Billede af Bjarne Hastrup, der taler om Danmarks pensionssystem på konferencen Liv & Pension.

Har Danmark verdens bedste pensionssystem? På konferencen Liv og Pension den 18.-19. september taler Bjarne Hastrup, der er medstifter og administrerende direktør for Ældre Sagen, om Danmarks pensionssystem i det 21. århundrede.

Ældre Sagen arbejder aktivt for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Bjarne har skrevet en tekst omkring udfordringerne ved vores system, som du kan læse her.
Af Bjarne Hastrup

Det danske pensionssystem bliver jævnligt kåret som et af verdens bedste, men det er langt fra perfekt.

Samspilsproblemet er delvist blevet løst med nye indviklede skatteregler, men for pensionisterne er modregningen uændret høj. Samtidig er der ikke sket ret meget for at reducere restgruppen, der ikke har tilstrækkelig pensionsopsparing. Den nye obligatoriske pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere er ikke tilstrækkelig og omfatter kun overførselsindkomstmodtagere.

Længere levetid, bedre helbred, mange år på arbejdsmarkedet og højere pensionsalder udgør en udfordring for pensionssystemet. For at blive mange år på arbejdsmarkedet kan det være nødvendigt med efteruddannelse/ny uddannelse, og ønsket om fleksibel tilbagetrækning vil vokse. Pensionsordningerne skal være fleksible. Det skal være muligt at gå på pension tidligere eller sener, og kombinere fortsat arbejde med udbetaling af pension. Og det skal være muligt at bruge noget af pensionsopsparingen til at finansiere ”sporskifte”. Men både de enkelte ordningers regler og skattereglerne gør fleksible løsninger vanskelige.

Vil du høre mere om Danmarks pensionssystem?

Liv og Pension den 18.-19. september kan du høre mere til Bjarne Hastrup, når han kommer og holder indlæg om Verdens bedste pensionssystem i det 21. århundrede. Bjarne Hastrup kommer bl.a. ind på samspil, restgrupper, fleksibilitet, 50-60 år på arbejdsmarkedet og generationskonflikter.

Tilmeld dig konferencen og hør Bjarnes indlæg her.

Læs mere om konferencen her.