Martin Levi Fenger er Senior Manager, Team IT, Poul Schmith / Kammeradvokaten, og sammen med partner Thomas Dithmer står han for sporet ’ Contract Management i et udbudsretligt perspektiv’ på konferencen Contract Management den 8.-9. juni. På sporet får du blandt andet en generel introduktion til Contract Management med fokus på ændringer af kontrakter og hvad du skal være opmræksom på i den forbindelse. Du hører også om transitionsprojekter og erfaringer på godt og ondt.

I denne artikel kan du læse et interview med Martin Levi Fenger.

Hvordan arbejder du og din virksomhed med Contract Management?

Vi bistår vores kunder med flere aspekter af Contract Management – generelt betragter vi vores ydelser som værende en del af hele kontraktens livscyklus. Lige fra indledende behovsafdækning til gennemførelse af indkøb, Contract Management og termination/transition. Contract Management bør baseres på grundig planlægning og indsigt for at tilrettelægge den mest effektive kontraktstyringsindsats på tværs af kontraktporteføljen. Derved sikres det, at der hverken under- eller overstyres på kontrakterne.

Værdiskabende Contract Management kræver dyb indsigt i kontraktens kommercielle og juridiske aspekter. Vi har mange års erfaring med at håndtere både de juridiske, kommercielle og praktiske aspekter, både før og efter kontrakten er indgået. Vores indsigt kommer vores kunder til gavn, når vi hjælper med at tilrettelægge og udføre de nødvendige processer og aktiviteter for at styre kontrakterne, så den fulde værdi af kontrakterne kan realiseres. Konkret hjælper vi med at sikre, at der ikke udføres aktiviteter eller opgaver, som ikke skaber værdi, men der i stedet fokuseres tid og ressourcer, hvor der kan gøres den største forskel.

Hvad er de største udfordringer inden for Contract Management?

Jeg tror at mange ikke realiserer værdien i Contract Management fordi der bliver ”slået et for stort brød op” – man vil for meget for hurtigt. Når det handler om intern udvikling af Contract Management handler det fra vores perspektiv også om at prioritere og fokusere indsatsen, hvor den skaber mest værdi.

Lad være med at tro, at Contract Management sker af sig selv så snart vi har skaffet det ”perfekte CM-system”. Det handler lige så meget om de omkringliggende processer og en benhård prioritering af hvad vi putter i systemet. Desværre fejler forsøg på et ”sætte strøm” til Contract Management ofte fordi, der ikke har været tilstrækkeligt fokus på de omkringliggende processer.

Hvordan tror du fremtiden og udviklingen ser ud for Contract Management?

Jeg tror markedet er ved at få øjnene op for Contract Management – det er det sted vi skal høste de næste gevinster. Indkøbsafdelingerne rundt omkring har presset citronen, og det er blevet svært at klemme flere dråber ud af leverandørerne i selve indkøbsprocessen. Jeg tror Contract Management bliver ledelsens nye jagtmark, når der skal realiseres besparelser og effektiviseres. Derudover er der et evigt stigende fokus på compliance, hvor Contract Management også kommer til at spille en central rolle fremadrettet.

Kom med tre bud på, hvordan man bedst optimerer brugen af Contract Management i sin virksomhed

1) Lav en bruttoliste over udviklingsinitiativer inden for Contract Management og den forventede værdiskabelse.

2) Lav en benhård prioritering af hvilke (max 3) initiativer du vil lykkedes med, og definer hvilke succeskriterier du har, hvilke konkrete leverancer der skal komme ud af initiativet og de første operationelle skridt der skal tages.

3) Lad være med at sætte noget nyt i gang før I er i mål og følg løbende op på at der er fremdrift i initiativerne.

Hvad taler du om på Contract Management?

Vi vil tale om, hvordan vi generelt anskuer Contract Management som disciplin i, herunder hvad man særligt bør være opmærksom på, når man som Contract Manager skal navigere i pressede IT-projekter. Vi håber på, at deltagerne vil deltage aktivt og vidensdele, så vi sammen kan være med til at identificere, hvor Contract Management kan være med til at løfte projekterne til et højere niveau.

Derudover vil vi gerne give deltagerne noget konkret med hjem, og inspiration til hvor fokus kan være i videreudviklingen af Contract Management i deres respektive organisationer.

Vil du høre mere om Contract Management i et udsbudsretligt perspektiv? 

Vær med på konferencen Contract Management og hør mere til Martin Levi Fenger. Du kan læse mere om konferencen her og tilmelde dig her.