Læs et interview med Klaus Jørgensen fra Landbrug og Fødevare, der er ordstyrer på konferencen Madspild

Klaus Jørgensen er områdechef hos Landbrug & Fødevarer og ordstyrer på den digitale konference Reduktion af Madspild – et bæredygtigt fødevarevalg den 4. maj 2021.

I dette interview fortæller han blandt andet, om hvordan Landbrug & Fødevarer forholder sig til madspild og giver sin vinkel på, hvordan vi bør starte reduceringen af madspild i Danmark.

Hvor ligger jeres fokus henne i forbindelse med reduktion af madspild?

Vores fokus er i hele værdikæden. Man løser ikke udfordringen med madspild uden samarbejde. Hvis ikke man samarbejder, så er der risiko for, at virksomheder og detailhandlen suboptimerer til skade for madspildet.

Hvordan sætter I madspild på agendaen?

Vi har arbejdet med madspild siden 2006, som vi sætter på dagsordenen med analyser og en kommunikation om, hvordan madspildet reduceres.

Hvor ser I de største udfordringer i forbindelse med madspild?

I Danmark er madspildet størst hos forbrugerne, så det handler om at finde gode løsninger for dem, så de kan reducere madspildet. Det kan handle om madplaner, pakkestørrelser for madvarer osv.

Hvad kan man gøre som virksomhed for at reducere madspild?

Samarbejde med leverandører og kunder. Hvis man kender sine kunders gøren og laden, så kan man bedst hjælpe dem til at mindske madspildet.

Hvad skal der til for, at vi undgår at madspild?

Det er i virkeligheden en kombination af det hele. Nogle steder kan teknologien hjælpe, og andre steder kan lovgivningen være et problem. Man kan sige ”mange bække små” giver den samlede løsning.

Ser du nogle nye tendenser, vi skal holde ekstra øje med?

Måske kunne det være teknologi, som kan give et kvantespring. For eksempel udstyr som kan måle friskheden af madvarer.

Det globale madspild skal halveres frem mod 2030. Kan det lade sig gøre?

Det bliver en svær opgave og kun realistisk, hvis alle sejl sættes til. Det handler om at give den rigtige motivation, så madspildet reduceres.

Vil du vide mere om madspild?

Du kan høre meget mere fra Klaus Jørgensen og Landbrug & Fødevarers erfaringer med madspild på konferencen den 4. maj 2021. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.