Torsten er CEO hos Pensam, og han taler på konferencen Liv & Pension 2021 den 14.-15. september. Her kan du høre ham tale om et værdigt arbejdsliv såvel som en værdig tilbagetrækning.

I denne artikel kan du læse et interview med Torsten Fels.

Hvordan er din baggrund og professionelle erfaring med liv- og pensionsbranchen?

Jeg har tilbragt det meste af min karriere i den finansielle sektor. Først i banksektoren, og siden 2013 har jeg været en del af direktionen i PenSam. Mit kendskab til PenSam går dog længere tilbage, da jeg tilbage i 2007 blev medlem af bestyrelsen i PenSam Bank.

Hvad er de største udfordringer inden for liv og pension i dine øjne?

Gennem årene er rammerne om det danske pensionssystem blevet udbygget og tilrettet ad flere omgange, og det har efterladt os med et system, som i høj grad er præget af lappeløsninger. Det er problematisk, fordi det overkomplicerer et vigtigt område, som vi vel må være ærlige og erkende er af lavinteresse for store dele af befolkning – interesse for pension har gerne en direkte korrelation med den enkeltes alder. Mere simple og logiske rammer kunne hjælpe på interessen. Det er mit håb, at en forsimpling og nytænkning af rammerne vil blive adresseret i regi af Pensionskommissionen.

Hvordan tror du fremtiden og udviklingen ser ud for liv og pension de næste 5-10 år?

Der er nogle åbenbare skævheder i systemet i dag, som vi skal have rettet op på og gerne før, der er gået både 5 og 10 år. Diskussionen om fremtidens tilbagetrækningsmuligheder synes ofte at kredse om, hvordan vi som samfund tilgodeser, at flest muligt bliver længere på arbejdsmarkedet. Og det er også en vigtig udfordring at adressere. Men som pensionsalderen bliver hævet vil stadig flere af mine medlemmer skulle slæbe sig over mållinjen efter et slidsomt arbejdsliv eller placeres på offentlig forsørgelse længe inden den officielle pensionsalder. Derfor er vi nødt til at forny debatten om, hvordan vi sikrer værdige tilbagetrækningsmuligheder for dem, der er mest nedslidte i samfundet. Og vi skal samtidig forsimple det system, de her mennesker skal guides igennem ved enden af et arbejdsliv i nogle af samfundets kernevelfærdsfunktioner. Det er simpelthen en bunden opgave for os alle. Vi skal også have taget fat om den problemstilling, at der fortsat er ganske store grupper i samfundet, der ikke sparer op til pension. Der er behov for, at alle sparer op, og derved får vi også muligheden for både at forenkle det offentlige pensionssystem, reducere samspilsproblemerne væsentligt samt skabe råderum til, at vi kan sætte ind med mere målrettede løsninger for de nedslidte.

Hvilke muligheder, som ikke eksister for kunder i dag, håber du bliver muligt?

Der er over de seneste år introduceret flere tiltag, der skal hjælpe personer med lang anciennitet på arbejdsmarkedet eller med nedslidningsproblemer med at trække sig tidligere tilbage. Det er naturligvis positivt. Men som vi har oplevet med introduktionen af seniorpension, så ender regningen ofte hos dem, der i forvejen tjener mindst og rammes hårdest af nedslidning. Så der må vi finde en løsning med en mere fair fordeling af byrden.

Hvad taler du om på konferencen Liv & Pension?

Jeg kommer til at have fokus på det arbejde, vi har foran os med også at sikre den værdige tilbagetrækning for de borgere, som har brugt et langt arbejdsliv på at yde omsorg for vores kære og opretholde vores fælles velfærdssystem. Og jeg håber, vi kan få en åben og ambitiøs diskussion om, hvordan vi kan arbejde hen imod en samlet og langtidsholdbar løsning, hvor vi ikke lader os nøje med endnu en lap i et stort og for de fleste uoverskueligt kludetæppe, som pensionssystemet til dels har udviklet sig til.

Hvad er dine egne forventninger til konferencen?  

Jeg glæder mig til at få inspiration fra kolleger i branchen og inputs udefra, og så er det en fornøjelse igen at kunne mødes fysisk i et forum som dette.

Vil du høre mere om værdig tilbagetrækning? 

Hør Torsten Fels indlæg på Liv & Pension den 14. og 15. september. Du kan læse mere om konferencen her og tilmelde dig her.