Læs et interview med Michael Christensen, der underviser på kurset IT Business Continuity Management

Michael Christensen er certificeret Business Continuity Manager og har siden 1983 arbejdet i IT-branchen. Den 19.-20. Maj 2021 underviser han på kurset Sådan planlægger og gennemfører du IT Business Continuity Management aktiviteter.

Michael Christensen har varetaget en lang række funktioner inden for support, drift, udvikling, projektledelse og sikkerhed. I den her artikel kan du læse et interview med ham om hvilke udfordringer og muligheder, der er inden for Business Continuity Management og om, hvordan fremtiden ser ud for branchen.

Hvordan arbejder du med Business Continuity Management til daglig?

Jeg er konsulent, og jeg arbejder med BCM i min rådgivning af kunder, og når jeg er ved kunderne, så tænker jeg BCM ind i de løsninger, jeg leverer.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for Business Continuity Management? 

Udfordringerne er ofte, at ledelserne ikke ønsker at allokere de fornødne ressourcer til dette arbejde. De kan ofte ikke se behovet, når de nu har dublerede servere, dataforbindelser – og hvorfor skal de så investere mere? Mulighederne er, at virksomheden kommer hurtigt online med deres systemer, og dermed minimeres effekten af en hændelse.

Hvordan ser fremtiden ud for Business Continuity Management?

I og med, at truslerne bliver mere og mere avancerede, som vi har set med SolarWinds hacket og hacket på Microsofts web-mail, så bør virksomheder og myndigheder ruste sig til at kunne foretage recovery og business continuity, da det ikke er spørgsmålet om, hvorvidt de bliver ramt – men om hvornår.

Hvorfor mener du, at virksomheder skal bruge ressourcer på Business Continuity Management?

Kan en virksomhed ikke genoprette systemerne indenfor en given tidsramme, så er der en latent risiko for, at virksomheden ophører med at eksistere.

Nævn de 3 vigtigste grunde til at tilmelde sig kurset ‘Sådan planlægger og gennemfører du IT Business Continuity Management aktiviteter’?  

  1. Du lærer, hvordan du bedømmer og prioriterer den risiko, som din virksomhed indgår – Business Impact Analyser
  2. Optimering af virksomhedens indsats på tværs af IT, Sikkerhed og Business Continuity
  3. Du lærer om ledelsens ansvar og opgaver, og hvordan en hændelse skal håndteres

Hvilke virksomhedsrelaterede udfordringer kan deltager håndtere efter endt kursus? 

Du får en indsigt i, hvordan du risikobedømmer dine assets, og du bliver i stand til at systematisere din indsats, udføre målrettet Awareness Training og afholde øvelser.

Vil du høre mere om Business Continuity Management?

Du kan lære meget mere om Business Continuity Management på kurset den 19.-20. maj i København. Find programmet her og tilmeld dig her.