Else Nyvang er CCO hos LD Fonde, og på konferencen Liv & Pension den 14. og 15. september taler hun sammen med Christian Kirkegaard, der er Principal hos Netcompany. De giver dig et indblik i LD Fondes flytning af alle 500.000 policer fra et legacy-system til en ny standard brancheplatform på kun 1 år.

I denne artikel kan du læse et interview med Else Nyvang.

Hvordan er din baggrund og professionelle erfaring med liv- og pensionsbranchen?

Jeg har arbejdet med pensionsopsparing siden 1999. Det har hele vejen igennem været markedsrenteprodukter uden garanterede ydelser. Jeg fik i 1999 ansvar for arbejdet med bestyrelsesuddannelse og bestyrelseskandidater i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Jeg har været med på hele rejsen med at stifte fondsmæglerselskab og etablere en ny investeringsforening og det efterfølgende frasalg af denne kommercielle aktivitet. Siden 2018 har jeg arbejdet med de indefrosne feriemidler, som var tænkt som en pensionssum. På grund af covid-krisen er omkring 80 pct. af midlerne førtidigt udbetalt, men der er fortsat opsparet feriemidler, som udbetales ved pensionering.

Mit hovedansvar har været kundeområdet med administration af pensionskonti, outsourcing og kommunikation.

Min vigtigste læring er altid at fastholde kundeperspektivet og når ny lovgivning rammer, så tag handsken op og find den bedste vej for kunderne.

Jeg er glad for vores simple pensionsprodukter. Kunderne kan forstå dem og der er klare fordele for kunderne.

Hvad er de største udfordringer inden for liv og pension i dine øjne?

Kunderne forstår ikke, hvorfor de er landet netop der, hvor de er. Det er ofte andre, der træffer valg om produkter og selskaber. Det kommer til at ændre sig i de kommende år i takt med, at kunderne opdager, at de faktisk skal leve af deres opsparing. Det er ikke bare flødeskum oven på den offentlige folkepension. Det bliver en stor opgave for sektoren at favne kritiske kunder.

Hvordan tror du fremtiden og udviklingen ser ud for liv og pension de næste 5-10 år?

For sektoren som sådan ser fremtiden lys ud, men den er ikke lige lys for alle markedsdeltagere. Man kan ikke længere gemme sig bag argumentet om, at det er for dyrt at flytte gamle porteføljer over i moderne it-løsninger. Det kan godt lade sig gøre, og det er risikabelt at lade være. Det er vigtigt at være forberedt for en fortsættelse af den digitale kunderejse og på stadig stigende krav til informationssikkerhed og databeskyttelse.

Hvilke muligheder som ikke eksister for kunder i dag, håber du bliver muligt?

Jeg håber, at kunderne får lettere adgang til vejledning, som kan give dem et samlet billede af pensionsøkonomien og de valgmuligheder, de har. Pensionsinfo er en god hjælp, men der skal dialog til.

Hvad taler du om på konferencen Liv & Pension?

Når konferencen afvikles, har vi netop flyttet en gammel opsparingsordning for 500.000 kunder over i et nyt system og en ny kundeserviceenhed. Det er sket i løbet af blot et år, takket være et godt samarbejde og kompetente leverandører. En transparent projektledelse har været overordentligt værdiskabende.  Vi tror på, at skiftet til den nye brancheløsning forlænger levetiden af denne gamle opsparingsordning, bl.a. ved lavere omkostninger.

Hvad er dine egne forventninger til konferencen?  

Større indsigt i overvejelser om partnerskaber og konsolidering. Inspiration om, hvordan man ser kunderejsen i fremtiden, ikke mindst over for unge kunder.

Vil du høre mere om LD Fondes flytning? 

Hør Else Nyvang på konferencen Liv & Pension den 14. og 15. september. Du kan læse mere om konferencen her og tilmelde dig her.