Billede af Vivian Weis Byrholt, der taler på konferencen Liv & Pension.

Topdanmark har gjort det, som få i liv- og pensionsbranchen har gjort før og styrket deres digitale fundament. De har lukket og slukket deres legacy-systemer og flyttet al data over på en komplet moderne brancheplatform.

Administrerende direktør Vivian Weis Byrholt taler på konferencen Liv & Pension den 18.-19. september, hvor hun fortæller om Topdanmarks erfaringer fra projektet og forventninger til det forretningsmæssige udbytte af den nye platform. I denne artikel kan du læse et interview med Vivian Weis Byrholt omkring liv- og pensionsbranchen generelt og om hendes bidrag til konferencen.

Hvad handler dit indlæg på konferencen om?

Mit indlæg handler om Topdanmarks erfaringer i forbindelse med udskiftning af et egenudviklet Mainframesystem til et tidssvarende standardsystem fra Keylane. Jeg vil også komme ind på de affødte konsekvenser på omkringliggende systemer og organisation i et livselskab.

Hvad ser du som liv- og pensionsbranchens største udfordring og mulighed lige nu?

Jeg ser mange spændende udfordringer i branchen, men for mig er den mest grundlæggende udfordring at få kunderne til at føle, de får værdi af deres pensionsordning. Mange kunder indbetaler +/- 15% af deres løn til pension hver eneste måned, men de interesserer sig ikke for det. De fleste synes, det er et kedeligt emne, og de ser det blot som en opsparing, der er god at have. Hele branchen bruger de samme metoder til at ændre dette syn, men ingen af os lykkes med det. Hvordan kan vi som selskab skille os ud og gøre en forskel for den enkelte kunde, både når vedkommende skal pensioneres og lige nu og her?

Den største mulighed for branchen ser jeg også afledt af ovenstående. Folk bliver ældre og ældre, og rigere og rigere, så markedspotentialet er stort og muligheden for at skabe relevans i folks liv er ligeså. Vi har en vigtig funktion og mulighed for at gøre en kæmpe forskel for vores kunder.

Hvad håber du, deltagerne får ud af dit indlæg?

Jeg håber, de bliver inspireret til at se nærmere på Keylanes pensionssystem. Jeg håber også på, at de får en forståelse for, at vi er nødt til at udvise mod for at nå den bedste løsning for kunderne. Vi ser, at mange i branchen er tvunget til at holde gamle systemer kørende og udvikle i gamle systemer, fordi de ikke kan konvertere alt over. I Topdanmark lavede vi et ”big bang” – vi lukkede det gamle system, konverterede alt og åbnede det nye.

Hvorfor deltager du på Insight Finance-konferencen Liv & Pension 2019?

Jeg prioriterer at tale på konferencen, fordi det er et talerør til hele branchen – det er et sted at blive hørt og et sted at lytte og få indsigt.

Jeg glæder mig især til at høre indlægget fra Ældre Sagen om fremtidens pensionister og pensionssystemet. Hvilke behov vil der komme i fremtiden og hvilke udfordringer ser de i ”verdens bedste pensionssystem”? Hvor er der områder, vi kan have en rolle? Det bliver spændende.

Jeg synes, det er vigtigt, at vi mødes i branchen og sætter fokus på emner som forretningsudvikling, demografi, bæredygtighed m.m., fordi vi har en vigtig samfundsmæssig funktion, og vi har et stort ansvar. Det fordrer, at vi konkurrerer på sunde vilkår og gør vores ypperste for kunderne, men det fordrer også, at vi mødes og kan have dialog om spilleregler og verdenssyn. Det vil jeg gerne bakke op om.

Vil du høre mere til Vivian Weis Byrholt og Topdanmarks digitale fundament?

For 14. gang samles over 120 deltagere fra liv- og pensionsbranchen til konferencen Liv og Pension den 18.-19. september. Her kan du blive fagligt udfordret og inspireret. Du kan også høre Vivian Weis Byrholts indlæg og indlæg fra over 18 andre eksperter i branchen. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.