19finsec-website_talerinterview_BjarkeAlling

 
Som følge af den øgede IT-afhængighed og teknologiske udvikling bliver IT-sikkerhed en stadigt stigende del af forretningen. Den danske finansielle sektor står over for en stor udfordring i forhold til truslerne fra cyberkriminalitet. På konferencen Cybersikkerhed i den finansielle sektor den 25.-26 september holder Bjarke Alling, formand for IT-Branchens IT-sikkerhedsudvalg et indlæg med titlen ”Sikker digital identitet i en tid med en stigende Cybertrusel”. I denne artikel kan du læse et interview med Bjarke Alling.
 

Hvad handler dit indlæg på Cybersikkerhed i den finansielle sektor om? 

Mit indlæg handler om sikker digital identitet i en tid med en stigende cybertrusler. I indlægget får du et indblik i den proces, der er nødvendig for at styrke og udvikle en sikker digital identitet i din organisation. Du får svar på, hvilke regler og love virksomheder i dag skal overholde. Samlet vil dette føre frem til en kombination af både økonomiske gevinster, øget brugervenlighed og ikke mindst bedre IT-sikkerhed… og hvis du gør det rigtigt, kan du godt holde på en hemmelighed!

Det er et emne som har interesseret mig personligt og professionelt i mange år. Jeg ser emnet som centralt for, at vi både som individer og virksomheder kan fortsætte med at få glæde af de digitale goder uden at miste tillid, penge osv. som følge af den kraftigt øgede cyberkriminalitet.
 

Hvad får deltagerne ud af dit indlæg?

Jeg håber, deltagerne går hjem og overvejer hvordan de i deres egen organisation kan få flyttet fokus over på identitet i det digitale domæne. Jeg håber også, de forstår at vores nuværende analoge tankemåde er utilstrækkelig i forhold til sikringen af digital infrastruktur i fremtiden og at sikker digital identitet kræver at man flytter sig væk fra siloløsninger og kassetænkning og forstår nødvendigheden af en samlet proces.

Jeg håber selv at blive klogere på mit eget emne, og jeg håber, jeg får nogle spændende samtaler med deltagerne. Der kommer altid direkte spørgsmål under og efter et indlæg og ved konferencer som denne, der er meget relevante og gode.
 

Hvad ser du som den finansielle sektors største udfordring i forhold til IT-sikkerhed?

Jeg ser ikke den store forskel på mit emne og andre sektorer med store mængder data. Den finansielle sektor skal finde en vej i forhold til både at følge med markedet, men også at sikre værdierne for kunderne. Sektoren skal balancere det praktiske med det sikre. I tilgift til værdier såsom indeståender har sektoren nu også enorme mængder af følgedata omkring deres kunder – både direkte persondata men også adfærdsdata. På mange områder er disse data mere følsomme for kunderne end for eksempel sundhedsdata i sygehussektoren.

I fremtiden tror jeg, vi vil se et større fokus på spørgsmål omkring dataetik og hvordan data anvendes forsvarligt og fornuftigt.
 

Vil du høre mere fra Bjarke Alling og lære hvordan du kan holde på en hemmelighed?

Du kan høre mere til Bjarke Alling på Cybersikkerhed i den finansielle sektor den 25. og 26. september. Her får du også sat fokus på, hvordan den enkelte finansielle virksomhed overholder lovgivning, sikrer sig bedst muligt mod angreb, forbereder sig til Finanstilsynets tilsyn og ikke mindst minimerer skaderne under og efter et succesfuldt angreb.
 
Du kan læse mere og tilmelde dig konferencen her.