Insight Finance

Bæredygtighed i den finansielle sektor - konference - Insight Finance
– Regulering, tilsyn, compliance og risiko Konferencen Bæredygtighed i den finansielle sektor er for dig, som arbejder med regeloverholdelse på bæredygtighedsområdet i eller med den finansielle sektor. På konferencen får du et overblik over reguleringen og tilsynet på bæredygtighedsområdet, både...
5. december 2023
Forsikring 2023 - konference - Insight Finance
Sundhedsagendaen fylder meget i vores hverdag – lige fra det politiske niveau hen over virksomhederne til den enkelte borger. Temaet har aldrig været så relevant for forsikringsbranchen som nu. På årets konference Forsikring fokuserer vi på sundhed som tema, og...
6. - 7. december 2023
AI, Outsourcing & Cloud i den finansielle sektor - konference - Insight Finance
Bekendtgørelsen • Implementering • Praktiske erfaringer På konferencen AI, Outsourcing & Cloud i den finansielle sektor dykker vi længere ned i den praksis, bekendtgørelse og lovgivning, der er på outsourcing, kritisk vigtig outsourcing og erfaringer med implementeringen. Vi følger op...
19. marts 2024
På konferencen Fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitet får du med en blanding af indlæg fra den finansielle sektor, offentlige myndigheder, finansielle interesseorganisationer, tilsyn og fraud-praktikere henholdsvis en opdatering på den nyeste regulering på området og den nyeste viden om truslerne....
20. marts 2024
Konferencen er det oplagte forum for dig, som ønsker at holde sig ajour med lovgivning, procedurer og praksis inden for den finansielle sektor. Over 2 dage får du på konferencen viden om den nyeste lovgivning og regler, så du kan...
22. - 23. maj 2024
Risikofunktionen har fået en stigende essentiel og kompliceret rolle i virksomheder i den finansielle sektor. Omfanget og kompleksiteten af den finansielle regulering er stærkt stigende, og risikofunktionen skal dække det stigende omfang på området. Den finansielle sektor er under konstant...
3. - 4. juni 2024
Liv & Pension - spændende konference om pensionssektorens udfordringer og muligheder - Insight Finance
Insight Finance byder dig velkommen til konferencen Liv & Pension den 11.-12. september 2024 – som vi afholder for 19. gang. Pensionssektoren står over for en del udfordringer, men også muligheder. Andelen af ældre borgere stiger samtidigt med ønsket om mere...
11. - 12. september 2024
Cybersikkerhed i den finansielle sektor - konference - Insight Finance
Tryghed, tillid og stabilitet i det finansielle system Den finansielle sektor er en essentiel del af Danmarks kritiske infrastruktur. Truslen fra cyberkriminalitet mod sektoren vurderes igen til MEGET HØJ af CFCS. Cyberkriminaliteten bliver stadigt mere kompleks, og de avancerede cyberkriminelle...
18. - 19. september 2024