Poul Skov Christensen er afdelingsdirektør i AML-data og modeller Banking Risk & AML-afdelingen i Nykredit. På konferencen Hvidvask den 13. og 14. oktober taler Poul om transaktionsovervågning i praksis, både forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. I indlægget kommer han også ind på, hvordan Nykredit arbejder med monitorering og feedback loops.

Læs et spændende interview med Poul her.

Hvordan er din baggrund og professionelle erfaring i forhold til hvidvaskbekæmpelse?

Jeg har den klassiske, og efterhånden uddøende, bankuddannelse. Det vil sige jeg startede som bankelev tilbage i 1988, og har derved været igennem uddannelsen som bankrådgiver. I knap 20 år arbejdede jeg i Markets regi, og handlede samt rådgav omkring valuta og rente afdækning samt investeringer indenfor disse aktive klasser. I forlængelse af investeringsuniverset, sprang jeg videre over i settlements af værdipapirhandler inkl. diverse kontroller. Hvidvaskbekæmpelse blev en del af min hverdag fra start 2014 – og har været det siden.

Efterhånden godt 33 år siden jeg startede som bankelev, har jeg de sidste små 15 år været i forskellige lederroller. Mine knapt 8 år inden for bekæmpelse af finansiel kriminalitet, har alle været i ledende roller – og faktisk inden for langt de fleste facetter af området.

Hvad er de største udfordringer i forhold til hvidvask i dine øjne?

Den ubetingede største udfordring er i min optik, at vi her i Danmark, og Norden for den sags skyld, er kommet alt for sent i gang med en struktureret indsats mod finansiel kriminalitet. Det betyder nemlig, at vi alle kæmper en hård og intensiv kamp, for at kunne leve op til de regulatoriske krav som vi både bør og skal. Én af konsekvenserne er, at vi for at kunne leve op til de mange regulatoriske krav, sommetider ender med at jagte målet som værende ’compliant’. Vi SKAL selvfølgelig være compliant, men vi skal være super opmærksomme på det ikke er målet i sig selv. Målet er at tage vores del af ansvaret for at forebygge og bekæmpe finansiel kriminalitet, og på den måde være en del af det tværgående arbejde i at beskytte vores samfund, og de værdier vi nu engang anser som værende de bærende for et demokratisk land – herunder fundamentet for vore velfærdsmodel. Midlet til at nå målet er bl.a., at vi faktisk er compliant og lever op til de regulatoriske krav.

Hvordan tror du fremtiden og udviklingen ser ud for hvidvask de næste 5-10 år?

Det er jo et rigtigt godt spørgsmål. Et spørgsmål der på mange måder er lige til, og så alligevel supersvært.

Jeg er overbevist om, at vi vil se et væsentligt stærkere samarbejde på tværs af både den private sektor og ikke mindst på tværs mellem myndighederne og den private sektor. Internationale erfaringer indikerer en væsentligt øget effektivitet i både konkret bekæmpelse, men også i forebyggelse af finansiel kriminalitet, når der aktivt arbejdes på tværs. Terminologien der anvendes internationalt er; Public-Private-Partnership (PPP).

Jeg er også overbevist om, at langt de fleste elementer af arbejdet med finansiel kriminalitet, vil være drevet af data, i kombination med risiko forståelse. Ny teknologi vil formentligt være en fast inkorporeret del af arbejdet, sådan Machine Learning (ML) og Artificial Intelligence (AI) vil være en fast del af værktøjskassen.

Vi skal stadig bruge dygtige og kompetente kollegaer til at arbejde med en række af sagerne, uagtet hvilke AML discipliner vi taler om (Fraud; KYC; Risikovurderinger; Sanktioner; Transaktions Monitorering) – jeg tror blot vi vil tilgå undersøgelser ud fra et hel-kunde perspektiv, og meget mere skræddersyede indikatorer på enkelt kunde niveau.

Samtidigt er jeg overbevist om, at specielt de professionelle og ofte organiserede grupper indenfor finansiel kriminalitet, ikke vil stå stille. De vil uden tvivl afsøge nye muligheder, også om 5-10 år, og de er både smarte, intelligente og skrupelløse.

Så vi ser helt klart også behov for en intensiv og fokuseret indsats som samfund, herunder den finansielle sektor, i fremtiden.

Hvilke muligheder som ikke eksister for kunder i dag, håber du bliver muligt?

Endnu stærkere identifikations features. NemID og nu meget snart MitID er super gode værktøjer. Med en hastig stigende digitalisering og mulighederne for at tilbyde open banking (via PSD2), håber jeg vi også får udviklet forskellige nye sikkerhedsforanstaltninger. Ting som kan hjælpe os som enkelt kunder i en mere og mere digitaliseret verden, noget der beskytter mod f.eks. identitets tyveri og lignende.

Så håber jeg da også det bliver nemmere og mere simpelt for kunderne, at afgive alle relevante informationer – hvad enten det handler om kundekendskab, hvidvask eller fraud.

Hvad taler du om på Hvidvaskkonferencen, og hvad håber du, at deltagerne får ud af det?

Jeg taler om data, og hvordan vi anvender dem i forskellige sammenhænge, specielt relateret til Transaktions Monitorering. Her vil jeg berøre hvad der virker godt, men også hvad der virker mindre godt – og hvilke konsekvenser det har.

Herudover vil jeg give mit bud på, hvor jeg ser fremtiden på den mellemlange bane, hvor vi i langt mindre grad vil anvende generiske standard scenarier i vores overvågning, men derimod mere intelligente tilgange drevet af risiko forståelse og data.

Jeg håber deltagerne får et godt og realistisk billede af, hvorfor ord som data kvalitet og data lineage, både er, og i endnu højere grad bliver, afgørende for at kunne videreudvikle og udnytte data mere smart i vores bekæmpelse af finansiel kriminalitet. Så håber jeg også, at mit bud på et fremtidigt transformeret AML-regime på data siden, kan give nysgerrighed og inspiration.

Hvad er dine egne forventninger til konferencen? 

At gå derfra med ny indsigt, viden og inspiration. Og at have fået networket med en række gode folk, der alle i en eller anden sammenhæng arbejder med vinkler på området finansiel kriminalitet.

Vil du høre mere fra Poul Skov Christensen?

På konferencen Hvidvask kan du høre mere fra Poul Skov Christensen om Nykredits arbejde med at forebygge og identificere mistænkelig adfærd og transaktioner. Du kan læse mere om konferencen her og tilmelde dig her.