Peter Lindegaard er Chief Investment Officer i Industriens Pension, og taler på konferencen Liv & Pension den 14. og 15. september. Her giver han en status på Industriens Pensions investeringsstrategi, herunder brugen af ESG-score og udelukkelse af lande, der ellers giver en forventet 4-5 % i årlig rente.  

Læs et interview med Peter Lindegaard her. 

Hvordan er din baggrund og professionelle erfaring med liv- og pensionsbranchen?

Jeg blev uddannet som cand. polit. i 1986, og jeg har arbejdet med investeringer lige siden. I de første mange år i banker i både ind- og udland, men siden 2003 har jeg arbejdet i pensionsbranchen med undtagelse af et par få år.

Jeg har haft en række lederstillinger inden for investeringer i Nordea Liv & Pension, der som bekendt i dag hedder Velliv, og i Danica. I 2016 kom jeg til Industriens Pension som chef for noterede investeringer, og i slutningen af 2019 blev jeg investeringsdirektør i selskabet.

Jeg kan glæde mig over, at jeg har haft mulighed for at arbejde med rigtige mange spændende og forskellige områder inden for investeringsverdenen.

Hvad er de største udfordringer inden for liv og pension i dine øjne?

Hvis vi ser på de helt store dagsordener, handler en meget vigtig udfordring om, hvordan branchen på bedst mulig vis kan bidrage offensivt til den grønne omstilling. I den forbindelse er det naturligvis vigtigt, at vi finder en god balance mellem at balancere hensynet til afkast med et stort samfundsansvar.

Jeg mener heldigvis ikke, at de to forhold er modsætninger. Ligesom alle andre investeringer er der grønne investeringer, der giver høje langsigtede afkast, og der er grønne investeringer, der ikke performer rent afkastmæssigt.

Lidt mere specifikt er branchen også udfordret af udsigten til et lidt lavere afkast de kommende 10 år, end vi har været vant til. Samtidig bliver folk gennemsnitligt ældre, hvilket er glædeligt, men stiller nogle krav til pensionsopsparingen, hvis folk ikke ønsker at blive tilsvarende længere på arbejdsmarkedet.

Hvordan tror du fremtiden og udviklingen ser ud for liv og pension de næste 5-10 år?

Vi vil for det første år fortsat se en markant stigning i investeringerne i den grønne omstilling. Det meste af branchen, herunder Industriens Pension, har i den grad blikket rettet mod grønne investeringer i både ind- og udland. Det er muligt at gennemføre virkelig ambitiøse grønne projekter i Danmark – og i andre lande – med investeringer fra pensionsbranchen, hvis rammebetingelserne hænger nogenlunde fornuftigt sammen.

Derudover forventer jeg lidt lavere afkast de kommende 10 år for hele branchen, end vi har været vant til. Det skyldes i høj grad de lave renter, der set under ét vil føre til betydeligt lavere afkast fra obligationer. Samtidig kommer aktiemarkedet og andre risikoaktiver næppe til at have lige så meget fart på det kommende årti.

Hvilke muligheder som ikke eksister for kunder i dag, håber du bliver muligt?

Jeg forventer, at danske pensionsopsparere kommer til at bidrage i endnu højere grad til den grønne omstilling. Pensionsopsparingerne kommer virkelig til at indtage en central rolle i den grønne omstilling.

Hvad taler du om på konferencen Liv & Pension?

Jeg vil tale om vores strategiske allokering af investeringsaktiver i Industriens Pension. Med andre ord vil jeg fortælle om, hvordan vi har skruet porteføljen sammen, og jeg vil forklare om tankerne bag vores sammensætning af porteføljen. Jeg vil også tale om de investeringsmæssige udfordringer, som vi og investorer pt. står over for.

Hvad er dine egne forventninger til konferencen?  

Jeg forventer at høre interessante tanker om andre pensionsselskabers strategiske udvikling. Det er altid interessant at høre, hvilken vej andre selskaber og branchen som helhed bevæger sig.

Vil du høre mere om investeringsmæssige udfordringer fra Peter Lindegaard? 

Hør Peter Lindegaard på konferencen Liv & Pension den 14. og 15. september. Du kan læse mere om konferencen her og tilmelde dig her.