Rasmus Cederholm er investeringsdirektør i AP Pension, og han taler på konferencen Liv & Pension den 14.-15. september. Her giver han en status på AP Pensions investeringsstrategi, hvor han blandt andet kommer ind på pensionsselskabets ansvar for at sikre et så godt afkast som muligt til deres kunder, samtidig med de har et ansvar for at tage hensyn til en bæredygtig udvikling via vores investeringsprodukter.

I denne artikel kan du læse et interview med Rasmus Cederholm.

Hvad er din baggrund og professionelle erfaring med liv- og pensionsbranchen?

Jeg blev ansat som aktiechef i AP Pension i 2017, hvor min opgave var at opbygge den interne forvaltning af globale aktier. Indtil 2017 var den altovervejende del af aktieporteføljen forvaltet af eksterne forvaltere, men jeg kunne bruge min mangeårige erfaring som forvalter af globale aktier, senest i Nykredit, til at udvikle strukturen og processerne og sammensætte det rigtige team til opgaven. Få år senere stod vi med et succesfuldt team, som har skabt nogle af branchens bedste afkast de seneste fem år. Sidenhen er jeg selv blevet investeringsdirektør i AP Pension.

Hvad er de største udfordringer inden for liv og pension i dine øjne?

Jeg vil pege på to ting: De lave renter, som sætter dagsordenen inden for alternativer og kredit, og som er blevet et uundgåeligt tema i vores dagligdag. Det er efterhånden en præmis vi har arbejdet under i længere tid, og jeg har ikke svaret på, hvor lang tid renterne skal være lave, men vores værktøjskasse med alternativer vokser støt. Den anden ting er den længere levetid, som udgør en udfordring for hele branchen – og ikke mindst for kunderne. Det er ganske vist glædeligt at folk lever længere, men det er i den grad også en udfordring, når man garanterer ydelse ved pension.

Hvordan tror du, fremtiden og udviklingen ser ud for liv og pension de næste 5-10 år?

Jeg forventer, at vi fortsat vil se lave renter, og det vil forblive en udfordring for branchen. En anden udfordring bliver at håndtere de muligheder og risici, der er relateret til klimakrisen og den grønne omstilling. Der sker i disse år et kæmpe ryk mod mere bæredygtige investeringer, og det kan give udfordringer for investorer verden over. Investorer, virksomheder og myndigheder skal finde en form for symbiose på tværs af grænser, kulturer og politiske ståsteder, hvor tingene bevæger sig i den rigtige retning og i det rette tempo. Det skal på den ene side gå hurtigt, men samtidig må det helst ikke gå så hurtigt, at der opstår bobler, for det vil risikere at sætte udviklingen i stå. Det bliver en balanceakt de kommende år, og det bliver en spændende udfordring.

En anden ting, som også bliver en udfordring, men som er isoleret til pensionsbranchen, er de meget store rabatter, der historisk set er givet på forsikringspræmierne. Der er nu kommet en ny bekendtgørelse, og vi må forvente, at det kommer til at skabe en ny dynamik i markedet.

Hvilke muligheder som ikke eksister for kunder i dag, håber du bliver muligt?

Jeg tror, vi kommer til at se endnu flere kunder involvere sig i, hvordan deres pensionspenge bliver investeret, og det vil uden tvivl stille store krav til os selskaber om øget åbenhed og gennemsigtighed om investeringerne. Jeg tror ikke, flertallet af de danske pensionskunder kommer til at investere på egen hånd i enkeltselskaber, men jeg tror, vi kommer til at se et øget udvalg af produkter, hvor man kan investere med et det formål at påvirke verden – impact investeringer.

Hvad taler du om på konferencen Liv & Pension?

Jeg vil give indblik i vores investeringsstrategi og tanker om, hvordan vi arbejder med at skabe afkast til vores kunder. Herunder hvordan vi er lykkes med at tilbyde den første kommercielle bæredygtige produktlinje i industrien og hvordan vi ser på kategorien fremadrettet.

Hvad er dine egne forventninger til konferencen? 

Jeg håber at få en masse perspektiver med hjem fra konferencen, som jeg kan bruge som inspiration i min udformning af vores investeringsstrategi for 2022 og frem.

Vil du høre mere om investeringer fra Rasmus Cederholm

Hør indlægget på Liv & Pension den 14. og 15. september. Du kan læse mere om konferencen her og tilmelde dig her.