Læs et interview med Louise Danielsen fra Aalborg Universitet, der taler på konferencen Contract Management

Aalborg Universitet (AAU) har de sidste 6 år været på en rejse, der har involveret og krævet medarbejdernes kendskab til, interesse for og kompetence inden for en række forskellige discipliner – herunder Contract, Asset og Supplier/Vendor Management.

På konferencen Contract Management den 18.-19. september holder Business Relationship & Software Asset Manager Louise Danielsen hos Aalborg Universitet et indlæg. Indlægget er en rejsefortælling, der giver indsigt i, hvad der sker, når de gode intentioner og teorier møder virkeligheden i en kompleks og politisk styret organisation. På et tidspunkt på rejsen ændrede fokusset fra identifikation af aktivet til forståelse af relationen mellem dette aktiv (eks. en kontrakt) og de relevante interessenter. I indlægget fortæller Louise også om det sted på rejsen, hvor glansbilledet pludseligt blev lidt mat og flosset i kanten, men hvor de alligevel fandt guld og allierede de mest uventede og utraditionelle steder.

I denne artikel kan du læse et interview med Louise Danielsen omkring Aalborg Universitets rejse og hendes indlæg på konferencen.
 

Hvad vil dit indlæg på Contract Management handle om?

Mit indlæg er en fortælling fra den læringsrejse AAU og jeg, i min funktion som Sourcing manager og senere Business Relationship & Software Asset manager, har været på de sidste 6 år.

Det er en rejse, hvor udgangspunktet var decentral og meget personlig håndtering af aftaler, forpligtelser og leverandørrelationer til fokus på en centralisering på de områder, hvor det gav mening uden at spænde ben for forskningsfriheden. Det er en fortælling om succeser og uventede gaver, men det er også en åben og ærlig fortælling om at føle sig ramt af vilkår med skuffelse som konsekvens til tider.

Jeg håber, at deltagerne ved afslutning af indlægget føler, at de har fået kig ind bag kulisserne på en politisk styret statslig organisation. Jeg håber også, de får et indblik i, hvordan vi har taget Contract, Asset og Supplier/Vendor Management-disciplinerne til os for at nå et langsigtet mål om en mere professionel og transparent håndtering af aftaler og forpligtelser.
 

Hvad ser du som de største udfordringer inden for Contract Management over de næste par år?

Jeg ser to store udfordringer:

  • Reel forankring af aftaleejerskab i især politisk styrede organisationer og villighed til proaktivt at styre og tage ansvar for de kontraktuelle forpligtelser der følger med.
  • End-2-End styring af leverandørrelationer og kontraktuelle forpligtelser i en verden hvor multisourcing bliver mere og mere anvendt (producent, reseller, underleverandører i mange lag osv.)

 

Hvis du skal holde indlæg igen om fem år, hvad tror du så, det vil handle om?

Hvis jeg skal se frem i tiden, så tror jeg mit indlæg vil handle om, hvordan AAU’s fokus på især Asset Management og Service Integration and Management (SIAM) har forbedret vores styring af ikke bare genstandene for kontrakterne, men også styring af selve aftalekomplekserne, såvel som vores relationer til leverandørerne.
 

Vil du høre mere om Aalborg Universitets Contract Management-rejse?

Kom med på Contract Management den 18.-19. september, hvor du også møder personer fra alle niveauer og industrier med det fælles formål at bringe værdi til deres organisationer. Læs mere her og tilmeld dig her.