Læs en artikel med Bent Kock fra Novo Nordisk, der taler på SCADA-konferencen om LCM/IT Security.

Implementering af LCM/IT Security volder mange virksomheder store problemer, men Novo Nordisk har haft succes med at implementere det i deres produktion. På konferencen SCADA – oprustning af kritik infrastruktur den 13.-14. november kan du høre Bent Kock, IT Security and Operation Specialist, Novo Nordisk, fortælle mere om implementeringen. I dette indlæg kan du læse et interview med Bent Kock.

Hvad taler du om på SCADA-konferencen?

Jeg har valgt at tale om LCM og hvordan Novo Nordisk er lykkes med at implementere IT Security-kontroller i produktions IT, fordi dette er en kæmpe udfordring i mange firmaer og for mange der arbejder med produktions IT/automation. Det er vigtigt, at vi hjælpes ad med, hvordan vi løser disse ting. Jeg kommer blandt andet ind på, hvordan vi får penge til at opgradere, hvordan vi opgraderer vores systemer uden at skulle skifte hele systemet og produktionen skal ligge stille i lang tid. Derudover fortæller jeg også om, hvordan vi får vores PCS; SCADA eller MES-leverandør til at godkende, at vi installerer forskellige IT Security-kontroller/beskyttelse på vores systemer og stadig beholder supporten. Jeg kommer også ind på, hvordan det er at gå fra at have en masse udstyr, der er gået ’end of life’ for længe siden til at være på forkant.

Jeg håber, deltagerne får nogle gode input til, hvordan de kan gå tilbage til deres virksomhed og løse nogle af de udfordringer, de står med.

Hvad ser du som den største udfordring i forhold til IT-sikkerhed?

Jeg ser det som en stor udfordring at vedligehold af produktions-IT ikke normalt er lige som vedligehold af mekanisk udstyr. IT-udstyr kan altid lige holde lidt længere, og det er ikke nødvendigt at patche eller lave andet vedligehold. For det virker jo fint i dag. Vi i produktions-IT er ikke gode nok til at tale IT med vores produktions management.

Hvis du kommer tilbage og taler om 5 år, hvilket emne tror du så, du vil tale om?

Så vil jeg sikkert tale om produktionsdata i cloud og brug af de data, vi genererer til at optimere. Dette sammen med at vores systemer stadig er beskyttede.

Hvorfor taler og deltager du på SCADA-konferencen?

Jeg vil gerne høre mere om, hvordan trusselsbilledet ser ud p.t. og hvad man forventer, der sker på den længere bane. Jeg håber at få inspiration fra andre og få nogle gode løsninger til, hvordan vi kan blive endnu bedre til at beskytte vores systemer og vedligeholde dem under produktionen.

Vil du mere høre til Bent Kock og LCM/It Security?

Du kan høre mere til Bent Kock på konferencen SCADA – oprustning af kritisk infrastruktur den 13.-14. november. Her får du indsigt i trusselsbilledet i Danmark og IT-sikkerhed.

Du kan læse mere om konferencen her og tilmelde dig her.