Læs et interview med Mette Toftegaard fra eSmiley, der taler på konferencen Reduktion af Madspild.

Mette Toftegaard Rasmussen er Head of Foodwaste Solutions hos eSmiley. Den 4. maj 2021 holder hun oplæg på den digitale konference Reduktion af Madspild – et bæredygtigt fødevarevalg.

I sit oplæg taler Mette Toftegaard Rasmussen om, hvordan du som virksomhed kan komme i gang med reduktion af madspild og om hvilke potentialer, der er forbundet med at reducere. Læs her et interview med Mette Toftegaard Rasmussen, hvor hun blandt andet kommer ind på, hvordan eSmiley sætter madspild på agendaen og om, hvad eSmiley mener vi kan gøre for at reducere madspild.

Hvor ligger jeres fokus henne i forbindelse med reduktion af madspild?

Vi tilbyder elektroniske madspildsmålinger, der skaber mening og værdi i og uden for køkkenet. Vi har udviklet et Måledesign, som vi tilbyder vores kunder at følge samt et Årshjul, der konkretiserer, hvad der skal måles på hvornår. Dertil har vi etableret en madspildsklub, således at vores kunder er en del af et fagligt fællesskab, hvor vi understøtter deres målinger og deres reduktion. Derudover kan der også foregå faglig sparring og erfaringsudveksling kunderne imellem.

Hvordan sætter I madspild på agendaen?

Vi sætter fokus på, at det, man måler, kan man gøre noget ved. Så ved at måle madspild systematisk med fokus på opsamling af måleresultater, forebyggelse og reduktion bliver det muligt at reducere madspildet.

Hvor ser I de største udfordringer i forbindelse med madspild?

De største udfordringer er, at der skal skabes bevidsthed og opmærksomhed på hvor meget spild, der er. De fleste professionelle køkkener har en for optimistisk forestilling om, hvor lidt spild de har. Og mener ikke, at der er yderligere at komme efter hos dem. Men erfaringerne viser, at der er langt mere spild i de fleste køkkener – og at stort set alle har et reduktionspotentiale.

Yderligere er det også en udfordring, at der bliver talt meget ensidigt om madspild. Vi skal tale langt mere om den tredobbelte bundlinje fremfor kun økonomi.

Hvad kan man gøre som virksomhed for at reducere madspild?

Det, man måler, kan man gøre noget ved! Man skal: beslutte, prioritere, systematisere og reducere!

Vores erfaringer er, at de fleste kan reducere spildet med 20-30 %, hvis de arbejder simpelt, systematisk og vedholdende.

Hvad skal der til for at vi undgår at madspild? Skal vi tænke i helt nye baner?

Jeg tror blot, at vi skal fortsætte alt det gode arbejde. Og så sætte yderligere fokus på at arbejde systematisk og ensartet, så vi kan dele erfaringer, tale samme sprog og sammenligne os med hinanden. Vi skal også dokumentere og turde tale om, at vi ikke har krav på så store udbud og sortimenter som forbrugerne/kunderne kræver. Her tror jeg, at Corona har skubbet os i den rigtige retning.

Ser du nogle nye tendenser vi skal holde ekstra øje med?

De forandringer corona har medført i hele foodservice-sektoren.

Det globale madspild skal halveres frem mod 2030. Kan det lade sig gøre?

Ja, det vil jeg mene.

Hvad taler du om på konferencen Reduktion af madspild?

Mit ønske for mit oplæg er, at der sidder aktører fra Foodservice og de professionelle køkkener og lytter med, som så får mod på at begynde at måle madspild, fordi de synes, vores metode og løsning giver mening – og er let og overskuelig. Jeg håber, det giver motivation, fordi vi faciliterer dem, der måler og hjælper med at sikre, at de får reduceret nogle kilo.

Vil du vide mere om madspild?

Du kan lære meget mere på konferencen Reduktion af madspild – et bæredygtigt fødevarevalg. Konferencen bliver afholdt den 4. maj i København. Find programmet her og tilmeld dig her.

Læs mere om eSmiley arbejde med madspild på følgende link:

https://www.esmiley.dk/blog/m%C3%A5l-dit-madspild-sammen-med-andre-k%C3%B8kkener

https://www.esmiley.dk/blog/tag/madspild