Læs interviewet omkring samarbejde om cybersikkerhed med Søren Bank Greenfield, der taler på Cybersikkerhed i sundhedssektoren

På konferencen Cybersikkerhed i sundhedssektoren den 30. og 31 august kan du høre et indlæg af Søren Bank Greenfield, der er chef for Cyber- og informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen. Han vil fortælle om samarbejdet omkring cybersikkerhed på tværs af både sektoren og på nationalt plan.

I dette indlæg kan du læse et kort interview med Søren Bank Greenfield.

Hvad handler dit indlæg om?

Hvorledes samarbejder sundhedssektorens parter med hinanden og med andre sektorer og instanser, både offentlige og lokalt. Derudover, hvem har egentlig ansvaret for informations- og datasikkerheden i sundhedssektoren. Hvem kan man få hjælp af, og hvad er det vigtigste, man kan gøre for at forberede sig selv på et cyberangreb, og har det overhovedet ændret sig henover de sidste år?

Hvad håber du deltagerne tager med sig hjem fra dit indlæg?

Et overblik over, hvorledes aktørerne i sundhedssektoren samarbejder, og hvor vigtigt det er, at der også samarbejdes med de andre kritiske sektorer. Derudover indsigt i, hvor meget ansvar man selv har som organisation for at sikre sig mod angreb og overholdelse af ”best practice”. Det også helt ud hos den enkelte lægepraksis og i stigende grad også borgerne.

Hvad holder dig vågen om natten i forhold til cybersikkerhed?

At det stadigt er helt basale sikringstiltag og procedurer, der giver det bedste forsvar mod at blive mål for generelle cyberkriminelle. Og at man ikke 100% kan gardere sig mod et målrettet avanceret angreb fra en ressourcestærk aktør.

Hvilke af de andre indlæg ser du frem til at høre?

Jeg glæder mig til at høre alles oplæg!

Er der andet, du vil sige?

Det vigtigste budskab er, at cybersikkerhed er en fælles sag, vi skal samarbejde for at kunne stå mål med de cyberkriminelle, og åbenhed og tillid er nødvendig for at kunne komme videre.

Vil du høre mere til Søren Bank Greenfield?

Søren Bank Greenfield taler om samarbejde omkring cybersikkerhed på tværs af sektoren og på nationalt plan på konferencen Cybersikkerhed i sundhedssektoren den 30. og 31. august. Du kan læse mere om konferencen her og tilmelde dig her.