Robotterne kommet til jura - Legal Tech - IT-kontrakter
 
Legal Tech står overfor sit store gennembrud i arbejdet med juridisk sagsbehandling. Begrebet dækker over de situationer, hvor software hjælper med eller overtager opgaver fra jurister og sagsbehandlere. I dag er det primært software, der hjælper med automatisering af processer, der anvendes i praksis, men på sigt vil Legal Tech udvikle digitale rådgivere/beslutningstagere, som er helt eller delvist autonome ved hjælp af kunstig intelligens, og med udbredelsen af robotteknologien opstår der nye typer af juridiske problemstillinger.

Partner og advokat i Plesner Niels Chr. Ellegaard har skrevet en ny bog ”Robots Entering the Legal Profession” om emnet, og så taler han på konferencen IT-kontrakter den 28.-29. januar 2020. Forud for konferencen har Insight Legal talt med Niels Chr. Ellegaard, og i denne artikel kan du læse interviewet.
 

Hvad handler din bog ”Robots Entering the Legal Profession” om?

”Generelt handler den om, hvor meget af vores arbejde vi kan overlade til robotterne, der er på vej i den juridiske verden. Med robotter mener jeg software i bred forstand, og der findes både robotter, der kan automatisere arbejdet og nogle, der virker ved hjælp af kunstig intelligens og maskinlæring. Vi ser flest på automatiseringssiden lige nu, men det hele er hastigt på vej, og 100.000 kroners spørgsmålet er jo, hvor langt det nogensinde kommer? Men meget er der allerede sket, og vi kan være helt sikre på, at der kommer til at ske mere i fremtiden.

Det særlige ved robotterne er, at de går ind og løser et arbejde, som tidligere blev løst intellektuelt af mennesker. Teknologien træder i stedet for mennesker, og det er derfor, jeg omtaler dem som robotter. Men hvor meget af vores arbejde de skal løse? Det handler både om, hvad de kan løse og hvad de bør løse. Det ene handler om tekniske kapaciteter og det andet om etik, strategi og praktik. De aspekter handler min bog om. Til konferencen vil jeg mest tale om praktikken og komme ind på, hvad man skal være opmærksom på, når man laver aftaler inden for Legal Tech.”
 

Hvilke funktioner er allerede automatiseret med kunstig intelligens, og hvad forventer du kommer snart?

”Vi har allerede set, at man i sager med et meget stort bilagsmateriale på meget intelligent vis kan få robotter til at afsøge materialer. Det gælder for eksempel retssager og store undersøgelser. Men det kan også hjælpe ved virksomhedsoverdragelser, hvor man kan søge struktureret efter bestemte klausuler. Der findes også forskellige funktionaliteter inden for juridisk research, hvor du kan bruge robotterne til at finde domme og afgørelser, der støtter dine synspunkter og juridiske argumenter. I forbindelse med kontrakter er der også allerede velafprøvet teknologi, hvor information tastes ind i et spørgeskema og så autogenerer det en kontrakt. Det er dog ren automatisering, og der er ikke nødvendigvis kunstig intelligens indbygget i det, men det kan bygges på senere.

Det offentlige har gået meget forrest i den forstand, at der er lavet store og meget anvendte IT-løsninger. Nu har vi jo SKATs formularudfyldelse, CVR-registreret, minretssag.dk og digital tinglysning, hvor centrale juridiske platforme er blevet digitaliseret.

I forbindelse med chatbots er der også sket en automatisering. Når en chatbot for eksempel hjælper forsikringskunder, eller når en chatbot guider kunder til at indgå låneaftaler, så er den rådgivning også juridisk i sin natur, fordi en slags robot erstatter noget intellektuelt menneskeligt arbejde.”
 

Hvilket perspektiv eller vinkling har du i dit indlæg til konferencen IT-kontrakter?

”Til konferencen vil jeg navnlig fokusere på de praktiske forhold ved Legal Tech og robotter. Det er det, jeg kalder ’Design of the man machine interface’, der handler om, hvad man skal være særlig opmærksom på, når man køber Legal Tech-løsninger. Jeg giver deltagerne mit bud på, hvordan både service providers og kunder, for eksempel advokatfirmaer, finansielle virksomheder og offentlige myndigheder skal gå til opgaven. Jeg giver dem en tjekliste med både strategiske og praktiske overvejelser, som jeg gennemgår. For eksempel er det mest centrale at have udarbejdet en business case, der gerne skal være lidt mere sofistikeret end normalt, da der er store usikkerhedsmomenter involveret. Jeg anbefaler i særdeleshed at have fokus på, at tilbagebetalingstiden ikke er for lang. Du kan risikere at bruge flere år på at lære en robot op og bruge masse af timer, licenspenge og andre omkostninger for så at blive overhalet af ny teknologi. Men det er heller ikke et alternativ at lurepasse og vente, for lige pludselig kommer det til at gå stærkt med robotteknologien, og så gælder det om at være med!

Desuden vil jeg fokusere på IT-kontrakter og de mange aspekter omkring sikkerhed, auditering og validering i forbindelse med robotprojekter, hvor der er nogle helt særlige vinkler, som vi ikke tidligere har beskæftiget os med inden for almindelig IT-kontraktret. Jeg vil også give deltagerne et overblik over, hvor det her emne adskiller sig fra almindelige IT-kontrakter.”
 

Hør mere om robotterne og Niels Chr. Ellegaard til konferencen IT-kontrakter

Med udgangspunkt i bogen ”Robots Entering the Legal Profession” uddyber Niels Chr. Ellegaard mulighederne og problemstillinger ved Legal Tech til konferencen IT-kontrakter den 28.-29. januar. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.