Konferansepris: Veg- og gatebelysning 2020

Påmelding senest 16. oktober 2020 Påmelding senest 13. november 2020 Påmelding etter 13. november 2020
NOK 9.995,- NOK 10.995,- NOK 11.995,-
Nettverksmiddag: NOK 650,-
Prisen er eksklusiv MVA.

Spesialpris for kommuner ved rask påmelding:

Påmelding senest 16. oktober 2020 Påmelding senest 13. november 2020 Påmelding etter 13. november 2020
NOK 7.995,- NOK 10.995,- NOK 11.995,-
Nettverksmiddag: NOK 650,-
Prisen er eksklusiv MVA.

For løsningsleverandører
Er du løsningsleverandør eller konsulent og ønsker å delta, kan du ta kontakt med Thomas Klindt på tk@insightevents.dk eller telefon +45 41951431.