Simon-Rath_risk_1200x630

Af Simon Rath, ekspert i Financial Services hos PA Consulting og ordstyrer på konferencen Financial Risk den 11.-12. december

De fleste har nok ikke kunnet undgå at bemærke de forholdsvis mange skandaler, der specielt vedrører banksektoren, og som specifikt involverer økonomisk kriminalitet. Nogle af skandalerne er formentlig velbegrundede, andre er måske ikke helt velbegrundede men det er offentligheden generelt ligeglad med, så længe der er tale om en stor ”kapitalistisk” finansiel institution.

Det har gjort, at danskerne har mistet tillid, ikke kun til de involverede banker, men til hele industrien. I yderste konsekvens kan det betyde at vores ganske velfungerende cirkulære økonomi bliver udfordret, da mistillid kan ende med at folk stopper med at bruge bankerne, og lægger pengene hjem under puden. Det vil sige at pengene ikke kommer ud at arbejde, hvilket kan medføre manglende forbrug og derved manglende behov for arbejdspladser.

Risikostyringsfunktionen i de finansielle institutioner skal forstå disse faktorer og holde op med primært at fokusere på de ”normale” typer risici, såsom operationelle risici, compliance-risici, finansielle indberetningsrisici, og i stedet begynde at fokusere på at genopbygge offentlighedens tillid til den finansielle sektor. Hvis det ikke sker, vil bankerne være udsat og måske slet ikke relevante i fremtiden.

Bæredygtig og cirkulær økonomi

En samfundsmæssig grøn dagsorden vil påvirke den måde, den finansielle sektor gør forretninger på fremadrettet. Miljø og klima er en prioritet for kunderne, og de forventer, at virksomhederne deltager i skabelsen af en bæredygtig fremtid. Vi mener, at det vil blive mere og mere vigtigt at have en ”grøn” profil i fremtiden.

Det betyder f.eks., at medarbejderne skal handle ansvarligt og drive virksomhed på en etisk forsvarlig måde. Ud fra et risikoperspektiv kan det være udfordrende at overvåge, da det vil være svært at bruge traditionelle KPI’er som måling.

Lavrente-marked

I et investeringsmiljø, der er karakteriseret ved lave rentesatser, som gør det vanskeligt at generere betydelige afkast, vil omkostningerne for kunden fortsat være et betydeligt konkurrenceparameter.

For at opretholde solide afkast vil de finansielle institutioner søge alternative investeringer, og det vil formentlig udfordre risikofunktionen, da alternative investeringer traditionelt har en højere ”ukendt” risiko end traditionelle investeringer.

Nye værdistrømme

Et andet resultat af de lave rentesatser på markedet er, at finansielle institutioner vil være på udkig efter andre måder at generere indtægter. Vi ser eksempelvis en række pensionsfonde på udkig efter nye måder at udnytte deres kunders univers, også i perioden inden pension.

Cyberrisiko er en voksende bekymring

Risikoen for at blive ramt af et cyberangreb er en voksende bekymring. Undersøgelser viser, at risikoen er større, end de fleste forventer, da kun toppen af isbjerget kommunikeres i pressen. De fleste virksomheder ønsker ikke at blive udstillet i pressen.

Digitalisering (automatisering og ny teknologi (regtech))

På grund af den øgede brug af lagring og data i sektoren mener vi, at risikofunktionen skal være mere datadrevet og automatiseret. Det tvinger risikofunktionen til at ændre tankegang og sikre, at de nødvendige kompetencer er på plads.

Vil du høre mere til Simon Rath?

Simon Rath er ordstyrer på konferencen Financial Risk den 11.-12. december. Du kan læse mere om konferencen her og tilmelde dig her.