +45 41951431.

VENUE

KONTAKT

Senior Project Manager
Louise Starklint
E-post: ls@insightevents.dk
Telefon: +45 40 10 90 42

Kundeservice
E-post: info@insightevents.dk
Telefon: +45 35 25 35 45

Sales / Partnership
Senior Sales Manager Thomas Klindt
E-post: tk@insightevents.dk
Telefon: +45 41 95 14 31