Det er et samfundsproblem og kan alene løses ved en fælles indsats

Poul Skov på Hvidvask om at samfundsproblemet skal løses sammen

På konferencen Hvidvask den 12. & 13. oktober holder Poul Skov Christensen, der er Afdelingsdirektør, AML data og modeller hos Nykredit et indlæg om hvorfor adfærdsovervågning, baseret på risikoforståelse, er vigtigt.

Læs et spændende interview med Poul her.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du med bekæmpelse af hvidvask til daglig?

Jeg er bankuddannet og gået den klassiske vej. Ud over at være bankuddannet, har jeg sideløbende taget en række lederuddannelser, og været leder i 15 år. I dagligdagen har jeg ansvaret for den tekniske side af AML i Nykredit. Det omfatter bl.a. vores Risikoscoremodel, Transaktionsmonitorering, Analytics (deep dives) og AML Business Intelligence. Herudover har jeg også ansvaret for vores AML Optimering, som bl.a. arbejder med Lean-Six Sigma og end-to-end implementeringer. Og så er jeg en del af Ledergruppen i Banking Risk & AML, hvor vi ud over at sikre vores drift og udvikling, arbejder med vores AML organisation og strategier. På den måde spænder min dagligdag fra den helt store klinge til ret detaljerede problemstillinger, f.eks. når vi arbejder med fine-tuning af grænseværdier eller dækning på specifikke områder.   

Hvad er de største udfordringer i forhold til hvidvask i dine øjne?

Muligheden, eller mangel på samme, for at dele information omkring kunder der har mistænkelig adfærd. Finansiel kriminalitet tager ikke højde for begrænsninger til ét pengeinstitut. Ofte går den kriminelle aktivitet på tværs af pengeinstitutter, og i øvrigt også på tværs af landegrænser. Hvis vi vil blive mere effektive i at identificerer og stoppe den her form for kriminalitet, kræver den mere end hvad det enkelte pengeinstitut er i stand til. Det er et samfundsproblem og kan alene løses ved en fælles indsats.

Hvordan tror du fremtiden og udviklingen ser ud for hvidvask de næste 5-10 år?

Der er nye strømninger på vej i forhold til deling af information, samarbejde på tværs – både mellem den finansielle sektor og myndigheder samt, mellem pengeinstitutter. Jeg tror det bliver alt afgørende for, at vi i langt større udstrækning kan udnytte nye teknologier. Og det i et stærkere samlet værn mod finansiel kriminalitet. Så jeg håber og tror på vi om 5-10 år står i helt andet sted. Dog er jeg samtidigt sikker på, at behov og opfindsomhed blandt de kriminelle også vil følge udviklingen. Så opgaven består også om 5-10 år, nok bare i en mere digitaliseret udgave.

Hvilke muligheder som ikke eksister for kunder i dag, håber du bliver muligt?

Langt større anvendelse af digitale løsninger til understøttelse af deres relation, og anvendelse af pengeinstitutternes produkter. Konkurrencen er hård og stigende fra bl.a. neo-banker. Jeg håber på øget digitalisering kan gøre det meget lettere at være kunde i et pengeinstitut og/eller betalingsformidler, herunder at kunderne proaktivt kan medvirke til et godt og solidt kendskab til deres anvendelse af produkter. Derigennem, at vi som finansiel virksomhed kan beskytte både vores kunder, virksomheden og samfundet – alt imens vi fokuserer på at besværliggøre det for de kriminelle.

Hvad taler du om på Hvidvaskkonferencen, og hvad håber du, at deltagerne får ud af det?

”Hvorfor er adfærdsovervågning baseret på risikoforståelse vigtigt?”. Jeg vil give mit bud på, hvordan vi i praksis kan indarbejde en risikobaseret tilgang til bekæmpelse af hvidvask -og terror finansiering. Der findes selvfølgelig ikke én måde at gøre det på, men jeg vil forsøge at give inspiration og indsigt i hvordan man kan gøre det. Frem for alt håber jeg der kommer en række gode spørgsmål, samt deling af hvordan andre af deltagerne arbejder med den risikobaserede tilgang hjemme hos dem. Dernæst, at deltagerne oplever de har fået noget indsigt og/eller inspiration med hjem – også fra mit indlæg.

Hvad er dine egne forventninger til konferencen? 

At lytte til de øvrige spændende indlæg og indlægsholdere, samt at kunne netværke med andre fra dette lidt snævre fagområde. Så jeg forventer også selv at kunne drage hjem med ny inspiration og masser af energi.

Vil du gerne høre mere om bekæmpelse af hvidvask fra Poul?

På konferencen Hvidvask den 12. & 13. oktober kan du høre mere fra Poul om hvorfor det er vigtigt at kunne kombinere scenarier til detektering af finansiel kriminalitet og forståelsen af kundens brug af banken Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.